Valmistava teollisuus – kohti kestävää kilpailukykyä


Fastemsilta tutkimusmaailmaan alkukesästä 2020 siirtynyt Harri Nieminen toimii Sustainable Industry X -aloitteessa teollisuuden ja tutkimuksen vuoropuhelun ja siihen liittyvän käytännön yhteisen tekemisen edistäjänä. – Hyvinvoiva teollisuus on hyvinvointimme perusta. Tästä syystä on tärkeää, että teollisuuden ääni ohjaa terveellä tavalla paitsi tutkimustoimintaa, myös yritysten tarvitseman osaamisen kehittämistä.

Pirkanmaalla kutsutaan yritykset mukaan rakentamaan teollisuuden ja tutkimuksen yhteistä Sustainable Industry X (SIX) -aloitetta. Työt ovat jo alkaneet liikkuvien työkoneiden ekosysteemin sekä älykkään valmistuksen TKI-keskuksen rakentamiseksi.

SIXin tavoitteena on luoda käytännön työkaluja kansallisen tason strategioiden osaltaan viitoittamaan, teollisuuslähtöiseen konkreettiseen tekemiseen. Ensimmäisessä vaiheessa taustavoimina ovat olleet Tampereen yliopisto, VTT, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Business Tampere.

Rakennuspalikoita ovat kokoava visio ja agenda teollisuuden tulevaisuudesta, yhteistyötä tekevät, älykkäästi erikoistuneet ekosysteemit sekä niiden käytössä olevat tehokkaat työkalut.

– Me emme ole luomassa uutta kuplaa, vaan pyrimme olemassa olevan hyvän hyödyntämiseen, asioiden sekä toimijoiden ennakkoluulottomaan ja fiksuun yhteen saattamiseen. Toiminnassa painotamme ketterää ja teollisuustarvelähtöistä käytännön tekemistä, sanoo SIX-aloitteen parissa työskentelevä Harri Nieminen.

Hän lisää, että nyt on tärkeää pelata tiiviissä vuorovaikutuksessa ”maajoukkuepaita päällä”.

– Esimerkiksi yhteistä, kokoavaa Suomen teollisuuden uudistumisvisiota ja agendaa kukaan ei voi luoda yksin. Se on kuitenkin tärkeä ja tavoittelemisen arvoinen, sillä se mahdollistaa osaltaan yhteen maaliin pelaamisen ja luo pidemmällekin ennakoitavuutta toimintaympäristöön. Entistä parempaa ennakoitavuutta tarvitaan, jotta teollisuus uskaltaa investoida.

Käytäntö ytimessä

SIX-aloitteessa painotetaan teollisuuden, tutkimuksen ja ratkaisuja toteuttavien yritysten tiivistä vuoropuhelua ja käytännön tekemistä.

– Toiminnassa pyritään keskittymään teollisuuden kilpailukyvyn kannalta olennaiseen ja viemään asioita askel totuttua pidemmälle. Tässä tekemisessä keskeisessä roolissa ovat ketterät yhteiskehittämisen työkalut sekä kokeellisen tutkimuksen ja osaamisen kehittämisen ympäristöt.

Nieminen huomauttaa, että tutkimuksen ja osaamisen kehittämisen ympäristöjen rakennuspalikoita on olemassa, mutta ne pitää verkottaa yhteen, avata laajemmin hyödyttäviksi ja niitä pitää kehittää edelleen vuorovaikutuksessa.

– Pitää löytää ja viedä eteenpäin Suomen toimintaympäristöön sopivia malleja. Jotta esimerkiksi infroja voidaan rakentaa nopeasti ja saada vaikuttavuutta aikaan, on tärkeää hyödyntää sitä, mitä on olemassa. Kun toimijoita saatetaan yhteen keskustelemaan ja löytämään ratkaisuja, voimme saada paljon aikaan jo olemassa olevillakin resursseilla.

Call for action: peukutus ei riitä

Nieminen toteaa, että Tampereen seudulla ja koko Suomessa on vahva teollinen perintö, huippuosaamista ja avoin, keskusteleva ilmapiiri – eli kaikki menestymisen eväät.

Mutta peukuttamisen aika on ohi. Ei riitä, että katsellaan kivoja esityksiä ja todetaan, että hyvä juttu, saa toteuttaa. Muutos ja menestys edellyttävät laajaa osallistumista, vahvaa yhteistä tahtotilaa ja tekemistä. Innovoidaan, kokeillaan ja toteutetaan yhdessä.

Alkuvuodesta 2021 toimintansa aloittaa liikkuvien työkoneiden ekosysteemi, joka ottaa kantaa tämän Pirkanmaalle ja koko Suomelle tärkeän toimialan innovaatio- ja osaamiskehitykseen.

– Ekosysteemissä pyritään tekemään raskas ja aikaa vievä – esimerkiksi sähköistymiseen liittyvä –tutkimus ja teknologiakehitys yhdessä niin, että jokainen pystyy korjaamaan hedelmiä omiin käyttötarkoituksiinsa. Innovaatiokehityksen ohella tavoitellaan myös osaamisen kehittämistä. Hyödyt näkyvät käytännössä entistä parempana osaajien saatavuutena.

Rakennustöitä tehdään myös älykkään valmistuksen parissa. SIX Smart Manufacturing Hub, älykkään valmistavan teollisuuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva keskus, syntyy osaksi kokonaisuutta juuri alkaneen hankkeen avulla.

Keskuksen rakentamiseen osallistetaan laajasti toimialan yrityksiä ja muita toimijoita. Nieminen korostaa, että yritysten on nyt tärkeää vaikuttaa tulemalla mukaan.

– Osallistuminen kannattaa. Tulokset näkyvät ensimmäisessä vaiheessa aidosti hyödyllisenä yrityslähtöisenä tekemisenä ja hieman pidemmällä tulevaisuudessa uusina innovaatioina, uutena osaamisena ja kilpailukyvyn kasvuna.

Lisätietoja: harri.nieminen@vtt.fi

Teksti ja kuva Annikaisa Knuutila

 

Scroll to Top