Boomin tukisäätiöstä stipendejä ​​​​​​​opinnäytetöiden tekemiseen


Jarno Lahtinen oli Boomi ry:n puheenjohtaja, kun idea tukisäätiöstä syntyi vuonna 2004. Tukisäätiö perustettiin kaksi vuotta myöhemmin. Tähän mennessä se on jakanut noin 300 000 euroa kauppatieteelliseen tutkimukseen.

Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden tukisäätiö auttaa opiskelijoita valmistumaan myöntämällä heille stipendejä kandidaatin ja pro gradu -tutkielmien tekemiseen.

– Käytännössä toimitaan siten, että yritys lahjoittaa tukisäätiölle rahasumman, joka ohjataan yrityksen haluamaan tutkimusalueeseen. Sen jälkeen tukisäätiö myöntää opiskelijalle stipendin tutkimustyöhön. Yritys voi vähentää tieteelle lahjoittamansa summan täysimääräisesti tuloverotuksessaan, jos summa on 850–50 000 euroa, selvittää tuki-säätiön hallituksen puheenjohtaja Jarno Lahtinen.

Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat Boomi ry:n vuonna 2006 perustama tukisäätiö on Suomen ainoa opiskelijoiden omistama tiedettä tukeva säätiö.

– Sen päätarkoituksena on, että yritykset ja yhteisöt saavat kustannustehokkaasti kauppatieteen opiskelijoita tekemään kandi- tai pro gradu -töitä tai muita tieteellisiä tutkimuksia, joiden tutkimusalueesta voisi olla lahjoittajalle hyötyä. Olemme jakaneet noin 300 000 euroa kauppatieteelliseen tutkimukseen säätiön perustamisesta lähtien.

Tukisäätiö vähentää maksamastaan stipendistä nimellisen hallinnointikulun. Opiskelijalle stipendi on verovapaata tuloa.

– Yleensä opiskelija etsii itse opinnäytetyölleen rahoittajan, mutta kuvio toimii myös toisinpäin. Yrityksessä voi olla jokin tutkimusidea tai -aihio, mutta ei tekijää. Silloin voi ottaa yhteyttä Boomiin, joka auttaa löytämään sopivan tekijän. Kun hän löytyy, kohdistamme stipendin haluttuun tutkimuskohteeseen.

– Järjestelyn avulla yritys saa kauppatieteellistä tutkimusta käyttöönsä, ja opiskelija saa loppututkintonsa tehdyksi ja parhaassa tapauksessa työllistyy yritykseen. Järjestely sopii hyvin myös opiskelijaryhmille. Emme aseta ehtoja tutkimusaiheille, niiden on vain kuuluttava kauppatieteiden alaan.

Yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat perustaa säätiöön myös nimikkorahaston, josta ohjataan apurahoja perustajan toivomaan kauppatieteelliseen tutkimusalueeseen.

– Merkkipäiväänsä viettävä henkilö tai yritys voi ohjata muistamiset nimikkorahastoon, sillä harva kaipaa enää tavaralahjoja. Tukisäätiön hallitus kohdistaa apurahan lahjoittajan haluamalle tutkimusalalle tai tutkimukseen.

boomi.fi/tukisaatio

​​​​​​​Teksti ja kuva Päivi Eskelinen

 

Scroll to Top