Ratkaisukeskeinen esimies– jotain mitä jokainen voi oppia

Tutkimustiedossa suomalaisista esimiehistä on noussut esiin kehityskohteina kyvyttömyys innostaa ja motivoida.

Ihmisläheinen innostaminen ja kunnianhimoisempi ote nähdään kehityskohteina esimiestyössä. Vahva asiaosaaminen ja prosessien ymmärrys ovat puolestaan tutkitusti huippuluokkaa suomalaisilla esimiehillä. Edellisestä piirtyy herkästi stereotypia esimiehestä, jolle ihmisten johtaminen tuottaa vaikeutta.

Jo pelkästään innostavasta esimiehestä puhuttaessa saattaa osa esimiehistä heittää pyyhkeen kehään. Tämä johtuu siitä, että omaan persoonaan ja toimintatapaan ei nähdä liittyvän innostavuutta ja siksi peli tulkitaan menetetyksi. Näin ollen ei suinkaan innostavuuden puute, vaan puhe innostavasta esimiehestä ja tulkinta itsestä johtavat heikkoihin tuloksiin.

Termien ja arvottamisen sijaan olennaista on pitää mielessä, että esimiestyön ilmenemismuotoja on yhtä monta kuin on esimiehiäkin. Ei ole yhtä oikeaa tapaa toteuttaa esimiestyötä. Minkälainen on innostava ja motivoiva esimies?

Tähänkään ei ole yhtä oikeaa vastausta. Se riippuu tilanteesta ja määrittelijästä.
Innostavan esimiehen määritelmä on monitulkintainen, ja siitä puhumisen sijaan nostaisin esiin ratkaisukeskeisyyden. Ratkaisukeskeisyys tukee innostumista ja tavoitteellisuutta. Ratkaisukeskeisyys on tulevaisuus- ja ratkaisuorientoitunut lähestymistapa, jossa nojataan edistymiseen ja voimavaroihin. Kun ongelmien käsittelyn sijaan fokus on niiden ratkaisuissa, on se eteenpäin vievää ja kannustavaa. Lisäksi eteenpäin vievää, myönteistä energiaa synnyttää myös voimavarojen ja edistymisen näkeminen. Voimavarojen ja vahvuuksien näkyväksi tuleminen lisää työntekijän hyvinvointia ja innostaa häntä hyödyntämään rohkeasti voimavarojaan.

Suomalainenkin esimies osaa innostaa ja motivoida – omalla tavallaan. Huomion arvoista on, että innostaakseen esimiehen ei sanan varsinaisessa merkityksessä tarvitse olla tietynlainen, vaan hänen tulee kyetä toimimaan niin, että se tuottaa innostusta työntekijälle. Se ei tarkoita mitään erityisiä temppuja. Innostuminen perustuu vuorovaikutukseen, jossa esimies auttaa työntekijää näkemään työntekijän omassa toiminnassa olevat vahvuudet ja ympäristön vahvuudet sekä tekee työntekijän edistymisen ja onnistumiset näkyväksi.

Ratkaisukeskeisyys ei ole persoonasta kiinni – sitä voi jokainen oppia harjoittelemalla. Ensimmäinen askel voisi olla sen ymmärtäminen, että hyvä tuottaa hyvää lähes poikkeuksetta.

Henrietta Aarnikoivu
ProTulos Oy

  • Tampereen kauppakamari järjestää aiheeseen liittyen koulutuksen Asiantuntijasta esimieheksi 11.10.2018 klo 9.00–16.00. Tervetuloa mukaan!
    Lisätiedot ja ilmoitttautuminen

 

Scroll to Top