Syvyyttä ja vaikuttavuutta johtamisen kehittämiseen


Sari Intala ja Pirta Hautala, Fimlab Laboratoriot Oy.

Esimiestyötä ja johtamiskulttuuria kehitetään yleisesti sisäisillä ja ulkoisilla valmennuksilla. Fimlabissa aloitettiin viisi vuotta sitten hyvään johtamiskulttuuriin tähtäävä Fimlab Leader Portfolio -valmennusohjelma.

Ohjelman vaikuttavuuden varmistamiseksi jokaiselle esimiehelle päätettiin alusta alkaen tarjota mahdollisuus sisäiseen coachingiin eli valmennukseen ja 360-arviointiin. Tavoitteeseen päästäksemme rekrytoimme yritykseen kokoaikaisen henkilöstön kehittämispäällikön, joka toimisi myös yrityksen sisäisenä coachina.

Näin isolle investoinnille oli syynsä. Fimlab on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi liiketoimintakauppojen avulla. Organisaation kasvaessa ja uudistuessa yhtenäisen johtamiskulttuurin kehittäminen on avainasia yhteisen suunnan sekä tehokkaan, kannattavan ja arvojemme mukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Organisaation sisäisellä coachilla on vastuullinen rooli. Hän tuntee paitsi toimialan, myös organisaation toiminnan, vahvuudet ja kipukohdat sekä esimiehet ja johtajat. Hän on mukana kehittämässä niin yritys- kuin johtamiskulttuuria. Kokonaisuuden ymmärrys tuo ketteryyttä ja kykyä reagoida nopeasti tilanteisiin, eivätkä ongelmat pääse eskaloitumaan.

Strategialähtöinen, tavoitteellinen coaching ammattilaisen toteuttamana kehittää johtajuutta varsin tehokkaasti, parantaa organisaation sisäistä dialogia ja antaa tukea ja käytännön välineitä oman johtajuuden eteenpäin viemiseen. Myös organisaation sisäinen vuorovaikutusosaaminen lisääntyy.

Fimlabissa sisäisellä coachingilla on määrätyt ehdot, joita ovat oma tahto ja esimiehen lupa. Coaching-prosesseja on aloitettu haastavissa tilanteissa, uusissa tehtävissä, roolin kirkastamiseksi ja jaksamisen tueksi. Myös 360-arvioinnin tuloksia on purettu.

Yksilöllisten prosessien lisäksi on toteutettu ryhmämuotoisia coachingeja. Osallistujat eivät ole välttämättä kuuluneet samaan tiimiin, vaan heille on ollut yhteistä ammatillinen tehtävä tai rooli organisaatiossa. Liiketoiminnalle on tärkeää, että coachattaville syntyy yhteinen ammatti-identiteetti ja kieli, he tutustuvat ja oppivat luottamaan toisiinsa – ja ennen kaikkea he ymmärtävät kokonaisuuden, jonka eteen työskennellään yhdessä.

Lähtökohtaisesti coaching on aina luottamuksellista. Coachattavan ja coachin luottamussuhde on erityinen. Sisäisessä coachingissa suhde on usein syventynyt aikaisemman yhteistyön seurauksena. Sisäinen coach on tietenkin suhteessa myös organisaatioon.

Entä miten luottamus säilytetään? Coach voi tehdä rajan valmennettavan ajatteluun, tunteisiin ja kokemuksiin – ne ovat yksinomaan valmennettavan ja siten luottamuksellisia. Sen sijaan coachille syntyvä ymmärrys systeemistä, kokonaisuudesta, kulttuurista ja kielestä ovat organisaation ja siten palvelevat yritystä ja sen kehittämistä. Kaikkeen sisäinen coaching ei kuitenkaan sovi, ja Fimlabissakin ylemmän johdon coaching tapahtuu ulkopuolisen ammatti-coachin kanssa.

Pirta Hautala
henkilöstön kehittämispäällikkö
Sari Intala
henkilöstöjohtaja
Fimlab Laboratoriot Oy


ICF Tampere on ICF Finlandin paikallisryhmä, johon tämän blogisarjan kirjoittajat kuuluvat. ICF on maailman suurin ammatticoachien yhteisö. ICF:n tavoitteena niin maailmalla, Suomessa kuin Pirkanmaallakin on edistää coachingin laatua ja ammattitaitoa.

 

Scroll to Top