Jaksaminen, terveys ja toimintakykyuuden työhyvinvointitapahtuman ytimessä


Työhyvinvointitapahtumassa etsitään Pippa Laukan johdolla käytännönläheisiä keinoja jaksamisen, terveyden ja toimintakyvyn tueksi.​​​​​​​

Viime kevään kauppakamarin koulutustarvekyselyssä moni vastaaja toivoi työhyvinvointiin keskittyvää koulutusta. Toiveeseen vastataan 26. huhtikuuta järjestettävällä Työhyvinvointipäivä 2023 -tapahtumalla.

Jotta mahdollisimman moni voisi osallistua tapahtumaan, se järjestetään Tampere-talossa iltatilaisuutena.

– Illan aikana työhyvinvointia käsitellään eri näkökulmista: miten jokainen olisi arjessa jaksavampi, tukisi terveyttään aktiivisilla valinnoilla ja miten työnantaja voi tukea henkilöstönsä hyvinvointia, kertoo koulutuspäällikkö Susanna Keskinen Tampereen kauppakamarista.

Asiantuntijana kuullaan liikuntalääketieteen erikoislääkäri Pippa Laukkaa. Hän lupaa käytännönläheisiä ja konkreettisia keinoja jaksamisen, terveyden ja toimintakyvyn parantamiseksi.

– Pandemia johti pysyviin muutoksiin työnteon tavoissa ja työkulttuurissa, eivätkä seuraukset ole pelkästään myönteisiä. Jaksaminen ja kiire nousevat toistuvasti esiin sekä työntekijöiden että esihenkilöiden kanssa keskusteltaessa, Pippa Laukka kertoo.

Yksi isoimmista tämän ajan muutoksista on etätyön jääminen useimmissa yrityksissä pysyväksi käytännöksi. Työpaikoilla etsitäänkin keinoja, joilla etätyötä voitaisiin tehdä työntekijöiden jaksamisesta ja tuottavuudesta tinkimättä.

– Sekä työnantajan että työntekijän on hyvä muistaa työajan hallinnan tärkeys. Pandemian aikana tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että ihmisten työaika muuttui. Työpäivien pituus kasvoi, mikä ei välttämättä tarkoittanut, että työteho olisi parantunut. Myös työajan rytmittäminen on etätyössä erityisen tärkeää.

Pippa Laukka muistuttaa, että etätyön onnistuminen vaatii ennen kaikkea luottamuksellista ilmapiiriä.

– Esihenkilöiltä vaaditaan osallistamisen ja kannustamisen taitoja ja työteon seuraamista ilman että se tuntuu kyttäämiseltä. Kuuntelemisen ja kuulemisen taidot korostuvat entisestään. On osattava olla hetkessä aktiivinen ja tarttua asioihin tarvittaessa nopeastikin.

Itsensä johtamisen taito korostuu

Ihmisillä on erilaisia tapoja tehdä työtä, mutta yksi piirre on erityisen tavoiteltava. Se on itsensä johtamisen taito, ja etätyössä se korostuu.

– Itsensä johtaminen on jatkuvaa observointia, miten tekee työtään ja toimii itsensä esimiehenä. Melkeinpä väitän, että itsensä johtaminen on työntekijän tärkein taito ja verrannollinen yrittäjyyteen.

Muutoksen kanssa painivia henkilöitä kohdatessaan Pippa Laukkka on havainnut, että työelämästä puhuttaessa esille nousevat yleensä aina määrätyt asiat: työpaikan kulttuuri, keskusteleminen, keskinäinen luottamus ja kuunteleminen.

– Näitä kaivataan, olipa äänessä raksamies tai johtaja.

– Vuorovaikutuksen puute on pitkällä tähtäimellä tukahduttavaa. Uudet sukupolvet eivät ole tällaisista työyhteisöistä kiinnostuneita, sillä he ovat tottuneet siihen, että asioita voi pohtia avoimesti ja varsin minälähtöisesti. He osaavat myös sanoittaa tunteitaan ja tunnelmiaan ja puhuvat luontevasti jaksamisen haasteista ja asioista, jotka ovat vanhemmille sukupolville suorastaan tabuja.

Laukka muistuttaa, että hyvinvointiin ei ole yhtä keinoa tai kaavaa.

– Hyvinvointi on yksilöllinen ja sisäsyntyinen asia. Siksi jokaisen kannattaa tarkastella omaa arkeaan ja lähiympäristöään ja tunnistaa asioita, joilla omaa tilannettaan voi sysätä entistä parempaan suuntaan.

Työhyvinvointitapahtumassa puhutaan jaksamisen lisäksi digitalisaation seuralaisesta teknostressistä ja kuinka se heijastuu paitsi hyvinvointiin myös erilaisten kehityshankkeiden ja muutosten onnistumiseen. Teknostressistä puhuu yrittäjä ja valmentaja Taru Puukko. Lisäksi kuullaan Suunto Oy:n puheenvuoro terveysdatan hyödyistä yksilöille ja yrityksille.

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan.

​​​​​​​Teksti Päivi Eskelinen

 

Scroll to Top