Sarjayhdistelijä Auroora Yhtiöt suunnittelee listautumista pörssiin


Aurooran taustalla on halu kehittää suomalaista omistajuutta. – Sarjayhdistelijän toimintamallissa yritysten toiminta jatkuu suomalaisen yhteisön osana ja niitä kehitetään sitoutuneen omistajuuden avulla, Antti Rauhala sanoo.

Yritysostoilla voimakkaasti kasvanut suomalainen sarjayhdistelijä Auroora Yhtiöt Oyj selvittää listautumista pörssiin. Aurooraan kuuluu 20 pk-yritystä, ja sen tavoitteena on kasvattaa yhtiötä edelleen kymmenillä uusilla, strategiaan sopivilla yrityksillä.

Aurooran taustalla on Pikespo Invest Oy, jonka pääomasijoitustoiminta päättyi viime vuoden lopussa. Auroora syntyi osakevaihdolla tämän vuoden alussa ja siitä tehtiin samalla sarjayhdistelijä. Järjestelyn taustalla olivat Pikespo Invest Oy:n hallitus ja johto sekä Aurooran yrittäjäomistajat.

Sarjayhdistelijän toimintamalli on Suomessa uusi toisin kuin Ruotsissa. Ruotsissa toimii nykyään kymmeniä pörssilistattuja ja listaamattomia sarjayhdistelijöitä, jotka ovat ostaneet suuren määrän pk-yrityksiä myös Suomesta.

Aurooran yhtiöt ovat keskisuuria pk-yrityksiä, joissa Aurooralla on pääasiassa sataprosenttinen omistus.

– Yhtiöt ovat kasvavia, kannattavia ja hyvää kassavirtaa tekeviä, ja ne toimivat kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla itsenäisesti, omalla nimellään, brändillään ja strategiallaan, kertoo Auroora Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Antti Rauhala.

– Yritykset vahvistuvat osana Aurooraa. Tarjoamme niille vahvan toimialaosaamisen ja yhtiökokonaisuuden, jolta saa tukea liiketoiminnan kehittämiseen ja tarvittaessa taloudellisia resursseja kasvuun. Meillä on myös kiinnostavia kehittymismahdollisuuksia yrittäjille ja henkilöstölle, hän jatkaa.

Auroora Yhtiöt kuuluu 130 miljoonan euron liikevaihdollaan suurimpiin sarjayhdistelijöihin. Aurooraan kuuluvat 20 yhtiötä työllistävät noin 600 henkilöä. Tavoitteena on kasvattaa yhtiötä ostamalla kymmeniä uusia, strategiaan sopivia pk-yrityksiä. Kasvua haetaan kolmella pääsegmentillä, jotka ovat automaatio ja sähköistys, vedenkäsittely sekä teolliset tuotteet ja palvelut. Kasvuaihioita etsitään myös uusista segmenteistä.

– Auroora on erittäin kiinnostava vaihtoehto strategiansa ja läheisyytensä takia yrittäjälle, joka harkitsee yrityksensä myyntiä ja joka haluaa yhtiölleen sitoutuneen omistajan.

Pikespo Invest Oy oli aikanaan Suomen vanhin pääomasijoitusyhtiö. Aurooran taustahenkilöillä on mittava kokemus ylimmän johdon tehtävistä eri toimialoja edustavissa kansainvälisissä ja kotimaisissa teollisuus- ja kasvuyhtiöissä. Sitä täydentää kokemus pörssiyhtiöistä, yrittäjyydestä sekä muutamasta sadasta yritysjärjestelystä.

– Auroora Yhtiöt sai alkunsa halusta kehittää suomalaista omistajuutta pitkäjänteisesti. Näemme Suomessa selkeän tarpeen kotimaiselle sarjayhdistelijälle, joka allokoi pääomia tuottavasti pääasiassa kotimaisiin pk-yrityksiin, Rauhala sanoo.

 

Scroll to Top