Työ muuttuu, entä ihmiset?


Executive coach Henna Tomperi, ICF Tampere

Kuinka paljon aikaa ja rahaa epävarmuus ja muutokset työpaikallasi vievät? Kuinka paljon ne aiheuttavat turhautumista ja pahaa mieltä? Kuinka usein käykään niin, että pitkään suunnitellut muutokset jäävät toteutumatta, kun ihmisiä ei saada mukaan? Pahimmassa tapauksessa seurauksena on ilmapiirin huononemista, epäsopua ja uupumista.

Me ihmiset toimimme parhaiten, kun tiedämme, mihin olemme menossa ja mitä meiltä odotetaan. Jatkuva epävarmuus kuormittaa aivojamme, joiden tehtävänä on pyrkiä varautumaan tulevaan. Kaikenlaiset muutokset ovat uhka tälle jatkuvuudelle. Epävarmoissa tilanteissa alamme vähintään alitajuisesti miettimään, pärjäämmekö tulevassa ja riittääkö osaamisemme. Usein taustalla on yksinkertaisesti epäonnistumisen pelko.

Jotta pystymme toimimaan rationaalisesti ja rakentavasti epävarmuuden ja muutosten keskellä, meidän pitää löytää itsellemme merkityksellinen tulevaisuus uudessa tilanteessa. Se ei voi olla ulkoa annettu, vaan jokaisen pitää muodostaa ja sisäistää se itse. Usein organisaation yhteinen muutosviestintä ei riitä, jos ihmiset eivät aidosti pysty ymmärtämään muutoksen seurauksia itselleen. Tällöin jatkuva viestintä muutoksesta vain lisää stressiä!

Coaching on erinomainen työkalu epävarmuuden keskellä elämisen tueksi. Sen sijaan että ihmisille kerrottaisiin mitä heidän pitäisi tehdä, coachingissa pureudutaan jokaisen omaan ajatteluun. Muutosta ja epävarmuutta lähestytään kysyen, yhdessä tutkiskellen ja kannustaen ihmistä itse miettimään, mitä tulevaisuus voisi konkreettisesti olla. Näin päästään kiinni kunkin yksilölliseen visioon tulevaisuudesta. Muutoksesta tulee silloin itselle tahtotila, ei ulkoinen pakko.

Coachingia voi käyttää oma esimies tai sisäinen coach, joka pysähtyy käymään tulevaisuuteen keskittyviä coachaavia keskusteluja joko ryhmässä tai yksittäisten työntekijöiden kanssa. Joissain tilanteissa on suositeltavaa käyttää myös ulkoista coachingin ammattilaista, koska oman epävarmuuden ja huolien jakaminen voi olla helpompaa ulkopuolisen ammattilaisen kanssa.

Kaksi konkreettista esimerkkiä coachingin tukemista muutoksista:

Liisa (nimi muutettu) koki koronan myötä keväällä 2020 yksin töiden tekemisen etänä hyvin haastavaksi, koska hänelle työyhteisön sosiaaliset suhteet olivat todella tärkeitä. Introverttina hän ei osannut olla itse aktiivinen yhteyksien ylläpitämisessä, kun työpaikan jokapäiväiset sosiaaliset yhteydet katkesivat. Tämä vaikutti huomattavasti Liisan motivaatioon ja jaksamiseen, mutta coachingin avulla hän löysi rohkeutta ja tapoja olla aktiivisesti yhteydessä kollegoihin.

Pekan työpaikalla taas tehtiin IT-järjestelmän vaihto. Pekka oli ollut pitkään järjestelmän luotettu pääkäyttäjä, joten järjestelmän vaihto huolestutti häntä. Hän koki joutuvansa oppijan asemaan, mikä oli hänelle vaikeampaa kuin mitä hän oli itselleen ennen coachingia myöntänyt. Coachingin myötä Pekka huomasi, mitkä hänen osaamisensa olisivat hyödyllisiä tulevaisuudessakin, ja ymmärsi, että uuden järjestelmän opetteleminen oli hänelle mahdollisuus kasvattaa osaamistaan ja laajentaa mahdollisuuksia omalla urallaan. Näin Pekka löysi itselleen oman tavoitteensa suhteessa organisaation muutokseen.
Parhaimmillaan coaching on erinomainen työkalu ihmisten tukemiseen, haastamiseen ja voimaannuttamiseen epävarmuudessa ja muutostilanteissa!

Mitä coaching on:
Virallisen määrittelyn mukaan coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. Coaching on oppimisen muoto, joka sitoo muutoksen, uudistumisen ja uuden oppimisen suoraan valmennettavan arkeen.

Henna Tomperi
Executive coach, Partner, ICF Tampere


ICF Tampere on ICF Finlandin paikallisryhmä, johon tämän blogisarjan kirjoittajat kuuluvat. ICF on maailman suurin ammatticoachien yhteisö. ICF:n tavoitteena niin maailmalla, Suomessa kuin Pirkanmaallakin on edistää coachingin laatua ja ammattitaitoa.

 

Scroll to Top