Älä sano heti ei – sano mieluummin ehkä

Voisiko yrityksenne ottaa töihin osatyökykyisen?
– Sano mieluummin ehkä kuin heti ei, älä torppaa ajatusta suoraan, kannustaa Näsinkulman Klubitalon Majakka-yksikössä tekijöitä ja työtä kohtauttava työvalmentaja Anne Tuomanen.
Pirkanmaan Osuuskaupan projektityöntekijä Minna Korpela jatkaa:
– Ole rohkea!

Voisivatko osatyökykyiset olla mukana ratkaisemassa työvoimapulaa? Majakassa ainakin tiedetään vastaus: kyllä voivat!
– Jäsenissämme on erittäin motivoituneita osaajia monelle alalle, Anne Tuomanen sanoo.

Tarpeellisiin, oikeisiin töihin

Näsinkulman Klubitalon taustaorganisaatio on Sopimusvuori ry. Klubitalotoimintaa rahoittavat Tampereen kaupunki sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Majakka on yksi Näsinkulman kolmesta yksiköstä ja sen päävastuuna on työelämäosallisuuden vahvistaminen. Sen tehtävä on tukea osatyökykyisiä työllistymiseen liittyvissä asioissa ja työelämään siirtymisessä sekä organisoida koulutusta. Klubitalon jäsenille etsitään töitä avoimilta työmarkkinoilta siirtymätyöohjelman avulla. Kyseessä ei ole työkokeilu vaan oikea, viideksi kuukaudeksi solmittava työsuhde.

Siirtymätyö on suoritustason työtä, eikä se edellytä erityisosaamista tai koulutusta. Työtä ja tekijää yhdistettäessä otetaan huomioon yrityksen tarpeet ja työntekijän osaaminen, ominaisuudet ja rajoitteet. Kun työtä löytyy, Klubitalon työvalmentaja on mukana perehtymässä työnkuvaan, tukee työntekijää työjakson aikana ja sijaistaa tarvittaessa, jos työntekijä sairastuu.

Klubitalon kynnys on matala ja jäsenyys vapaaehtoista. Jäsenrekisterissä on koko 24-vuotisen toimintahistorian ajalta yli 1100 nimeä, päivittäin Klubitalolla käy keskimäärin nelisenkymmentä ihmistä, useat käyvät pari kolme kertaa viikossa. Kaikkiaan eri ihmisiä käy kuukausittain parisataa.

– Suurin osa jäsenistä on työkyvyttömyyseläkkeellä ja osa haluaa vielä tehdä töitä. Kukin valitsee sopivan työmäärän voimavarojensa mukaan. Vaikkei ulkopuolisia töitä havittelisikaan, Klubitalo tarjoaa mielekkäitä tehtäviä. Tärkeää on, että jokainen löytää oman paikkansa. Jäsenyhteisöstä saatu vertaistuki, voimaantuminen, osallisuuden tunne ja toivo ovat todella arvokkaita, Anne korostaa.


Anne Tuomanen (vas.) sanoo, että kun osatyökykyinen saa olla töissä, tämä kasvaa innostuksesta monta senttiä mittaa ja hymy levenee. – Olemme niin ylpeitä meidän porukasta, sanovat Anne ja toinen työvalmentaja Venla Kontulainen-Tapanen. Johan Nieminen näyttää, mitä mieltä hän on töihinpääsystä Sokos Herkkuun.

Työpainotteisuus aktivoi

Nelisen vuotta Sopimusvuoren yhteisöissä mukana ollut kokki Johan Nieminen on erittäin tyytyväinen työpaikastaan Sokos Herkussa ja sanoo, että Klubitalo-yhteisön jäsenyys ja työ antavat voimia, virkistävät ja pitävät voinnin tasaisena. Uusia ystäviäkin hän on saanut.

– Sokos Herkussa pakkaan ruokaa, teen voileipiä, hinnoittelen, tiskaan – mitä tarvitaan. Työ on ollut mukavan leppoisaa, ja teenkin sitä voimieni mukaan, kahtena päivänä viikossa, kuusi tuntia päivässä. Kun päivät ovat työpainotteisia, pysyy muutenkin aktiivisena.

