Kolme vinkkiä osakeyhtiön veroilmoitukseen


Johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää, Keskuskauppakamari. Kuva Pasi Murto

Verohallinto on päättänyt pidentää joulukuussa 2020 tilikautensa päättäneiden yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoituksen jättöaikaa kuukaudella toukokuun 2021 loppuun saakka.

Seuraavassa kolme asiaa, jotka kannattaa tarkistaa veroilmoitusta täytettäessä:

1. Tarkista, ovatko verotuksessa vähennettäväksi vaatimanne poistot sopivalla tasolla

Elinkeinotoimintaa tai maataloustoimintaa harjoittavat yritykset saavat halutessaan vähentää kaksinkertaiset poistot uutena hankitusta irtaimesta käyttöomaisuudesta eli koneista ja laitteista, jotka yritys on ottanut käyttöönsä aikaisintaan 1.1.2020. Irtaimen käyttöomaisuuden poistoja ei kuitenkaan kannata vähentää kaksinkertaisina, jos aikaisemmilta verovuosilta vahvistetut tappiot jäisivät tuplapoistojen vuoksi käyttämättä. Tuplapoistojen vähentäminen ei välttämättä hyödytä myöskään silloin, jos elinkeinotoiminnan tulos vuodelta 2020 painuu tappiolliseksi jo ennen tuplapoistojen vähentämistä.

2. Tarkista korkomenojen vähennyskelpoisuus verotuksessa

Koronapandemian vuoksi yritysten pääsyä verojen maksujärjestelyyn helpotettiin, ja maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorkoa alennettiin 1.3.–31.8.2020 erääntyneiden verojen osalta seitsemästä prosentista 2,5 prosenttiin. Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko ei kuitenkaan ole verotuksessa vähennyskelpoinen korkomeno, joten se tulee ilmoittaa veroilmoituksella vähennyskelvottomana menona. Veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 10 §:n mukaan myös muut veronmaksun viivästymiseen liittyvät korot ja veronlisäykset ovat tuloverotuksessa vähennyskelvottomia menoja.

3. Tarkista alaskirjattujen saamisten vähennyskelpoisuus verotuksessa

Koronapandemian heikentämän taloustilanteen vuoksi moni osakeyhtiö on joutunut kirjaamaan alas saamisiaan muilta yrityksiltä. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:n nojalla myyntisaamisten arvonalenemiset ovat vähennyskelpoisia, mutta muiden saamisten alaskirjauksista verotuksessa voi vähentää vain lopullisiksi todetut arvonalenemiset. Saamisen arvonalenemista voidaan pitää lopullisena esimerkiksi velallisen konkurssissa viimeistään lopputilityksen antamisen jälkeen.

Emmiliina Kujanpää

johtava veroasiantuntija

Keskuskauppakamari

 

Scroll to Top