ESIMIES – RAUHOITU, RAUHOITA, LUO TURVALLISUUTTA


Liiketoimintapäällikkö Pirkko-Liisa Hyttinen, Coronaria Tietotaito Oy.

Pienikin muutos voi heilauttaa ihmisen turvallisuuden tunnetta. Koronakriisin kaltainen uhka voi suistaa turvallisuuden tunteen nollatasolle.

Elämme ennen näkemätöntä muutosten aikaa kautta maailman. Globaali ahdistus kummittelee monella ovella. Yksittäisen ihmisen vaikutusmahdollisuudet rajoittuvat omaan toimintaan, jos siihenkään näin valmiuslain voimaan tultua.

Johtajien ja esimiesten arjessa ratkaistaviksi nousevat muun muassa seuraavat kysymykset:
Kuinka pysyn rauhallisena ja tunnistan prioriteetit toiminnassani?
Kuinka rauhoitan henkilöstöni perustehtävässä pysyen?
Kuinka toimin, kun työyhteisössä alkaa nousta erilaisia huolipuheita ja konfliktin aihioita?

Pienikin muutos voi heilauttaa ihmisen turvallisuuden tunnetta. Koronakriisin kaltainen uhka voi jo suistaa turvallisuuden tunteen nollatasolle. Näin ei onneksi käy kaikille, mutta jo yksikin työntekijä voi huolipuheellaan horjuttaa koko työyhteisön tilaa. Apua tarvitaan siis yksittäisille ihmisille kuin myös koko yhteisölle.

Johtajan ja esimiehen rooliin kuuluu hallinnan tunteen turvaaminen työyhteisössä. Se on helpommin sanottu kuin tehty silloin, kun tunteiden kaaos velloo ihmisten keskuudessa.

Ensimmäinen edellytys onkin, että johtaja tai esimies pysyy itse riittävän rauhallisena ja tunnistaa prioriteetit omassa toiminnassaan. Vasta sen jälkeen on mahdollisuus rauhoittaa henkilöstöä ja keskittää kaikkien ajatukset perustehtävään – niin kauan kuin työtä riittää.

Muutoksessa on aina myös mahdollisuus. Nyt jos koskaan on syytä muistaa tämä. Työn ja toimintatapojen kehittämiseen on näinäkin aikoina tilaisuus, jopa pakon sanelemana. Kehittäminen tuo innostusta ja siirtää ajatuksia pois tämän hetken ahdistuksista. Tämä on yksi rahoittamisen keino, niin esimiehelle kuin hänen alaisilleenkin.

Esimiehet joutuvat johtamistyössään nyt hyvin monenlaisten kysymysten äärelle. On erittäin tärkeää muistaa, ettei niihin tarvitse keksiä vastauksia yksin. Vertaisten kanssa käytävä keskustelu jakaa taakkaa ja tuo uusia ratkaisumalleja erilaisten tilanteiden hoitamiseksi.

Ulkopuolisten työelämäasiantuntijoiden käyttö on myös hyvä voimavarojen lähde ajatusten käännyttyä sisäänpäin työyhteisöissä.

Muutaman kuukauden jälkeen tämä kriisiaika on jäämässä taakse, ja elämä työyhteisöissäkin alkaa tasaantua. Valitettavan usein tasaantumisvaihe tuo kuitenkin pikkukriisejä ja konfliktien aihioita pintaan.
Nämä liittyvät pääasiassa kauan sitten tapahtuneisiin tilanteisiin, joita ei ole aikanaan käsitelty. Tähän on tärkeää varautua, niin ikävältä kuin se tuntuukin suurten voimainponnistusten jälkeen. Mitä tehokkaammin konfliktin aihiot saadaan selvitettyä, sitä nopeammin rauhoittuu työyhteisö perustehtävän pariin. Näin työhyvinvointi vahvistuu.

Presidenttimme totesi puheessaan, että hyväkuntoiset ihmiset kyllä nostavat tuottavuuden takaisin huipputasolle. Tähän on syytä uskoa. Me esimiehet voimme vaikuttaa juuri tähän – niin johdatamme työyhteisömme hyvinvoivaan ja tuottavaan tulevaisuuteen.

Pirkko-Liisa Hyttinen
liiketoimintapäällikkö
Coronaria Tietotaito Oy

 

Scroll to Top