Työpaikat kiven alla

Työpaikkoja ei ole helppo löytää – itse asiassa niitä on erittäin vaikea löytää. Anne sanookin olevansa ”tuskaisa mutta toiveikas – enemmän kuitenkin toiveikas tulevaisuuden suhteen”.

– Näemme täällä, ettei työpaikan löytäminen kuitenkaan ole mahdotonta ja todistamme joka päivä, miten pienetkin asiat vievät elämää eteenpäin.

Työvalmentaja Venla Kontulainen-Tapanen huomauttaa, että osatyökykyisille olisi kyllä töitä tehtäväksi, mutta suomalainen työelämä pyrkii kustannuksiltaan yltiötehokkaaksi – niin että sitten ei välttämättä olla enää tehokkaita ollenkaan.

– Työtä voitaisiin hyvin pilkkoa osatyökykyisillekin sopiviksi. Tarvitaan uusia ulottuvuuksia, ja me olemme valmiita räätälöimään ja ideoimaan niitä.

Työvalmentajien mielestä yrityksissä on kyllä tahtoa, muttei juurikaan resursseja osatyökykyisten palkkaamiseen.

– Ja on tietysti ennakkoluuloja ja asenteita, pelätään riskejä – mutta tämä on meiltä takuutyötä. Työllistämiseen liittyy byrokratiaa, mutta me autamme siinäkin. Näsinkulman Klubitalo on myös yrityksille matalan kynnyksen paikka.

Parhaiten työpaikkoja löytyy verkostojen ja yritysedustajista koottujen klubimentoreiden avulla. Vapaaehtoisesti mukana toiminnassa olevat mentorit haluavat jakaa tietotaitoaan Klubitalojen hyväksi, he tuntevat taustat ja osaavat arvioida oman yrityksensä tarpeita ja mahdollisuuksia.

Työvalmentajat muistuttavat myös yritysten yhteiskuntavastuusta ja arvoista. Niiden merkitys korostuu, ja siksi Anne Tuomanen sanookin työpaikkojen metsästäjänä olevansa ”toiveikas tulevaisuuden suhteen”.
– Jokainen osatyökykyisen palkkaava työyhteisö saa enemmän kuin osaa odottaakaan, uskomattomaton motivoituneita tekijöitä. Kyllä työnantajana kannattaisi heihin satsata.


Ravintolapäällikkö Anu Vesanen on Johan Niemisen lähiesimies ja tyytyväinen uuteen työntekijäänsä. – Yhteistyön aloittaminen on ollut helppoa, meillä on yrityksessä hyvät ohjeet ja Majakan ohjaajat olivat täällä aluksi apuna. Nopeasti meille on saatu arvokas työntekijä.

”On kannettava kortensa kekoon”

Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa Näsinkulman Klubitalo tekee tällä hetkellä eniten yritysyhteistyötä. Yrityksen työhyvinvointipäällikkö Jaana Salo on yksi klubimentoreista.

– Johtoryhmässämme päätettiin pari vuotta sitten, että meidänkin pitää kantaa kortemme kekoon erityistä tukea tarvitsevien ja osatyökykyisten työllistämiseksi ja myös harjoittelupaikkojen tarjoamiseksi heille. Jokaisella on oikeus tehdä työtä, josta maksetaan palkkaa. Laitoimme projektin pystyyn vuonna 2017, ja tavoitteena on luoda pysyvä malli. Näsinkulman Klubitalo on yksi yhteistyökumppanimme, kertoo viestinnän asiantuntija Viivi Pärssinen.

Osatyökykyisen ja omien työntekijöiden sillaksi koulutettiin erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden tutorit.

