Valtatie 3:n oikaisu voisi tuoda1600 uutta työpaikkaa Lempäälään


Vaihtoehdossa 1 valtatie 3 viedään uudelle linjaukselle Puskiaisten ja Linnakorven välillä. Nykyisen valtatien osuudet parannetaan siten, että syntyy yhtenäinen moottoritie Lempäälän Marjamäestä Pirkkalan Linnakallioon. Kokonaisuudessa on mukana uusi 2-kehätie Sääksjärven ja Tampere-Pirkkalan lentoaseman välillä.

Lempäälä tilasi viime keväänä yritysvaikutusten arvioinnin valtatie 3:n oikaisusta Lempäälän ja Pirkkalan välillä. Lokakuussa julkaistu raportti sisältää useita myönteisiä vaikutuksia paitsi Lempäälälle, myös Tampereen seudulle, Pirkanmaalle ja koko Suomelle.

Vuosikymmenet puheena ollut valtatie 3:n oikaisu eli niin sanottu Puskiaisten oikaisu on valtion tiehanke, joka on Pirkanmaan Ely-keskuksessa yleissuunnitteluvaiheessa. Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö tarkensi raportin julkaisutilaisuudessa, että raportissa paneudutaan vain tieoikaisun taloudellisiin ja yrityksiä koskeviin vaikutuksiin.

– Lempäälälle on tärkeää arvioida aina yritysvaikutukset. Teimme näin myös hakiessamme asuntomessuja. Saamme raportista taustamateriaalia oikaisusta aikanaan annettavaa kunnan lausuntoa varten.

– Kuntalain mukaan kuntalaisia ovat kaikki, jotka maksavat veroa kuntaan ja joilla on omaisuutta kunnassa. Siten myös yrityksillä on oikeus antaa näkemyksensä asioista, Rämö perusteli.

Selvitystä varten haastateltiin kahdeksaa kuljetus- ja logistiikka-alan ja tuotantotoiminnan yritystä. Valtatie 3 on yrityksille kuljetusten valtakunnallinen pääväylä sekä pääkaupunkiseudulle että Pohjanmaan suuntaan. Kuljetusmäärät ovat merkittäviä, mutta vaihtelevat yrityksittäin. Pitkämatkaisessa ajossa on keskimäärin 20–100 rekkaa päivittäin. Kuljetuksia tehdään edestakaisin eli valtatie on käytössä molempiin suuntiin. Lisäksi kuljetetaan paikallisesti.

Merkittäviä säästöjä, uusia työpaikkoja

Lempäälä-Pirkkalan välillä on nykyisin kuljetusten aikatauluihin vaikuttavia liikennehäiriöitä. Ruuhkat aamuisin, iltapäivisin, kesäperjantaisin ja Pirkkahallin tapahtumien takia pidentävät matka-aikoja. Tie on onnettomuusherkkä varsinkin Lakalaivassa.

Raportin mukaan valtatie 3:n oikaisu Lempäälän ja Pirkkalan välillä lyhentäisi matkan pituutta 9 kilometriä. Keskimääräinen matka-ajan lyhennys olisi noin 10 minuuttia. Tästä seuraa merkittäviä aikasäästöjä, jotka ovat vuodessa 1000–5000 tuntia eli noin 17–83 vuorokautta yritystä kohden. Yhteenlaskettuna vuosittainen aikasäästö on noin 290 vuorokautta.

Matkan pituuden ja matka-ajan lyheneminen tuovat kustannussäästöjä 100 000–500 000 euroa vuodessa yritystä kohden. Yhteensä säästö on noin miljoonaa euroa vuodessa.

– Oikaisulla on merkittävien yritysvaikutusten lisäksi iso taloudellinen merkitys Lempäälälle, sillä työpaikat tuovat veroeuroja, totesi elinkeinoyhtiö Lempäälän Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Ahti Laakso.

Lempäälän selvityksen tehnyt Sitowise on tehnyt aikaisemmin vastaavia isojen väylähankkeiden vaikutusten arviointeja. Niiden mukaan väylähankkeilla on ollut myönteisiä vaikutuksia työpaikkojen määrään. Esimerkiksi Tampereen läntinen kehätie on luonut noin 10 000 uutta työpaikkaa kymmenessä vuodessa. Se tarkoittaa 75 prosentin lisäystä työpaikkamäärään.

– Lempäälässä on suunnitteilla uusia työpaikka-alueita Sääksjärvelle. Alueelle tehdään osayleiskaavaa, joka perustuu valtatie 3:n oikaisuun ja lentoasemalle vievään uuteen 2-kehätiehen. Kaavan mukaiset työpaikka-alueet toisivat Lempäälään 1600 uutta työpaikkaa, mikä tarkoittaa 20–25 prosentin lisäystä nykyiseen työpaikkojen määrään, Laakso kertoi.

