Miksi julkaisemme palkkamme netissä?

Läpinäkyvyys on vastuullisuuden paras ajuri.


Codeo Oy:n toimitusjohtaja Tommi Aho.

Tänä vuonna kukaan ei ole välttynyt sanalta vastuullisuus. Ilmastonmuutos on vyöryttänyt sitä ovista ja ikkunoista kuin tulvavettä. Suurimman huomion saaneen ympäristövastuullisuuden lisäksi vastuullisuuden kenttään kuuluu kuitenkin myös sosiaalisia ja taloudellisia osa-alueita. Joillain yrityksillä painottuvat ympäristöasiat – kuten päästöt maaperään ja vesistöihin – ja toisilla puolestaan sosiaaliset asiat, esimerkiksi nuorten työllistäminen. Vastuullisuus koskettaakin tavalla tai toisella kaikkea yritystoimintaa.

Kannattaako yrityksen tarttua tähän hankalasti hahmotettavaan trendiin, ja jos kyllä, niin miten? Kyllä kannattaa! Se vaatii vain hieman rohkeutta.

Vahingossa vastuulliset

Codeo on Tampereella perustettu ohjelmistoyritys, josta päätimme nelisen vuotta sitten luoda mahdollisimman reilun yrityksen. Tuskin olimme kuulleetkaan vastuullisuudesta. Ajattelimme, että kaikki henkilöt – roolista riippumatta – arvostavat toiminnan selkeyttä ja osallistumista päätöksentekoon ja voitonjakoon. Ajattelimme näin saavamme yritykseemme sitoutuneita työntekijöitä, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kun tämä lähtökohta oli saatu selväksi, meiltä meni vuosia, kun mietimme, mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja toteutettaessa konkreettisia toimia.

Nykyään voimme sanoa, että Codeon läpinäkyvyys ja tapa osallistaa ovat vastuullisuutemme ytimessä. Tässä sen kolme keskeistä elementtiä:

1. Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet on maksimoitu. Kaikki pääsevät halutessaan osakkaiksi ja hallitukseen. Ne eivät ole edellytyksiä yrityksessä työskentelyyn, mutta niihin tarjotaan mahdollisuus.

2. Kaikki osallistuvat yrityksen voiton- ja riskinjakoon. Yrityksemme voittoleikkuri huolehtii siitä, että ohjelmistokehittäjät saavat reilun osansa yrityksen tilikauden tuloksesta. Osakassopimukseen kirjatun voittoleikkurin mukaan yritys ei tee koskaan yli kymmentä prosenttia nettovoittoa, vaan sen yli menevä voitto jaetaan ohjelmistokehittäjille heidän tekemänsä liikevaihdon mukaisesti. Palkkamallissamme on tämän lisäksi tietty pohja- ja provisio-osuus. Kokonaisuudessaan palkkamalli jakaa henkilöille niin yrityksen voittoa kuin riskiäkin.

3. Codeo on aidosti läpinäkyvä. Julkaisimme kotisivullamme muun muassa osakassopimuksemme, palkkamallimme, palkkamme, työsopimuspohjamme, omistuksemme ja tilinpäätöstietomme.

Toimintatavallamme on ollut mielenkiintoisia vaikutuksia. Koska kaikki osallistuvat voitonjakoon ja pelisäännöt ovat julkiset, yrityksessä ei ole tilannetta, jossa toimitusjohtaja istuu kassan päällä ja työntekijät neuvottelevat itselleen etuja. Positiivista on myös se, että tiedon julkinen jakaminen on pakottanut meitä selkiyttämään sisäisiä prosessejamme ja miettimään päätösten oikeudenmukaisuutta.

Läpinäkyvyys on työkalu

Olemme oppineet, että läpinäkyvyys on vahva työkalu, jolla saa paljon hyvää aikaiseksi. Se tuo asiat keskusteluun, fokusoi toimintaa, osallistaa, sitouttaa, selkeyttää ja huolehtii reiluudesta.

Läpinäkyvyyden lisääminen vaatii rohkeutta. Asiaa voi kuitenkin edistää pienin askelin ja aloittaa jostain helposta. Joskus voi tuntua, ettei jotain asiaa voi avata sidosryhmälle, jota asia koskettaa. Mutta silloin kannattaa miettiä, olisiko juuri siinä kulmassa kuitenkin suurin tarve työstämiseen. Ehkä siellä on myös eniten saavutettavaa.

Codeon tarina on tavallinen siinä mielessä, että aloimme tehdä sitä, minkä parhaiten osasimme ja niin kuin koimme reiluksi tavaksi tehdä.

Suomi on täynnä vastaavanlaisia yrityksiä, jotka ovat toimineet hyvin ja oikein, sidosryhmiensä näkökantoja kuunnellen ja ajatellen. Yritysten ei kannatakaan piilottaa kynttiläänsä vakan alle, vaan tuoda positiiviset asiat läpinäkyvästi julki. Se on hyvä pohja ja helppo aloitus, kun alkaa miettiä omaa suhdettaan tämän vuoden trendisanaan.

Tommi Aho
toimitusjohtaja
Codeo Oy

 

Scroll to Top