– Kannamme vastuuta siitä, että enemmän tukea tarvitsevat eivät jäisi jalkoihin. Työhaastattelut räätälöidään heille, perehdytys on perusteellisempaa ja työpaikoilla on heitä varten ohjaajia. Olemme kyllä saaneet työharjoitteluissa oppilaitoksistakin hyvin opettajia ja työnohjaajia työssäoppimisen tueksi, kertoo Minna Korpela.

Pirkanmaan Osuuskaupalla saattaa olla eri pisteissään 5–10 oppilaan ryhmiä kerralla harjoittelemassa. Osuuskaupalla on yli 15 vuoden työsuhteita erityistä tukea tarvitsevien kanssa, ja esimerkiksi viime vuonna 14 erityistä tukea tarvitsevaa työllistyi ensin määräaikaisiin työsuhteisiin ja heistä useampi jatkotyöllistyi Pirkanmaan Osuuskaupassa.

Minna sanoo helposti ajateltavan, että iso työnantaja ”antaa mahdollisuuksia”.

– Mutta yhtä lailla onnistuneet työsuhteet antavat meille työnantajille ja työyhteisöillekin paljon. Aletaan ymmärtää erilaisuutta, erilaisia elämäntilanteita, sitä, että kaikki vain eivät mene samaan muottiin mutta että kaikille löytyy oma paikka. Emme kuitenkaan tee tätä imagosyistä, vaan sille työlle on aina tarve.
Viivi lisää: kaikki saavat kokemuksia ja kohtaamisia, joita ei voi rahassa mitata.

Johanin lähiesimies, ravintolapäällikkö Anu Vesanen allekirjoittaa oitis Viivin sanat. Hän on iloinen Johanin työpanoksesta Sokos Herkun ravintolassa.

– Meillä käy päivässä keskimäärin tuhat ruokailijaa, lisäksi teemme myymälän puolelle salaatit ja pakatut ruuat ja välipaloja. Johan tuli meille todellakin tarpeeseen. Harjoiteltiin, mitä tehdään, ja nyt hän työskentelee itsenäisesti. Ehdottomasti tällainen yhteistyö rikastaa työyhteisöäkin.

Minna korostaa, että Pirkanmaan Osuuskaupassa asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, ja koko henkilöstölle on aktiivisesti avattu työnantajan arvomaailmaa ja vastuunottoa.

– Työhyvinvointipäällikkömme on myös laatinut meille hyvät ohjeet. Kun ne näin, innostuin heti, Anu naurahtaa.

Neuvoja ja kokemuksia Pirkanmaan Osuuskauppa on valmis jakamaan muillekin.

– Meihin voi ottaa yhteyttä ja kysyä vaikkapa, miten organisoitua, mitä vaatii, millaisia tukia saatavissa. Kun ymmärrys ja tieto lisääntyvät, vastaanottokin on entistä myönteisempää. On niin helppo lokeroida ja ajatella toisten puolesta. Toivon, että 2–3 vuoden päästä osatyökykyisten ja erityistä tukea tarvitsevien työllistämisessä on oikeasti menty eteenpäin – tarvitaan vain rohkeutta ajatella uudella tavalla.

!

Jopa 1,9 miljoonalla työikäisellä suomalaisella on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä noin 600 000 arvioi, että tämä sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Heistä työssä on 400 000 ja työelämän ulkopuolella 200 000. Ulkopuolella olevista 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös kykenevänsä töihin.

Osatyökykyisten työllistyminen ja työssä jatkaminen tarkoittavat yhteiskunnalle sekä työllisyysasteen nousua että 100 miljoonan euron suoria säästöjä, kun työttömyydestä aiheutuvat kustannukset pienenevät.
Hallituksen kärkihanke OTE – Osatyökykyisille tie työelämään (2015–18) pyrki parantamaan osatyökykyisten työmarkkina-asemaa lainsäädäntömuutoksin, työkykykoordinaattoritoiminnalla sekä luomalla uusia toimintamalleja osatyökykyisten työllistymiseen.

Kaikki mukaan työelämään. Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihankkeen tuloksia ja suosituksia.

Teksti ja kuvat Annikaisa Knuutila

 

Scroll to Top