Kansainvälisistä osaajista uutta osaamista ja virtaa ​​​​​​​


Vuoden vaihteessa tehdyn kauppakamareiden kyselyn mukaan ulkomaisia osaajia rekrytoineiden yritysten kokemukset ovat valtakunnallisesti erittäin positiivisia. Tampereen kyselyssä positiivisesta tai erittäin positiivisesta kokemuksesta kertoi runsaat 63 prosenttia.

Kun yrityksen tavoitteena on kansainväliset markkinat, sen kannattaa aloittaa kansainvälistyminen omasta työyhteisöstään.

Osaajapula on näkyvä ja ajankohtainen huolenaihe useissa yrityksissä paikallisesti ja valtakunnallisesti, mikä nousee toistuvasti esiin yrityksille tehtävissä kyselyissä. Yksi ratkaisu työvoimapulaan ovat kansainväliset osaajat. Yrityksellä on samalla mahdollisuus hyötyä kansainvälistymisen tuottamista uudistuksista, kuten on käynyt suomalaisessa Happy or Notissa.

Happy or Not tunnetaan palautehymiöistään, joiden avulla voidaan raportoida asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyydestä. Yrityksellä on kokemusta Suomen, Euroopan ja USA:n markkinoilta, lukuisilta eri toimialoilta sekä toiminnasta useiden globaalien markkinajohtajien kanssa. Palvelua käytetään jo yli 117 maassa.

– Jos palveluilla yritetään tavoittaa kansainvälistä kohderyhmää ja laajentaa toimintaa kansainvälisesti, on ymmärrettävä eri maiden toimintakulttuureita. Silloin sekä kielitaidosta että kulttuurien ymmärtämisestä on paljon hyötyä. Laajaa ymmärrys syntyy paremmin, jos oma työyhteisö on kansainvälinen, sanoo toimitusjohtaja Miika Mäkitalo.

Happy or Notilla on 90 työntekijää, joista Suomessa työskentelee 60. Henkilökunnassa on useita kansallisuuksia, mistä Mäkitalon mukaan on hyvin positiivisia kokemuksia.

Parempi olla rohkea kuin jäädä kuhnimaan

Kansainvälisiä osaajia on otettu yritykseen sekä harjoittelemaan että vakituisiin työsuhteisiin.

– Alussa on tietysti tehtävä työtä kulttuurien yhteensovittamiseksi ja tasa-arvon toteutumiseksi työyhteisössä. Esimerkiksi organisaation sisäiset palvelut ja viestintä on tarjottava tarpeen mukaan englanniksi. Tällöin vaikutus näkyy koko työyhteisössä, kun kokousten ja päivittäisen kommunikaation kieli vaihtuu.

– Alkuponnistelut ovat kuitenkin pieniä verrattuna niistä saatuihin hyötyihin, kannustaa Mäkitalo.

– Monikulttuurisuuden myötä työyhteisön kielitaito, erityisesti englannin kielen taito vahvistuu. Eri kulttuureista tulevat osaajat auttavat ymmärtämään ajattelu- ja toimintamalleja muissa maissa. He voivat tuoda esiin myös täysin uusia näkökulmia, joita itse ei olisi osattu edes ajatella.

Mäkitalon mukaan Tampereella voitaisiin hyödyntää kansainvälistä osaamista nykyistä enemmän, jos sen hyödyt ja rikkaus yritykselle ymmärrettäisiin nykyistä paremmin.

– Monikulttuurisuus työyhteisössä on voimavara juuri kansainväliseen kasvuun tähdättäessä. Alussa voi tulla vastaan haasteita, joita ei olla aiemmin kohdattu, mutta niistä oppii ja samalla kehityksestä saadaan usein uutta virtaa, hän sanoo.

Harjoittelupaikat antavat mahdollisuuden kansainvälistyä

Vuoden vaihteessa tehdyn kauppakamareiden *kyselyn mukaan yleisin syy ulkomaisten osaajien rekrytointiin on, että Suomessa ei ole saatavilla yritysten tarvitsemaa osaavaa työvoimaa. Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 40 prosenttia on jo rekrytoinut ulkomaalaisia työntekijöitä ja noin 40 prosenttia aikoo rekrytoida heitä myös jatkossa.

Ulkomaisia osaajia rekrytoineiden yritysten kokemukset ovat kyselyn mukaan valtakunnallisesti erittäin positiivisia. Vain noin kuusi prosenttia ilmoitti, että kokemus oli negatiivinen. Tamperelaisista vain hieman yli kaksi prosenttia kertoi kokemuksen olleen negatiivinen, positiivisesta tai erittäin positiivisesta kokemuksesta kertoi runsaat 63 prosenttia.

Tampereen kauppakamari teki keväällä 2022 *kesätyökyselyn jäsenyrityksilleen. Tänä vuonna kesätyökyselyssä kysyttiin yritysten kielitaitovaatimuksista. Vastanneista hieman yli 46 prosenttia ilmoittaa tarjoavansa myös sellaisia tehtäviä, joissa ei vaadita täydellistä suomen kielen taitoa. Eniten niitä on majoitus-, ravitsemis- ja tapahtuma-alalla sekä teollisuudessa. Suomea osaamattoman on haastavinta työllistyä kaupan tehtäviin.

Lähes 78 prosenttia vastanneista pitää englannin kielen taitoa kesätöissä joko erittäin paljon tai jossain määrin hyödyllisenä. Muita hyödyllisiä kieliä ovat ruotsi ja saksa.

Yritys, ota haaste vastaan!

Tampereen kauppakamari haastaa pirkanmaalaiset yritykset ratkomaan osaajapulaa ja kehittämään toimintamallejaan entistä kansanvälisempään suuntaan. Työ- ja harjoittelupaikkoja opiskelijoille ja vastavalmistuneille kannustetaan tarjoamaan esimerkiksi Tampereen yliopiston JobTeaser-palvelussa.

Palvelu on käytössä Euroopan laajuisesti sadoissa korkeakouluissa ja yliopistoissa, joten työ- ja harjoittelupaikkojenkin tarjonta on suomalaisia työmarkkinoita laajempi. Tartu haasteeseen nyt ja löydä uudet osaajat sekä uutta virtaa yrityksesi toimintaan!

Lisätietoja JobTeaser-palvelusta täältä.

* Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely lähetettiin Tampereen kauppakamarin yli neljä henkeä työllistäville jäsenyritykseille ja yhteisölle. Vastauksia tuli 257, vastausprosentti oli 16. Kysely tehtiin 23.2.–3.3.2022.

* Kauppakamarien kysely tehtiin 8.-13.12.2021. Kyselyyn vastasi 1184 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Suurin osa yrityksistä on työnantajayrityksiä, yksinyrittäjiä oli 6,4 % vastanneista.

 

Scroll to Top