Tampereen seutu, herätys! Vihreä siirtymä tarvitsee teitä ja tontteja


Antti Eskelinen.

Suomella on tällä hetkellä ennen näkemätöntä vetovoimaa investoijien silmissä tuoreen Nato-jäsenyytensä, vakaan demokratian ja energiaratkaisujensa ansiosta. Myös hiilineutraaliustavoitteemme pönkittää Suomea kestävänä investointiympäristönä.

Olemme saaneet lähes viikoittain lukea merkittävistä, eri puolille Suomea tehtävistä investoinneista, joita markkinoidaan perustellusti osana vihreää siirtymää. Harmillista vain, ettei yksikään investointipäätös esimerkiksi vetyyn ja tuulivoimaan kohdistu Pirkanmaalle. Seudun menestykselle olisi välttämätöntä, että mahdollisimman moni Suomeen tulevista vihreän siirtymän investoinneista toisi suoraan tai välillisesti töitä myös pirkanmaalaisille yrityksille.

Vihreän siirtymän teollisuusinvestointeihin tarvitaan resursseja: teollisuustontteja, logistiikkaa, energiaa, työvoimaa ja uusia väyliä. Onko näitä riittävästi Pirkanmaalla? Sekin on erikoista, ettei teollisia investointeja ole otettu huomioon edes perinteisissä liikenne-ennusteissa, vaikka suuret investoinnit Suomen läntiselle teollisuusvyöhykkeelle lisäävät merkittävästi liikenne- ja kuljetustuotoksia myös Pirkanmaalla.

Pirkanmaan vetovoiman parantaminen investointiympäristönä vaatii, että kaikki maakuntakaavaan merkityt uudet infraratkaisut, tiet ja teollisuusalueet, toteutetaan mahdollisimman pian. Tätä vaativat myös maamme huoltovarmuus ja tulevat Nato-yhteistyöhankkeet. Lisäksi on olennaisen tärkeää, että Pirkanmaan teollisuuden, logistiikkatoimijoiden, Satakunnan lennoston, Ilmavoimien, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen sekä koko puolustus- ja turvallisuusklusterin tarpeet tunnetaan ja otetaan huomioon aina 2030-luvun loppuun asti.

Tampereen seudun tulee vastata muun Suomen vahvaan investointibuumiin ja laittaa maakuntakaavassa olevat asiat liikkeelle mahdollisimman pian. Meillä ei ole varaa jäädä tyytyväisenä pullistelemaan nykytilanteeseen. Huipulla pysymisessä punnitaan todellinen poliittinen päätöksentekokyky ja seutuyhteistyö.

Antti Eskelinen
toimitusjohtaja
Tampereen kauppakamari

Olemmeko valmiit investointeihin? Tutustu raporttiin läntisen teollisuusvyöhykkeen tulevaisuudesta.

 

Scroll to Top