ALISUORIUTUMISEN KOKEMUS VOI VIEDÄ TYÖKYVYN, osa 3


Liiketoimintapäällikkö Pirkko-Liisa Hyttinen, Coronaria Tietotaito Oy.

Organisaatiomuutoksen suunnittelu on kultaakin kalliimpi operaatio.

Eräässä organisaatiossa lähiesimiestasolla koettiin jatkuvasti kasvavaa kuormittuneisuutta. Työn määrä lisääntyi koko ajan. Erityisesti kuitenkin lisääntyi kokemus omien vaikutusmahdollisuuksien puutteesta. Alaiset pyysivät perustelemaan uusien toimintatapojen taustaa ja selkiyttämään ylhäältä tulleita toimintaohjeita. Esimiehet pyysivät tulkkausapua omalta esimieheltään, joka vastasi, että tehän olette niitä parhaita ymmärtäjiä, kyllä siten osaatte kertoa alaisillenne. Esimiehet veivät saman kysymyksen esimiehensä esimiehelle, joka totesi saman kuin väliesimieskin.

Ilmapiirikartoituksissa tulokset huononivat, mutta tässäkin vastuu toimista jäi lähiesimiestasolle. Eli samat kysymykset jäivät vaille vastauksia. Organisaation ylimmän johdon asettamat tavoitteet jäivät luonnollisesti saavuttamatta.

Tarkemmin tutustuttuamme tähän tapaukseen totesimme, että organisaatiouudistuksen myötä eri hierarkiatasot olivat erkaantuneet niin paljon toisistaan, etteivät ymmärtäneet toistensa puhetta ja tarpeita. Asialle ei tehty mitään, kuormitus kasvoi – samoin kasvoivat työkyvyttömyyskustannukset.

Ikävän usein muutoksissa ylemmän johdon ihmiset suunnittelevat tulevaisuutta testaamatta ajatuksiaan alempien hierarkiatasojen edustajien kanssa. Kun muutokset on tehty ”teknisesti”, huomataan työntekijätasolla, ettei homma toimi kaikilta osin. Tätä palautetta on vaikeaa ymmärtää ylemmällä tasolla, jolloin sitä ei oteta todesta. Näin syntyy vaarallinen kuormituksen kierre, joka voidaan tulkita muutosvastarinnaksi.

Muutoksen epäily on luonnollista, onhan se meidän primitiivinen reaktiomme. Tie epäilystä luottamukseen kulkee tiedon ja kuulluksi tulemisen kautta. Jos lähiesimies ei pysty täyttämään tiedon aukkoja, turvallisuuden tunne kuihtuu yhteisössä. Huolipuhe saa vallan ja alisuoriutuminen sekä työkykypulmat yleistyvät. Vaikutukset näkyvät vähän kerrassaan tuottavuudessa, työhyvinvoinnissa ja työnantajakuvan vetovoimaisuudessa.

Muutoksen suunnittelu on kultaakin kalliimpi operaatio. Erityistä huomiota kannattaa kokemuksemme mukaan kiinnittää vertikaalisen vuorovaikutuksen toimivuuteen. Sanoilla luomme todellisuutta!

Pirkko-Liisa Hyttinen
liiketoimintapäällikkö, työelämäpalvelut
työ- ja organisaatiopsykologi, PsT, HHJ
Coronaria Tietotaito Oy

Kirjoittajalla on 32 vuoden käytännön kokemus esimies- ja johtotehtävistä sekä johdon konsultoinnista sekä vuosien kokemus eri organisaatioiden luottamusjohdon tehtävistä. Hän on toiminut myös työterveys- sekä työ- ja organisaatiopsykologina. Väitöskirjassaan hän käsitteli moniammatillisen työterveyshuollon kehittämistä työelämää paremmin palvelevaksi.

Kirjoitus on osa 3/3 alisuoriutumista käsittelevästä blogisarjasta. Aiemmissa osissa teemoina olivat työmäärän vähäisyys, tavoitteiden ja odotusten epäselvyys sekä vähitellen tapahtuvan muutoksen vaikutus soveltuvuuteen.

 

Scroll to Top