Osaajapula puhuttaa, pääradan investointeja vauhditettava

Vaikuttaminen on pitkäjännitteistä työtä. Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelma perustuu yritysten tarpeisiin, jotka vuosi toisensa jälkeen kiteytyvät osaamisen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden turvaamiseen yhdessä pirkanmaalaisten koulutuksen järjestäjien, kansanedustajien ja edunvalvontaryhmän kanssa sekä liikenteen sujuvuuden ja alueiden saavutettavuuden varmistamiseen.
Tänä vuonna vaikuttamissuunnitelmaan on nostettu myös kevään kuntavaalit ja tulevaisuuden kunta.
​​​​​​​

Osaajapula rajoittaa yhä useamman yrityksen kasvua, ja johtaja Peer Haatajan mukaan kyse on sekä määrästä että laadusta.

– Osaavan työvoiman saatavuuden ongelmaa voidaan ja sitä pitää ratkaista monipuolisin keinoin. Koulutuksen pitää vastata entistä paremmin työelämän tarvetta, työllisyysastetta on nostettava ja osaajia on houkuteltava myös ulkomailta. Keskeisintä on, että koulutuksen järjestäjät ja työllisyydestä vastaavat viranomaiset tekevät suoraan yhteistyötä yritysten kanssa.

Tärkeää on turvata oppilaitoksille riittävät ja alueen kasvun mukaiset resurssit.

– Pyrimmekin vaikuttamaan talousarviovalmisteluun yhdessä pirkanmaalaisten koulutuksen järjestäjien kanssa sekä tukemaan koulutuksen kehittämishankkeita ja rahoitushakuja.

Oppilaitosten ja työelämän yhteyksiä parannetaan jatkuvasti, yksi konkreettinen ”tuote” on Kampuskamari yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Kampuskamaria laajennetaan nykyistä useammille toimialoille.

Tärkeää on myös Tampereen kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö, jotta kansainvälisiä osaajia saadaan nykyistä paremmin jäämään töihin alueelle. Palveluja ja toimintamalleja kehitetään, ja kauppakamari on mukana Tampereen kaupungin Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisessa ohjausryhmässä.

Työuran aikainen jatkuva oppiminen nousee yhä merkittävämmäksi osaamisen uudistamisen keinoksi ja yritysten kilpailukyvyn tukijaksi. Tampereen yliopiston kanssa kauppakamari jatkaa jatkuvan oppimisen digitaalisen alustan Bazaarin kehittämistä. Kauppakamari on myös maaliskuussa alkavan, työllisyysasteen parantamiseen tähtäävän työllisyyden hoidon kuntakokeilun yhteistyökumppani.

Katso täältä Osaamisen kehittäminen ja työvoiman saatavuus -teeman video.

Kauppakamari edistää yhdessä Pirkanmaan edunvalvontatyöryhmän ja kansanedustajien kanssa tavoitteita, jotka tähtäävät pääradan kapasiteetin lisäämiseen Tampereen ja Helsingin välillä sekä matkustusajan lyhentämiseen koko rataverkon alueella. Vuonna 2021 vaikuttamistyössä korostuvat pääradan suunnitteluvalmiuden nosto ja toimien priorisointi. Tavoitteena on selvittää mahdollisuudet käyttää eri elvytysrahapaketteja pääradan investointeihin ja esimerkiksi Tampereen henkilöratapihan uudistus- ja korjausinvestoinnin 2021–2026 toteuttaminen EU:n tuella.

– 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman Liikenne12:n suunnittelu etenee ja kauppakamari antaa siitä lausuntonsa. Liikenteen ja saavutettavuuden kannalta tämän vuoden tärkein tavoite on viedä liikennejärjestelmäsuunnitelma onnistuneesti maaliin Pirkanmaan osalta, sanoo apulaisjohtaja Markus Sjölund.

Tampereen ydinkeskusta on merkittävä tietointensiivisten palveluiden työpaikkakeskittymä. Kehittämällä lähijunaliikennettä maankäytön kysyntä voi laajentua useammalle asemanseudulle. Kattavampi lähijunaverkosto edistää myös vähähiilisempää työmatkaliikennettä.

