Kannattavuus haastaa yrityksiä hyvistä liikevaihtoluvuista huolimatta


Johtaja Markus Sjölund, Tampereen kauppakamari

Syksy on aluetalouden mittareiden kannalta mielenkiintoista aikaa. Moni ennustelaitos julkaisee näkemyksiä ensi vuodesta, kauppakamarissa saamme maakunnan liikevaihtoluvut ja Tulli julkaisee ulkomaankaupan tilastot ensimmäisen puolen vuoden osalta sekä ennakointia loppuvuodelle.

Julkaisimme vastikään vuosittaisen Pirkanmaan talouskatsauksen yhdessä Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan Yrittäjien, kauppakamarin ja Business Tampereen kanssa. Talouskatsauksen viesti tälle syksylle on liikevaihtolukujen valossa vielä valoisa. On ilahduttavaa, että lähes kaikilla toimialoilla on saavutettu pandemiaa edeltävä taso. Matkailu- ja ravitsemispalveluidenkin osalta se saavutetaan tänä vuonna.

Vaikka maakunnan toimialojen liikevaihtoluvut ovat hyviä, uutisia varjostaa monet seikat. On suuri kysymysmerkki, kuinka yritysten kannattavuus kehittyy, kun kustannukset kohoavat ja kuluttajien ostovoiman ennustetaan tästä heikentyvän. Epävarmuus energian hinnasta ei myöskään auta asiaa.
Pandemian aikana osin monella alalla ilmennyt komponenttien ja raaka-aineiden saatavuusongelma ei myöskään ole hellittänyt ja sota Euroopassa heikentää tilannetta edelleen. Ukraina oli esimerkiksi merkittävä teräksen ja raudan tuottaja. Nyt nuo materiaalivirrat ovat pitkälti tyrehtyneet.

Hiukan laskevia tunnelmia on havaittavissa myös Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksille tehdyssä syksyn yritysbarometrissä. Perusmittaristo liikevaihdon, henkilöstön ja investointien osalta näyttää vielä positiiviselta. Sen sijaan tunnelmia kuvaavat mittarit ovat heikentyneet. Jo kolmannes vastaajista kuvaa toimialansa tunnelmaa pessimistiseksi.

Kaikesta huolimatta tilanne ei ole vielä synkkä. Tilauskannat ovat hyvällä tasolla. Yritysten tuotteiden kysynnästä kertoo myös se, että pula osaavasta työvoimasta ei ole hellittänyt. Onneksemme kuitenkin Tampere ja Pirkanmaa on säilyttänyt vetovoimansa myös epävarmuuden keskellä. Kasvumaakunnassa haasteisiin pystytään vastamaan täysin eri lailla kuin hiipuvassa ympäristössä.

Markus Sjölund
Johtaja
Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top