Yrityksen maine painaa rekrytoinnissa


– Hyvällä työnantajakuvalla varustettu, monimuotoisesti rekrytoiva yritys on osaajien silmissä haluttu työpaikka. Tutkimusten mukaan monimuotoiset työyhteisöt ovat hyviä myös taloudelliselta suorituskyvyltään, sanoo Imago-hanketta koordinoiva Marjo-Riikka Utriainen.

Kilpailu osaavasta työvoimasta on johtanut yritykset miettimään työnantajakuvaansa ja rekrytointitaitojaan. Kyse on erottamattomasta parista: rekrytointi ajanmukaisin menetelmin harkituilla kanavilla rakentaa nykyaikaista työnantajakuvaa. Asetelma on ikävä kyllä tehokas myös toisinpäin.

– Perinteiset paikkailmoitukset eivät enää riitä. Rekrytointi on digi­talisoitunut ja yrityksen kohderyhmät liikkuvat erilaisilla alustoilla. Yrityksen on ymmärrettävä sisältömarkkinointia ja tiedettävä, mistä se tavoittaa itselleen sopi­vimmat osaajat, sanoo Marjo-Riikka ­Utriainen Pirkanmaan TE-palveluista.

Utriainen koordinoi Pirkanmaan TE-toimiston valtakunnallista Imago-hanketta, joka tarjoaa pk-yrityksille maksuttomia rekrytoinnin ja työnantajakuvan valmennuspalveluja. Ensimmäiset valmennukset alkavat maaliskuussa.

– Hanketta suunnitellessa pohdimme myös väestörakenteen muutosta, jonka seurauksena rekrytoinnit ja työpaikat ovat muuttuneet kulttuurisesti, etnisesti ja ikärakenteeltaan entistä monimuotoisemmiksi. Valmennuksissa käsitellään siksi myös monimuotoisen työyhteisön johtamista.

Imago-hankkeessa järjestetään tämän vuoden kuluessa 15 maksutonta valmennusta, jotka järjestetään pääosin etänä. Yhteen valmennukseen pääsee 10–20 yritystä ja yhdestä yrityksestä voi olla mukana yksi tai kaksi avainhenkilöä.

– Hanke ei pysty tavoittamaan suuria joukkoja, mutta ajatuksena onkin hankkia Imago-valmennuksista kokemuksia ja liittää valmennukset myöhemmin soveltuvin osin kansainvälisen rekrytoinnin palvelukokonaisuuteen.

Valmennuksissa käsitellään rekrytoinnin ja työnantajakuvan kehittämisen lisäksi työnantajakuvan yhteyttä kilpailukykyyn, yrityksen strategiaan ja arvoihin. Mitä on hyvä työnantajuus nousukaudella ja taantumassa? Minkälainen rooli työntekijöillä on yrityskuvan viestijöinä?

– Valmennusten keskeiset teemat ovat johtaminen, monimuotoisuus ja henkilöstön sitouttaminen, Marjo-Riikka Utriainen tiivistää.

Hankkeen valmistelussa tehty yrityskartoitus kertoo, että valmennuksille on tilausta.

– Yrityksissä ymmärretään, miten monitahoisesta asiasta työnantajakuvassa on kysymys. Myös asiakkaat, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä sijoittajat tekevät päätöksiään sen perusteella, Utriainen sanoo.

Lisätietoja imago@te-toimisto.fi

Teksti Päivi Eskelinen

 

Scroll to Top