Osuvia koulutuksia tarvekartoituksen perusteella

Tampereen kauppakamarin ­kevään koulutustarvekysely tuotti jälleen hyvää materiaalia syksyn koulutuskalenteria varten.

– Kun yritykset kertovat osaamistarpeistaan, meidän tehtävämme on miettiä niihin keinoja ja ratkaisuja. Avoimessa palautteessa joku kirjoittikin, että hienoa, että suunnittelette koulutustarjontaa aidon tarvekartoituksen perusteella, kertoo koulutuspäällikkö Susanna Keskinen.

Koulutusten osuvuutta kuvaa, että vuonna 2022 kauppakamarin koulutusten asiakaspalautteen keskiarvo oli 4,3 asteikolla 1–5.

Viime kevään kyselyssä pyydettiin nimeämään vastaajan omia ja toisaalta edustamansa organisaation osaamistarpeita. Molemmissa esiin nousi vahvasti tekoäly ja sen soveltaminen. Toinen yhteinen osaamistarve koski vastuullisuutta ja sen roolia yrityksen liiketoiminnassa.

Perinteiseen tapaan koulutusta tarvitaan kirjanpidossa, lakimuutoksista, verotuksesta ja taloudesta sekä kansainvälisestä kaupasta ja viennistä. Henkilöstöhallinnossa nousivat esiin työn muutos, hybridityön seuraukset työyhteisöille ja yleensä työhyvinvoinnin kehittäminen.

– Järjestimme viime toukokuussa ensi kertaa työhyvinvointitapahtuman, joka sai innostuneen vastaanoton. Noteeraamme aiheen myös jatkossa, sillä hyvinvointi ja työstä palautuminen saivat kyselyssä paljon mainintoja.

Näin osaamistarpeisiin vastataan

Elokuussa yrityksiin jaetussa kauppakamarin syksyn koulutuskalenterissa on koulutusvaihtoehtoja kaikille henkilöstöryhmille. Valittavana on eri pituisia koulutuksia puolesta päivästä laajoihin valmennuskokonaisuuksiin.

Susanna Keskinen nostaa esille ajankohtaisia koulutustärppejä.

– Tekoälyn toimintaa ja ChatGPT:tä käsitellään tänä syksynä tuottavuuden, markkinoinnin ja viestinnän sekä HR:n näkökulmista. Digimarkkinoinnista järjestetään useita koulutuksia.

– Lakimuutoksista kannattaa muistaa uusi EU:n koneasetus, josta järjestämme Tampereella koko päivän kestävän koulutuksen 13. lokakuuta. Uusi koneasetus vaikuttaa muun muassa valmistajien, maahantuojien ja koneiden omistajien velvoitteisiin, jotka koskevat niiden turvallisuutta.

Pirkanmaan Vientipäivä 8. marraskuuta on tänä vuonna maksuton Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksille.

– Yrityksiä kiinnostaa varmasti suunnitteilla oleva, laaja kansainvälisen kaupan kehittämisohjelma. Se on suunnattu toimitusjohtajille, vientijohtajille ja -päälliköille sekä kansainvälistä kasvua hakevien yritysten hallituksille. Koulutus pilotoidaan ensi keväänä, ja se on Tampereen tarjonnassa syksyllä 2024, Keskinen paljastaa.

Veropäivän kiertue pysähtyy Tampereella 30. marraskuuta. Koko päivän tapahtuma tarjoilee tiivistetysti keskeiset lakiuudistukset ja ajankohtaiset tilinpäätös- ja veroasiat asiantuntijoiden evästämänä.

– Tänä vuonna uudistetussa Veropäivässä käydään läpi uuden hallitusohjelman verolinjaukset ja arvioidaan niiden vaikutuksia sekä suurten että pienempien yritysten ja omistajien toimintaan. Koulutuksessa tutustutaan myös kauppakamarin valtakunnalliseen neuvontapalveluun tulleisiin, yritysten yleisimpiin verokysymyksiin.

Vertaistukea ja -keskusteluja kaipaaville johtajille perustettu Johtajaverkosto on koonnut syksyksi kiinnostavan ohjelman. Tunnettujen henkilöiden alustukset ja niitä seuraavat keskustelut antavat usein uutta ajattelemisen aihetta.

– Koulutustarvekyselyssä nousi monesti esiin toimintaympäristön muutos. Muutoksessa hyvän hallitustyön tärkeys korostuu, kuten myös strategia- ja skenaariotyöskentelyssä. Näihin osaamistarpeisiin vastataan HHJ-koulutuksilla. Kannattaa tutustua myös viime syksynä alkaneeseen korkean tason HHJ Pro -koulutukseen, Susanna Keskinen suosittelee.

Tutustu!

tamperekauppakamari.fi
hhj.fi

Teksti Päivi Eskelinen

 

Scroll to Top