Lisää kestävää työtä ja yrittäjyyttä

Suomalainen osaaminen on avainasemassa ilmastokriisin ratkaisemisessa globaalisti ja korkea työllisyysaste mahdollistaa oikeudenmukaisen hyvinvointivaltion.

Seuraavalla eduskuntakaudella on otettava määrätietoisia askelia työllisyyden ja yrittämisen parantamiseksi.

Meidän tulee huolehtia työntekijöiden ja yrittäjien osaamisesta sekä työvoiman saatavuudesta. Koulutukseen ja tutkimukseen tulee seuraavalla vaalikaudella panostaa miljardi euroa. Kaikille suomalaisille pitää taata vähintään toisen asteen maksuton koulutus. Eteneminen elämässä ei saa jäädä vanhempien lompakon paksuudesta kiinni. Luomalla julkisrahoitteinen osaamisturvamalli parannetaan mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, ammattiosaamisen kehittämiseen ja työttömien uudelleenkouluttautumiseen. Myös työssä jaksamista ja työhyvinvointia on tuettava nykyistä paremmin.

Työperäisen maahanmuuton edistämiseksi on poistettava työlupien tarveharkinta. Myös EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut on poistettava ja opiskelijoille taattava pysyvä oleskelulupa valmistumisen jälkeen.

Työn vastaanottamisesta tulee tehdä aina kannattavaa. Seuraavan eduskunnan on toteutettava sosiaaliturvan kokonaisuudistus ja siirryttävä kohti vastikkeetonta perustuloa, joka tekee työn vastaanottamisesta aina kannattavaa. Helpotetaan myös osa-aikaista työskentelyä Ruotsin tapaan ja parannetaan työn joustoja erilaisten elämäntilanteiden mukaan. Perhevapaat on uudistettava tasa-arvoisemmiksi ja joustavammiksi 6+6+6-mallilla ja perhevapaalta palaavalle on säädettävä irtisanomissuoja.

Meidän on edistettävä yrittäjyyttä monella eri tavalla. Tuetaan uusien työpaikkojen syntymistä mikroyrityksiin ensimmäisten työntekijöiden työnantajamaksujen huojennuksella ja uudistetaan yritystuet siirtämällä painopiste pieniin kasvuhakuisiin yrityksiin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Parannetaan yrittäjien ja itsensä työllistävien sosiaaliturvaa perustulolla sekä edistämällä eläkkeiden yhdistelmäturvaa, jota voi kerryttää sekä palkkatyöstä että yrittäjänä.

Seuraavalla eduskuntakaudella on luotava laaja vihreän talouden strategia. Tuetaan puhtaan teknologian investointeja sekä edistetään teollisuuden prosessien uudistamista vähähiilisemmiksi vero-ohjauksella ja panostamalla investointi- ja tutkimustukiin. Suunnataan tulevaisuusinvestointeja muun muassa ekologisesti kestävään rakentamiseen, raideliikenteeseen sekä henkilöliikenteen sähköistämiseen.

Muutetaan verotuksen painopistettä työstä ja yrittämisestä kohti ympäristölle haitallisen toiminnan, varallisuuden ja kulutuksen verotusta. Säilytetään yhteisövero nykytasolla. Aggressiivista verokilpailua, verosuunnittelua ja veronkiertoa on torjuttava.

Lisätään yritysten rahoitusta antamalla suomalaisille porkkanaksi pääomatuloveroista vapautus 2000 euroon saakka vuodessa. Näin joukkorahoitamme Suomen uuteen nousuun!

Jaakko Mustakallio

Kirjoittaja on eduskuntavaaliehdokas, Tampereen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri sekä Vihreiden taloustyöryhmän entinen puheenjohtaja.

 

Scroll to Top