Tärkein pääoma on luottamus


Antti Riikonen, Monad Oy.

Ihmiset ovat maailmasta loppu. Huomaan sanovani tätä usein, olipa kyseessä ohjelmisto-osaamisen tarjoaminen asiakkaillemme tai uusien asiantuntijoiden palkkaaminen.

Aiemmin yritys saattoi rekrytoida kokonaisen kehitystiimin luomaan ohjelmistoratkaisua talon sisälle. Oikean osaamisen löytyminen nopeasti eri tarpeisiin on muuttunut kuitenkin yhä haastavammaksi. Projektien toteutuksia joudutaan ulkoistamaan osin tai kokonaan, jotta ongelman ääreen saadaan osaavin tekijätiimi.

Osaajapula on konkreettista myös pöydän tällä puolella, ohjelmistoyrityksessä.

Pyrimme ylläpitämään ja kasvattamaan ammatistaan ylpeää ohjelmisto-osaajien rosteria luodaksemme yhä parempia, kestävästi kehitettyjä ohjelmistoratkaisuja asiakkaillemme.
Käytännössä työ on sopivien osaajien yhdistämistä oikeanlaisiin asiakkuuksiin. Kun asiakkaan tarpeet ja tekijätiimin ammatilliset ambitiot kohtaavat, syntyy lisäarvoa asiakkaalle ja toteutuksia, joista tekijät voivat olla ylpeitä.

Sinänsä melko yksinkertaisen yhtälön takana on paljon työtä. Meidän on kasvavana yrityksenä löydettävä sekä kulttuuriimme että asiakkaidemme tarpeisiin sopivat tekijät. Nämä ammattilaiset ovat Tampereen seudulla haluttua väkeä toimialasta riippumatta. Vuosien varrella olen oppinut, että kilpailtaessa parhaasta osaamisesta avainsana on luottamus.

Luottamus ei synny itsestään. Se on osa yrityksen kulttuuria, joka annetaan. Sitä täytyy rakentaa ja vaalia koko ajan, pienillä teoilla. Luottamus öljyää yrityksen koneiston. Kun yrityksessä vallitsee hyvä luottamus niin kollegoiden kesken kuin johdon ja työntekijöiden välillä, kaikki vain toimii ja se näkyy myös asiakkaille asti. Jos joku heittää hiekkaa rattaisiin ja luottamus rikkoutuu, tekemisestä ja olemisesta tulee kankeaa. Tilannetta voi harvoin täysin palauttaa ennalleen.

Luottamus on kahden kauppaa. Rekrytoinneissa on tärkeää kohdata ammattilainen kokonaisuutena. Jatkuvasti kehittyvällä alalla ei ole oleellista, mitä henkilö osaa nyt, sillä taitoja voi aina oppia. Asenteen on kuitenkin istuttava yhteiseen menoon.

Luottamus lisää myös sitoutuneisuutta. Deloitten vuoden 2020 selvityksen mukaan työntekijät ovat sitä sitoutuneempia, motivoituneempia ja tehokkaampia työssään, mitä paremmin työn koetaan tukevan itselleen merkityksellisiä tavoitteita.

Yrityksen asioista tulee työntekijöille merkityksellisiä, kun heidät otetaan ja haastetaan mukaan yhteisten asioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Se vaatii paitsi avointa tiedonjakoa ja keskustelukulttuuria, myös yrityksen johdolta luottoa ja ymmärrystä siihen, että asiantuntijat tietävät itse usein parhaiten, miten omaa työtä tai työskentely-ympäristöä kehitetään.

Kun työntekijä voi osallistua omalle työlleen merkitykselliseen päätöksentekoon, ja kun hän näkee, miten oma panos vaikuttaa tiimin ja organisaation yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen, edetään osallistamisen ja sitoutumisen portaissa ylöspäin. Samalla yritys saa valtavasti lisää ajattelukapasiteettia käyttöönsä.

Osallistaminen ei yksin riitä. Myös perusasioiden täytyy olla kunnossa. Työntekijöiden on koettava yhteenkuuluvuutta ja arvostusta. Heidän koettava, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti työyhteisössä. Lisäksi heidän on saatava kehittyä ammatissaan.

Uskon vahvasti, että kun töissä on hyvä luottamuksen ilmapiiri, henkilöstöä osallistetaan ja jokainen näkee oman työnsä vaikutuksen yhteisiin tavoitteisiin, asiat ovat hyvällä tolalla. Tällöin jokainen voi tuntea kuuluvansa osaksi yritystä ja sen muodostamaa yhteisöä. Seuraukset näkyvät sekä asiakkaiden tyytyväisyydessä että viivan alla.

Antti Riikonen
liiketoimintajohtaja
Monad Oy

 

Scroll to Top