Tiimin voima merkityksen tunteen vahvistajana


Virpi Ojakangas.

Merkityksen tai tarkoituksen tunne tarvitaan sitoutumisen, innostumisen, ilon ja ratkaisukeskeisen ajattelun pohjaksi.

Johdatko tiimiä yksilöiden osaamisen, asiantuntemuksen ja toimeenpanon kautta vai valmennatko tiimin suorituskykyä, dynamiikkaa ja vuorovaikutusta?

Näissä kahdessa vaihtoehdossa on valtava ero merkityksellisyyden tunteen syntymiselle sekä sille, kumpi nousee tärkeämmäksi, oma vai tiimin tulos. Merkityksen tai tarkoituksen tunne tarvitaan sitoutumisen, innostumisen, ilon ja ratkaisukeskeisen ajattelun pohjaksi.

Miksi tiimi ylipäätään on olemassa?

Mitä me teemme tiiminä sellaista, mitä emme voisi yksin tehdä? Kuka minä olen tämän tiimin jäsenenä itselleni? Entä muille? Merkityksen tunne lähtee rakentumaan näiden yksinkertaisten, mutta laajalle ulottuvien kysymysten herättämistä ajatuksista.

Strategiaviestin vastaus kysymyksiin miksi, miten ja kenelle organisaatio on olemassa, on merkityksen tunteen ulkokehällä eikä välttämättä riitä synnyttämään henkilökohtaista merkityksen tunnetta. Tarvitaan omaa reflektointia ja pohtivaa dialogia oman työlähipiirin kesken.

Valmennanko tiimin vai yksilöiden suoritusta?

Tiimin identiteetin, dynamiikan ja vuorovaikutusilmapiirin voimaa ei mielestäni vielä ihan ymmärretä. Näen työssäni paljon tiimejä, joita johdetaan yksilöiden suorituksen summana.

Tiimin voima saadaan käyttöön vasta, jos yksilöiden ohella valmennetaan tiimiä kokonaisuutena kohti tiimin yhteistä tavoitetta. Tämä edellyttää muun muassa tiimin kehitysvaiheen huomioon ottavaa johtamista, jatkuvaa luottamuksen ja turvan tunteen vahvistamista, haavoittuvuuden näyttämistä ja ennen kaikkea keskustelutaitojen harjoittamista. Merkitys syntyy ponnisteluista eli siitä työstä, mihin yhdessä sitoudutaan ja minkä eteen päätetään nähdä vaivaa.

Merkitys syntyy vuorovaikutuksessa

Etätyön vaarana on merkityksellisyyden tunteen haihtuminen, myös tiimin sisällä. Saamme vahvistusta olemassaolomme tärkeydestä paitsi tuloksista ja palautteesta, myäs pienistä eleistä ja hyväksyvistä katseista.

Oma ajattelumme jalostuu ammatillisissa pohdinnoissa, mutta yhtä lailla rupatteluhetkissä kahvikoneen äärellä. Muodostamme käsitystä itsestämme suhteessa muihin. Jotta voi kokea merkityksellisyyttä työyhteisössä, tarvitaan toinen ihminen, jonka kautta näkee ja kokee oman merkityksensä. Kokemus siitä, että minä saan aikaiseksi hyvää minulle tärkeässä porukassa. Lähimaasto on merkityksen näkökulmasta se kaikkein tärkein eli oma tiimi tai lähellä toimivat kollegat. Tiimi kannattaa säännöllisesti koota yhteisen pöydän ääreen.

Voittaminen ei kerro kasvun potentiaalista

Voittaminen kertoo siitä, että ollaan jossain hetkessä parempia kuin joku toinen. Se ei kerro mitään potentiaalista – kasvun reservistä. Merkityksen näkökulmasta kannattaa voittavan tiimin sijaan valmentaa vilkkaasti vuorovaikuttava, oppimisesta innostuva ja muita tiimejä arvostava tiimi.

Esihenkilö, tiimi tai yritys ei voi rakentaa merkitystä kenenkään puolesta, mutta viisaalla johtamisella ja valmentavalla otteella tunne merkityksellisyydestä vahvistuu.

Virpi Ojakangas
business coach
Ojakangas Coaching Oy


ICF Tampere on ICF Finlandin paikallisryhmä, johon tämän blogisarjan kirjoittajat kuuluvat. ICF on maailman suurin ammatticoachien yhteisö. ICF:n tavoitteena niin maailmalla, Suomessa kuin Pirkanmaallakin on edistää coachingin laatua ja ammattitaitoa.

 

Scroll to Top