emporia haluaa poistaa sukupolvien välisen digitaalisen kuilun


1,5 vuotta sitten Suomen markkinoille tullut, erityisesti ikäihmisten tarpeisiin suunniteltuja älylaitteita valmistava emporia Telecom GmBH ottaa laitteiden loppukäyttäjät vahvasti mukaan tuotteidensa suunnitteluun. Kuvassa keskellä yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Eveline Pupeter. Kuva emporia

Vaikka Suomi on ikäihmisten digitaitojen vertailussa kärkisijoilla, parannettavaa silti riittää. Avuksi tarvitaan helppokäyttöisiä laitteita ja palveluita sekä kohdennettua tukea.

Itävaltalainen emporia Telecom on yli 30 vuotta panostanut tuotekehityksessään nimenomaan helppokäyttöisyyteen. Suomen markkinoille yhtiö toi puhelimensa ja älylaitteensa syksyllä 2022.

– Kyse ei ole vain laitteista ja niiden helppokäyttöisyydestä, vaan emporian tavasta tukea ikäihmisiä ja varmistaa heidän mahdollisuutensa osallistua ja käyttää digitalisoituvia palveluita, sanoo yhtiön Suomen-myynnistä vastaava tamperelainen Heikki Tarvainen.

emporian tuotevalikoimassa on perinteisten näppäin- ja älypuhelinten lisäksi tabletteja ja erilaisia terveysteknologiatuotteita. Uusimpana Suomen markkinoille tuli ikäihmisten tarpeisiin suunniteltu älykello vuoden vaihteessa.

– Sen vastaanotto vaikuttaa hyvältä. Ikäihmisten lisäksi kello on herättänyt kiinnostusta myös muiden erityisryhmien piirissä. Olemme käyneet muun muassa hyvinvointialueiden kanssa keskusteluja kellojen hyödyntämisestä kotihoivapalveluiden tuottamisessa. Siellä on kovasti kiinnostusta tuotteeseen.

Turvallisuus tärkeää monella tasolla

Tietoturva ja sen uhat mietityttävät lähes kaikkia digilaitteiden käyttäjiä, mutta erityisesti digiosaamisensa puutteelliseksi kokevia ikäihmisiä.

– Vaikka käytössä olisi älylaite, kaikki eivät uskalla sillä digipalveluita käyttää. Epävarmoja ikäihmisiä pelottaa, että he tekevät jonkin virheen, Heikki Tarvainen sanoo.

emporia onkin panostanut ainutlaatuisessa konseptissaan turvallisuusominaisuuksiin. Yhtiön valmistamien laitteiden mukana tulee painettu käyttöohje ja harjoituskirja. Tukimateriaali on tärkeä osa kokonaisuutta. Lisäksi emporia kouluttaa yhteistyökumppanien kanssa tukihenkilöitä auttamaan laitteiden käyttöönotossa ja niiden hyödyntämisessä parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi Tampereella yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä ATK Seniorit Mukanetti -yhdistyksen kanssa.

emporian konseptiin kuuluu, että niiden käyttäjät ovat vahvasti tuotekehittelyssä mukana.

– Lähes kaikissa puhelinmalleissa on muun muassa patentoitu hälytyspainike. Puhelimeen voidaan määritellä käyttäjälle tärkeät yhteyshenkilöt, joille voi soittaa yhtä nappia painamalla. Puhelu siirtyy kontaktihenkilöltä toiselle, kunnes soittoon vastataan. Samalla lähtee myös tekstiviesti hätätilanteesta. Uusimmat mallit sisältävät lisäksi paikannusominaisuuden, jolla hädässä olevan ikäihmisen sijainti voidaan helposti varmistaa, Tarvainen esittelee.

– Laitteisiin liitetyt turvallisuusominaisuudet tuovat ikäihmisten lisäksi turvaa myös heidän läheisilleen. Heillä on varmuus siitä, että hätätilanteissa tieto tavoittaa nopeasti myös heidät. Älykelloa käytettäessä ei tarvita edes puhelinlaitetta, vaan mahdollisuus välittömään yhteydenottoon on suoraan ikäihmisen ranteessa.

Laitteiden suunnittelussa on huomioitu myös ihmisen toimintakyvyn heikkeneminen iän myötä. Painikkeet ja näytöissä näkyvät tekstit ovat isoja ja helppokäyttöisiä, puhelimet tukevat kuulolaitteiden käyttöä ja mallit on suunniteltu hyvin käteen sopiviksi.


– Missiomme yhtenä kulmakivenä on syrjäytymisen torjuminen koko ajan kasvavassa ikäihmisten ryhmässä, emporia-tuotteiden Suomen-myyntiä vetävä Heikki Tarvainen toteaa. Kuva Jari Runsas

Nuoremmatkin kiinnostuivat uutuuksista

emporian missiona on huolehtia ikääntyneiden tasa-arvosta ja heidän pysymisestään digitalisaatiokehityksessä mukana. Monet arkiseen elämään liittyvät palvelut ovat nykyisin vain verkossa, ja pidämme sitä itsestäänselvyytenä. Nykymaailmassa on lähes mahdoton tulla toimeen ilman älypuhelinta jäämättä palvelujen ulkopuolelle. Se johtaa helposti syrjäytymiseen.