Covid-19-pandemia lamaannutti lentoliikenteen, mutta kun liikenne alkaa palautua, Tampereelta täytyy saavuttaa vähintään yhtä hyvä palvelutaso kuin ennen pandemiaa.

– Matkustamista on avattava turvallisesti mutta ripeästi. Pirkanmaan vientiyrityksille lentoliikenteen avautuminen ja sujuvan matkustamisen mahdollistaminen ovat kilpailukyvyn kannalta ehdottoman tärkeitä. Selvitämmekin alkuvuoden aikana, miten jäsenyritykset uskovat työ- ja liikematkustamisen palautuvan 2021, Sjölund kertoo.

Maantieparannusten listalla ovat muun muassa Tampere–Orivesi-väli sekä Tampere–Vaasa-välillä vaaroja aiheuttavat osuudet Ikaalisissa ja Parkanossa. Moni tienosa vt3:lla ja vt9:lla sai yrityksiltä kritiikkiä.
Sjölund huomauttaa, että koska Tampereen seutu kasvaa lähivuosikymmeninäkin merkittävästi, työmatkaliikenteen kasvuun pitää varautua monipuolisesti.

– Kaikkea kasvua ei voi ohjata joukkoliikenteeseen, joten myös yksityisautoilun infraa pitää kehittää ja työmatkaliikenteen sujuvuutta parantaa. Vaitinaron lisäkaista ratkaisee osan ongelmista, mutta tavoitteena pitää olla eritasoliittymän rakentaminen. Hyvä, että muitakin tulevaisuuden tiehankkeita, kuten Puskiaisten oikaisua, viedään aktiivisesti eteenpäin. Vaikuttamiskyselyssä oltiin myös huolissaan Tampereen keskustan elinvoimasta, siksi pitää varmistaa, että siellä liikennöinti, pysäköinti ja asiointi ovat helppoja.

Katso täältä Liikenne ja saavutettavuus -teeman video.

​​​​​​​

Kevään kuntavaaleihin kauppakamarit ovat esittäneet yhteiset kuntavaaliteesinsä teemalla Ratkaisuja kunnille. Keskeiset otsikot ovat kestävä kuntatalous, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, osaava työvoima, liikenne sekä kaavoitus- ja lupapalvelut.

​​​​​​​Tervettä kuntataloutta tukevat tehokas maankäyttö- ja kaavoituspolitiikka sekä oikea-aikaiset julkiset investoinnit. Yksityisiä investointeja alueelle houkuttelevat kuntien harjoittama yritysystävällinen elinkeino- ja kaavoituspolitiikka, osaavan työvoiman riittävyys ja hyvät julkiset palvelut.

– Myös sillä, miten kunnat suuntaavat omia hankintojaan ja mikä on niiden oman tuotannon määrä, on iso merkitys kuntien ja kaupunkien elinvoimalle tulevaisuuden maakuntamallissa, sanoo toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

Hän arvioi, että koska sote-uudistuksen vuoksi kuntien taloudellinen liikkumavara pienenee, seutukunnissa yhteistyön merkitys maankäyttö- ja liikenneasioissa kasvaa edelleen.

– Menestyvissä seutukunnissa liikkuminen niin yksityisautoilla kuin julkisilla liikennevälineilläkin tulee tehdä helpoksi ja sujuvaksi yli kuntarajojen.

– Varmasti myös kuntien välinen kilpailu kiristyy, mutta isossa kuvassa vain yhteistyökykyinen seutukunta pystyy luomaan edellytykset alueensa elinvoimakunnille.

Katso täältä Tulevaisuuden kunta -teeman video.

Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelma laaditaan yhteistyössä kauppakamarin luottamushenkilöiden kanssa ja se sisältää jäsenyritysten tärkeimmiksi kokemat asiat. Vaikuttamissuunnitelman hyväksyy Tampereen kauppakamarin hallitus.

 

Scroll to Top