Maahanmuuton ja kansainvälisen rekrytoinnin palvelut yhdestä paikasta


International House Tampere tarjoaa kokonaisuuden, johon sisältyy koulutus- ja uraohjauspalveluja sekä työnantajapalvelut. Keskuksesta saa tietoa, mistä ja miten työntekijöitä löytyy ja mitä on otettava huomioon rekrytoinneissa.

Tampereelle on perusteilla koulutus- ja työperäisen maahanmuuton sekä kansainvälisen osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin palvelukeskus, International House Tampere. Yritykset saavat jatkossa kaikki kansainvälistä osaamista ja rekrytointia koskevat neuvontapalvelut yhdestä paikasta.

International House Tamperetta on suunniteltu vuoden päivät uudenlaisella kumppanuusmallilla. Housen toimijat ovat Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalvelut (Monikielinen neuvonta Mainio sekä kansainväliset työnantaja- ja osaajapalvelut), Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen korkeakouluyhteisö ja Pirkanmaan TE-toimisto.

Keskus palvelee Tampereelle muuttoa harkitsevia tai täällä jo asuvia kansainvälisiä henkilöasiakkaita asettautumisessa, arjen asioissa, työnhaussa, kouluttautumisessa ja kotoutumisessa.

Yrityksille keskus tarjoaa kattavasti kansainvälisen osaamisen ja rekrytoinnin neuvontapalveluja. Käytettävissä ovat myös TE-toimiston kansainvälisen rekrytoinnin palvelut sekä mahdollisuus hyödyntää muun muassa rekry- ja työvoimakoulutuksia rekrytoinnin tukena.

– Tavoitteena on, että yritys saa tarpeitaan vastaavaa neuvontaa aina siitä lähtien, kun sen kiinnostus kansainväliseen rekrytointiin herää. Keskuksesta saa tietoa, mistä ja miten työntekijöitä löytyy, mitä on otettava huomioon rekrytoinneissa ja miten heitä tuetaan viranomaisasioissa ja asettautumisessa, jotta yritys voi keskittyä omaan toimintaansa, kuvaa projektipäällikkö Nuppu Suvanto.

Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton johtaja Mari Taverne muistuttaa Tampereen strategisesta tavoitteesta vahvistaa kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoimaa.

– Tampereen muuttovoitosta vieraskielisen väestön osuus 30 prosenttia ja tänne muutetaan pääosin muualta Suomesta. International House Tampere on nimenomaan osaamisperusteisen maahanmuuton edistämiseen tarkoitettu palvelukokonaisuus ja yksi keino strategisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Monikanavaisesti, yli organisaatiorajojen

Keskukselle on perustettu fyysiset tilat Tampereen keskustaan Rautatienkatu 10:een, mutta palvelua on jo saatavilla virtuaalisesti. Asiakkaita palvellaan monikanavaisesti verkossa, puhelimitse ja sähköpostilla ja myöhemmin siis myös kasvokkain.

Kumppanuusmallin mukaisesti asiakkaita palvellaan organisaatiorajojen yli.

– Palveluihin linkitetään lisäksi viranomaisia, kuten Migri, maistraatti, verottaja, Kela… Asiakkaan ei tarvitse tietää, mihin organisaatioon on otettava yhteyttä saadakseen kattavia vastauksia, sanoo Nuppu Suvanto.

Mari Tavernen mukaan Housen organisaatiorajat ylittävät palvelupolut kurovat yhteen ennen niin pirstaleisen palvelukentän.

– Tällaisen ekosysteemipohjaisen palvelun kehittäminen on vaativaa ja edellyttää strategista ja operatiivista suunnittelua, mutta toteutuessaan palvelu tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia, hän uskoo.

Tampere on House-toteutuksessaan edelläkävijä. Kun esimerkiksi International House Helsinki keskittyy pääkaupunkiseudun isojen asiakasvolyymien takia maahantulon alkuvaiheen palveluihin, Tampere tarjoaa kokonaisuuden, johon sisältyy koulutus- ja uraohjauspalveluja sekä työnantajapalvelut.

International House Tampereen digipalvelujen kehittäminen etenee, ja toiveissa on, että koronatilanne sallii tilojen avaamisen ensi syksynä.

– Keskus konkretisoi palvelut. Odotamme, että siitä syntyy Tampereen kansainvälistymisen maamerkki, jolla vahvistetaan kaupungin monikulttuurista luonnetta ja elinvoimaa, Taverne sanoo.

Nuppu Suvannolla on toive yrityksille.

– Palvelumallin pohjalta luodaan jatkossa myös uusia palveluja. Haluamme auttaa alueen työnantajia kaikissa työvoiman saatavuuteen ja ylipäätään kansainväliseen osaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Pitäkää meihin yhteyttä!

Sähköposti: international@tampere.fi
Tutustu verkossa: www.tampere.fi/internationalhouse

Teksti Päivi Eskelinen

Tampereen kauppakamari on mukana Menestyvä, monikulttuurinen yritys -kampanjassa.

 

Scroll to Top