Ulkomaisen työvoiman päästävä maahan joustavasti


Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

Maahanpääsyn päätökset pitää saada nopeasti ja perustellut hakemukset on aina hyväksyttävä. Viivytyksiä ei saa tulla.

Kun hallitus sulki maan rajat koronaviruksen leviämisen pysäyttämiseksi muulta paitsi välttämättömältä työmatkaliikenteeltä ja muulta välttämättömältä liikenteeltä, yritykset joutuivat ongelmiin.

Alkuperäinen lähinnä huoltovarmuuteen sekä sote-alan tarpeisiin liittyvä linjaus johti siihen, että esimerkiksi yritysten kannalta välttämättömiä ja kiireellisiä huolto- ja asennustöitä tekemään tulevat työntekijät eivät välttämättä päässeet Suomeen. Ennakkoon ei ollut mahdollista saada viranomaiselta päätöstä tai arviota siitä, onko yrityksen tarvitsema työvoima välttämätöntä vai ei.

Hallitus on nyt linjannut TEM:n johtaman viranomaistyöryhmän työn perusteella välttämättömät työtehtävät, jotka oikeuttavat maahantulon myös koronaviruskriisin aikana. Linjaus selkeyttää vallinnutta tilannetta, mutta edelleen listauksen ulkopuolelle jää paljon töitä, eikä listauksen tulkintakaan ei ole täysin selkeää.

Toimivaltainen viranomainen on edelleen Rajavartiolaitos ja kaikki lopulliset päätökset maahantulosta tehdään vasta rajanylityspaikalla yritysten siinä yhteydessä esittämien perustelujen pohjalta. Yritysten toiminnan turvaamiseksi maahanpääsyn päätökset pitää saada nopeasti ja perustellut hakemukset tulee aina hyväksyä. Viivytyksiä ei saa tulla.

Pirkanmaalla esimerkiksi ratikkatyömaa, muu rakentaminen ja teollisuus tarvitsevat ulkomaista työvoimaa. Rakentajien, asentajien, asiantuntijoiden ja muiden avainhenkilöiden pitää päästä maahan – se on välttämätöntä, jotta työt voivat jatkua niin työmailla, toimistoissa, tehtaissa kuin maataloudessakin.

Maatilojen ja alkutuotannon työvoimahaaste on, että nyt sallitaan vain 1500 kausityöntekijän maahantulo. Määrä ei mitenkään riitä, sillä Suomeen on tullut vuosittain noin 16 000 kausityöntekijää. Jos kausityöntekijöitä ei saada tarpeeksi, kotimaisten maataloustuotteiden saatavuus heikkenee, hintataso nousee ja maatalousyrittäjät ajautuvat vaikeuksiin.

Välttämättömän työn listauksen ulkopuolelle jäi tehtäviä, ja hallitukselle onkin pystyttävä esittämään päivityksiä listaan. Konkreettiset esimerkit yritysten kohtaamista haasteista auttavat meitä vaikuttamistyössä, joten kertokaa tilanteestanne ja antakaa palautetta!

Antti Eskelinen
toimitusjohtaja
Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top