Yrityssaneeraus yrityksen tervehdyttämisvaihtoehtona


OTM, Senior Legal Counsel Teemu Summanen, EY.

Koronapandemia on aiheuttanut tai aiheuttamassa monille yrityksille taloudellisia haasteita. Yritysten toiminnan lopettamiset tai lopulta konkurssit eivät ole poissuljettuja. Suomessa vähemmän tunnettua on yrityssaneeraus ja erityisesti mitä sillä tavoitellaan ja mikä on yrityssaneerauksen prosessi. Suomessa yrityssaneerausta säännellään yrityssaneerauslaissa. Yrityssaneerauslaki tuli voimaan 90-luvun laman loppumainingeissa vuonna 1993. Yrityssaneeraus on tarkoitettu elinkelpoisten yritysten pelastamiseksi konkurssilta tilapäisissä talousvaikeuksissa. Koronaviruksen aiheuttama talousahdinko on erityisesti nähtävä tilapäisenä talousvaikeutena, mikä tekee yrityssaneerauksesta sopivan välineen yritykselle pysytellä hengissä pahimman yli.

Yrityssaneerauksen edellytyksenä on, että yritys on maksukyvytön tai sitä uhkaa maksukyvyttömyys, joka voidaan poistaa yrityssaneerauksella. Yrityssaneeraukseen hakeudutaan usein kassavirtaongelmien ja rahoitusvaikeuksien vuoksi. Yrityksen tulee olla elinkelpoinen sopeuttamisjärjestelyjen jälkeen. Lisäksi yrityksellä pitää olla varoja saneerauksen kustannusten kattamiseen ja saneeraushakemuksen jälkeen syntyvien velkojen maksuun, joista on kyettävä selviytymään normaalisti.

Saneerauksessa määrätään selvittäjä, jonka tehtävänä on valvoa velkojien etua ja käytännössä tehdä yhteistyötä yrittäjän/hallituksen kanssa yrityksen tervehdyttämiseksi. Selvittäjä vastaa myös varsinaisen saneerausohjelman laatimisesta, jonka tuomioistuin vahvistaa tai jättää vahvistamatta, jos saneerausohjelma ei saa riittävää kannatusta velkojilta tai vahvistamiseen ei muuten ole edellytyksiä. Käytännössä saneerausmenettelyssä yrityksen tulee siis kyetä suoriutumaan saneerausohjelman mukaisista veloista, joita on tyypillisesti leikattu saneerausohjelmassa ja niille on määrätty maksuaikataulu. Myös velkojen jäljellä oleviin luottokustannuksiin voidaan puuttua. On hyvä kuitenkin huomata, että niin sanottujen vakuusvelkojen pääomaan ei yrityssaneerauksessa voida puuttua. Näin ollen velan ”laadulla” on merkitystä yrityssaneerauksen toteuttamisen kannalta.

Yrityssaneerauksessa hallitus jatkaa tehtävässään, ja ajoissa tehdyn saneerauksen avulla hallitus voi osoittaa ryhtyneensä vaadittaviin toimiin velkojienkin etujen turvaamiseksi.

Suomessa yrityssaneerausselvittäjän tehtäviä hoitavat juristit, jotka tarvitsevat avukseen varsinkin vaativimmissa saneerauksissa myös talouspuolen ammattilaisia.

Teemu Summanen
OTM, Senior Legal Counsel
Ernst & Young Oy (EY)

Teemu Summasella on 19 vuoden kokemus liikejuristin tehtävistä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä pörssinoteeratuissa yrityksissä. Hänellä on syvällistä osaamista kotimaisten ja kansainvälisten liiketoimintasopimusten, kuten muun muassa edustus- ja jälleenmyyntisopimusten, osto- ja myyntisopimusten laatimisessa. Teemulle on tuttua myös yhtiöoikeus, kuten yhtiöiden perustamiset ja yhtiöiden rakenteelliset järjestelyt sekä liiketoimintakaupat. Hänellä on osaamista lisäksi kilpailuoikeudesta ja julkisista hankinnoista.

 

Scroll to Top