Lempäälässä on paljon tukku- ja vähittäiskauppaa, kuljetus- ja logistiikkayrityksiä sekä varastointiin ja rakentamiseen liittyvää yritystoimintaa. Kuljetusmatkojen lyhentyminen ja liikenteen häiriöiden vähentyminen merkitsevät kustannussäästöjä ja vaikuttavat myös kuljetusten hinnoitteluun. Oikaisulla on positiivisia vaikutuksia työvoiman saatavuuteen ja entistä sujuvampaan työmatkaliikenteeseen.

Oikaisu vauhdittaa lisäksi kiinteistömarkkinoita. Hyvien liikenneyhteyksien varrelle sijoittuville yritystonteille on kysyntää. Toimitilarakentaminen lisääntyisi, ja alueelle jo sijoittuneiden yritysten arvo nousisi.

​​​​​​​Valtatie 3:n oikaisun rakentamisen työllistävät vaikutukset ovat huomattavat, yhteensä noin tuhat henkilöä. Tästä Pirkanmaalle kohdistuva osuus on 300–500 henkilöä. Oikaisun rakentaminen ja Sääksjärven osayleiskaavassa arvioidut työpaikat työllistäisivät yhteensä 2000 henkilöä.


Heidi Rämö ja Ahti Laakso esittelivät Lempäälän Kehityksen tilaaman yritysvaikutusten selvityksen. Antti Eskelisen mielestä elinkeinoelämän kuuleminen on esimerkillistä.

”Oikaisu on aluekehityshanke”

Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen muistutti oikaisun kansantaloudellisista vaikutuksista, sillä valtatie 3 on kansallinen ruokakuljetustie ja keskeinen teollisuuden kuljetusväylä pohjois-etelä-akselilla. Kyse on kasvun varmistamisesta ja luotettavan toimintaympäristön turvaamisesta yrityksille.

– Oikaisun tarve on seurausta myös kaupungistumisesta. Kaupungit ja kaupunkiseudut kasvavat, ja kehitys tuo lisää liikennettä. Tämä on vääjäämätöntä.

– Jos katsotaan investointien asettumista Suomessa, Länsi-Suomen teollisuusvyöhykkeelle on suunnitteilla tuulivoiman ja vetytalouden investointeja. Sen sijaan Pirkanmaalla on aika tyhjää. Kun teemme maakuntakaavaan perustuvia aluevarauksia ja liikenneväyliä, mahdollisuudet investoinneille on otettava huomioon.

– Valtatie 3:n oikaisu ei ole siten pelkkä liikennehanke. Näen sen ehdottomasti myös aluekehityshankkeena, jollainen ratikka on ollut Tampereelle, Eskelinen tiivisti.

Maastolinjauksesta valmistui video

Oikaisun ympäristövaikutuksista on keskusteltu julkisuudessa paljon. Ahti Laakso muistutti, että oikaisu sijoittuu talousmetsään, jossa sijaitsevat virkistysreitit turvataan.

Heidi Rämö kertoi Pirkanmaan liiton tekemästä seudullisesta selvityksestä, jossa kartoitettiin kuntalaisille tärkeitä virkistys- ja vapaa-ajankäyttökohteita.

– Kuntalaisten kartalle merkitsemät kohteet eivät osu oikaisulle.

– Olemme tehneet oikaisun linjausta havainnollistavan videon, jotta ihmiset näkisivät konkreettisesti alueen, jolla tielinjaus kulkee. Ymmärrän julkisen keskustelun kuitenkin hyvin, sillä suunnittelussa ollaan vielä ylätasolla. Asiat konkretisoituvat yleensä vasta asemakaavavaiheessa.

Pirkanmaan Ely-keskuksessa parhaillaan tekeillä olevan suunnitelman arvioidaan valmistuvan kesään 2024 mennessä.

Raportti valtatie 3:n oikaisun elinkeinovaikutuksista ja havainnevideo ­suunnitelluista linjauksista
https://www.lempaala.fi/vt3/


Logistiikan GLi Yhtiöt pyrkii hiilineutraaliksi ja aikoo kasvattaa sähköautojensa määrää. – Yhdeksän minuutin säästö on todella paljon sähköauton kapasiteetille. Oikaisu on suorastaan pakko tehdä, jotta teollisuus ja kuljetus pärjäävät jatkossa, hallituksen puheenjohtaja Kristian Lella (vas.) sanoi.

Emballator Metalpak Oy kuljettaa mate­riaalinsa rekoilla, joita yritys lastaa päivittäin 5–12 kappaletta. – Matka-ajoilla ja ajokilometreillä on toiminnallemme suuri merkitys. Oikaisu sujuvoittaisi myös työmatka­liikennettämme, kehityspäällikkö Ossi Ojansivu kertoi.

 

Scroll to Top