– Missiomme yhtenä kulmakivenä on syrjäytymisen torjuminen koko ajan kasvavassa ikäihmisten ryhmässä, Heikki Tarvainen korostaa.

Uusien tuotteiden myötä emporia on alkanut kiinnostaa myös hieman nuorempia, aktiivisesti vielä työelämässä olevia tai sieltä muutamien vuosien päästä syrjään siirtyviä suomalaisia.

– Myös tässä 55+-segmentissä turvallisuus on yhdistävä asia. Paljon liikkuvat haluavat varmistaa, että puhelinta ei tarvitse kantaa koko ajan mukana, mutta mahdollisissa hätätilanteissa apua on silti tarvittaessa nopeasti saatavilla. Älykello on herättänyt paljon kiinnostusta.

emporian oma innovaatio on myös tiettyihin malleihin sopiva älykuori, joka mahdollistaa puheluun vastaamisen ja muutaman muun itse määriteltävän ominaisuuden käytön puhelinta suojaavaa kuorta avaamatta. Älykuori helpottaa ja nopeuttaa yleisimmin käytettyjen ominaisuuksien päivittäistä aktiivista käyttöä.

Myös perinteiset näppäinpuhelimet suosittuja

Ikäihmisten joukossa on myös heitä, jotka kaikesta huolimatta kokevat älylaitteet liian vaikeakäyttöisiksi ja tarvitsevat puhelimeltaan vain puhelu- ja viestiominaisuuksia. Heidätkin on huomioitu.

– Mallistossa on myös perinteisiä näppäinpuhelimia. Niille on olemassa selkeä käyttäjäryhmä. Myös välillä markkinoilta vähentyneet simpukkamalliset puhelimet ovat uudelleen nousseet suosioon. Malli on helppo kuljettaa taskussa ja puheluun vastaaminen tapahtuu nopeasti vain avaamalla puhelimen kansi, Heikki Tarvainen kertoo.

– Ylipäätään suomalaiset eivät enää vaihda puhelinta yhtä tiheään kuin aiemmin, ja erityisesti ikäihmiset käyttävät laitteitaan varsin pitkään. Tarpeeseen suunnitellut mallit, kuten tässä tapauksessa meidän erityisryhmien tarpeet huomioivat laitteemme, kiinnostavat kohderyhmiä eniten.

”Meillä on velvollisuutemme yhteiskunnalle”

emporia Telecom on perustettu vuonna 1991, ja se toimii tällä hetkellä yli 30 maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Linzissä, minkä lisäksi yhtiöllä on toimipisteet muun muassa Brysselissä, Frankfurtissa, Helsingissä, Lontoossa, Milanossa, Pariisissa ja Kiinan Schenzenissä. Yhtiö myy vuosittain noin 700 000 laitetta, ja sen liikevaihto on noin 40 miljoonaa euroa. Työntekijöitä emporialla on noin 115.

Yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja on Eveline Pupeter. Naisjohtaja teknisellä informaatioteknologian toimialalla on vielä tänäkin päivänä melkoinen harvinaisuus.

Pupeter on ottanut elämäntehtäväkseen huolehtia ikäihmisten oikeuksista digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

– Missiomme on selkeä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ikääntyneet pysyvät yhteiskunnassa mukana täysivaltaisina kansalaisina. Se on velvollisuutemme yhteiskunnalle. Sukupolvien välinen digitaalinen kuilu on saatava poistetuksi.

– Meille on tärkeää, että laitteemme on varustettu erilaisilla turvallisuutta lisäävillä ominaisuuksilla. Turvallisuus on ja tulee jatkossakin olemaan ikääntyville yksi tärkeimmistä asioista, Pupeter toteaa.

emporian tulo Suomen puhelinmarkkinoille on sujunut suunnitellusti, joskin parannettavaakin on.

– Tunnettuus on edelleen isoin haasteemme. Jakelussa meillä on hyvänä yhteistyökumppanina tamperelainen F9 Distribution Oy. Jälleenmyyjäverkostomme on kasvanut ja laajentunut, mikä auttaa emporian nimen tunnetuksi tekemisessä. Myymälänäkyvyys tahtoo kuitenkin painottua isompien toimijoiden tuotteille. Sen vuoksi meidän tavoiteltava kohderyhmiämme aktiivisesti myös muissa kanavissa, Heikki Tarvainen toteaa.

Teksti: Jari Runsas


Yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Eveline Pupeter korostaa turvallisuutta lisäävien ominaisuuksien merkitystä ikäihmisille – ja vähän nuoremmillekin. Kuva emporia

 

Scroll to Top