Viheralan tavarantarkastaja selvittää piharakentamisen laatua


Petri Kujala on toinen Suomessa viherrakentamisen tarkastuksia tekevistä HTT-tavarantarkastajista.
Eniten tarkastajia on rakentamisen alalla.

Hyväksytty tavarantarkastaja HTT on alansa ammattilainen ja puolueeton asiantuntija, joka tekee toimeksiannosta palvelujen tai tavaroiden teknisiä tarkastuksia. Piha- ja vihertöihin erikoistunut tamperelainen Petri Kujala kuuluu viheralan harvalukuiseen tarkastajien joukkoon.

Minun lisäkseni Suomessa on tiettävästi yksi viherrakentamisen HTT-tavarantarkastaja pääkaupunkiseudulla, Petri Kujala kertoo.

Tampereen Infra Oy:ssä rakennuttajahortonomina työskentelevä Kujala hankki HTT-tavarantarkastajan pätevyyden vuonna 2004. Hän toimii itsenäisesti mutta Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnan oh-jauksessa ja valvonnassa.

Kujala ottaa vastaan pihan ja viheraluei-den rakentamista koskevia toimeksiantoja, joissa työn tilaajalle ja tekijälle on syntynyt erimielisyyttä lopputuloksesta, laadusta tai kustannuksista.

– Viherrakentamisessa riidat koskevat useimmiten pihakiveyksiä tai nurmikon tai kasvualustan laatua. Tarkastuksia tilaavat yksityishenkilöt, taloyhtiöt ja rakennusliikkeet.

Tavarantarkastajat tekevät työnsä määrätyn kaavan mukaan.

– Asiakkaan ottaessa yhteyttä käymme tapauksen läpi. Selvitän aluksi, olenko jäävi toimimaan asiassa. Kumpikaan osapuoli ei ole saanut toimia esimerkiksi aliurakoitsijana Tampereen Infralle tilaamissani töissä, eikä taustalla saa olla keskinäisiä työsuhteita, Kujala selvittää.

– Tämän jälkeen laadin asiakkaan kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa tarkennetaan tarkastuksen kohde ja sisältö sekä sovitaan palkkiosta.

Kun Kujala on perehtynyt ennakkomateriaaliin, hän ilmoittaa tarkastuksesta osapuolille hyvissä ajoin, jotta heillä olisi tarpeeksi aikaa valmistautua.

– Tarkastus voidaan pitää, vaikka toinen osapuoli ei siihen osallistuisi. Yleensä kaikki ovat kyllä paikalla.

Tilaisuudessa osapuolet kertovat riita–asiasta oman näkemyksensä.

– Jos riita koskee kiveystä, se tarkastetaan oikolaudan, mittanauhan ja vatupassin avulla ja tulokset dokumentoidaan. Nurmikon kasvu, peittävyys ja tasaisuus arvioidaan samoilla välineillä sekä lisäksi silmämääräisesti havainnoimalla. Mullasta voidaan tarvittaessa ottaa näyte, joka toimitetaan viljavuuspalveluun, ja saatuja tuloksia verrataan ohjearvoihin.

Tavarantarkastajan asiantuntemus ja auktoriteetti ovat pelissä, kun hän arvioi riitaa synnyttänyttä työtä osapuolten läsnä ollessa. Tavarantarkastajalta edellytetäänkin vähintään 30 vuoden ikää ja kymmenen vuoden työkokemusta alaltaan. Työkokemuksen tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen.

– Joskus työtä on tehtävä kieli keskellä suuta. Tarkastustilanteessa voivat salamat lennellä ja meteliä syntyä. Vaikuttamisyrityksiäkin on ollut.

Tilaisuuden jälkeen Kujala laatii tavarantarkastuskertomuksen Keskuskauppakamarin vahvistamalle lomakkeelle ja toimittaa sen osapuolille, jotka voivat sen perusteella sopia riidan tai jatkaa taistelua esimerkiksi oikeudessa. Tavarantarkastajan osuus päättyy tähän. Osapuolten ohjeistaminen on ehdottomasti kielletty, jollei kyse ole terveyttä ja turvallisuutta uhkaavista vaaroista.

Suosituksen mukaan tavarantarkastus on tehtävä neljän viikon kuluessa tarkastushetkestä laskien.

– Jokainen tarkastaja määrittää tuntihinnan työlleen. Laskutan tilaajaa valmistelusta, tarkastustilanteesta, matkakuluista ja raportoinnista oman tuntiveloitukseni mukaisesti.

HTT-tavarantarkastajan on päivitettävä ammatillista osaamistaan säännöllisesti. Petri Kujala raportoi kolmen vuoden välein tavarantarkastajalautakunnalle käymistään alan koulutuksista. Lisäksi hän osallistuu kauppakamarin tavarantarkastajille järjestämiin koulutuksiin.

Hyvämaineisia ammattilaisia etsitään

Pirkanmaalla on parikymmentä eri alojen HTT-tavarantarkastajaa, jotka on luetteloitu Tampereen kauppakamarin vuosikirjassa.

HTT-tavarantarkastajaksi pyritään hakumenettelyllä. Hakuaika umpeutuu aina kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä, joten tavarantarkastajaksi haluavien on aika toimia.

Keskuskauppakamarin nettisivuilla on yksityiskohtaiset hakijavaatimukset, hakulomake ja tietoa hakuprosessin etenemisestä.

kauppakamari.fi/palvelut/tutkinnotjakokeet/htt/

Teksti ja kuva Päivi Eskelinen

 

Scroll to Top