Mihin tekoäly tällä hetkellä pystyy?


Johdon konsultti Pasi Lehtimäki, Gofore Oyj

Tekoäly tarkoittaa järjestelmää, joka kykenee tekemään älykkäänä pidettäviä toimintoja. Tekoälystä puhuttaessa on hyvä ymmärtää, miten ja minkälaisia älykkäitä toimintoja on mahdollista toteuttaa.

Tekoälyn ensimmäisessä aallossa toteutettiin järjestelmiä, joissa ihminen kykeni itse määrittämään älykkään toiminnon ja myös toteuttamaan järjestelmän esimerkiksi ohjelmistokehityksen keinoin.

Tekoälyn toisessa aallossa meidän ihmisten ei tarvitse määritellä älykästä toimintaa itse. Älykäs toiminta voidaan oppia esimerkeistä, eli datasta. Tätä kutsutaan koneoppimiseksi. Koneoppimisen merkittävin arvo on siinä, että voimme automatisoida vaativiakin tehtäviä ilman tarkkaa määrittelytyötä. Jos haluamme tunnistaa eläimiä kuvasta, ei tarvitse määritellä miltä koira näyttää. Riittää, että on käytettävissä joukko koiran kuvia.

Useimmiten tällaisia toisen tekoälyaallon ratkaisuja kutsutaan heikoksi tekoälyksi. Heikko tekoäly osaa ratkaista ainoastaan niitä tehtäviä, jotka sille on spesifisti opetettu. Tämän päivän tekoälyratkaisut edustavat dominoivasti toisen tekoälyaallon ratkaisuja.

Tulevaisuudessa tekoäly todennäköisesti kykenee ratkaisemaan tehtäviä, joihin sitä ei tarkalleen ottaen ole opetettu. Myös kielelliset kyvyt ja kommunikaatio ihmisen kanssa nousevat uudelle tasolle.

Miten tekoälyä tällä hetkellä hyödynnetään?

Suurin osa tekoälystä voidaan toteuttaa ohjelmistona tai järjestelmänä, joka jollain tavalla parantaa tai tehostaa nykyisiä prosesseja. Hyvin tyypillinen esimerkki on keskusteleva ohjelmisto eli chatbot, joka voi hoitaa automaattisesti chat-asiakaspalvelun kaikkein yksinkertaisimmat tehtävät. Tekoäly voi myös avustaa lääkäriä diagnoosin tekemisessä. Näissä esimerkeissä tekoäly nostaa perinteisten ohjelmistojen suorituskyvyn uudelle tasolle.

Tekoäly voi auttaa meitä myös erilaisissa valinta- ja ohjaustilanteissa, esimerkiksi löytämään tuhansista avoimista työpaikoista juuri ne meitä kiinnostavat, tai löytämään julkisen hallinnon palvelut, jotka juuri meidän tilanteessamme olisivat relevantteja.

Dataa ja tekoälyä voi käyttää myös järkevämpien päätösten, uudenlaisten toimintatapojen tai parempien palveluiden suunnittelussa. Tekoälyalgoritmien avulla on mahdollista tutkia, miten esimerkiksi erilaiset asiakkaat eroavat toisistaan. Useimmiten oivallamme, että asiakkaat tarvitsevat hyvin erilaisia asioita, eri kanavissa, erilaisilla tavoilla. Perinteisessä tuotantolähtöisessä toimintatavassa tarjotaan kaikille samaa palvelua samalla tavalla, mutta digitalisaatio mahdollistaakin palveluiden räätälöinnin erilaisiin tarpeisiin.

Tekoäly mahdollistaa toisin sanoen siirtymisen tuotantotehokkuuden aikakaudesta asiakkaan aikakaudelle.

Tiivistelmänä toteaisin, että tekoäly todennäköisesti tulee osaksi arkea meidän käyttämiemme ohjelmistojärjestelmien pieninä, mutta hyödyllisinä ominaisuuksina. Näen tekoälyn ennemmin vahvasti tukemassa meitä ihmisiä työssämme kuin korvaamassa työpanostamme.

Pasi Lehtimäki

johdon konsultti
Gofore Oyj

 

Scroll to Top