IKEA on kansainvälinen monella tavalla


Tampereen Ikean tavaratalonjohtaja Vesa Haapalahti sanoo, että työntekijöiden erilaiset taustat ovat rikkaus ja voimavara. Erilaisuuden kunnioittaminen kuuluu Ikean arvoihin.

IKEA Tampereella työskentelee noin 300 henkilöä. He edustavat kymmentä eri kansallisuutta. Tätä diversiteettiä, monimuotoisuutta, aluejohtaja Vesa Haapalahti pitää voimavarana.

– IKEA on kansainvälinen monin tavoin: Toisaalta kannustamme työntekijöitämme kehittymään, minkä seurauksena he voivat vaihtaa työpaikkaa yrityksen sisällä maasta toiseen. Toisaalta pyrimme tarjoamaan työllistymisen mahdollisuuksia ulkomaalaistaustaisille henkilöille.

Haapalahden mukaan monikulttuurinen IKEA-työyhteisö nojaa tukevasti yrityksen arvoihin, joita ovat muun muassa yhteenkuuluvuus, olla erilainen hyvästä syystä, halu antaa ja ottaa vastuuta sekä esimerkillä johtaminen. Visiona on luoda parempaa arkielämää tavallisille ihmisille.

Arvot ja visio ovat yhteiset kaikille IKEA-tavarataloille ympäri maailmaa.

– Rekrytoimme arvojemme mukaisesti. Ne käydään läpi jo työhaastattelussa, niihin palataan henkilön perehdytyksessä ja myöhemmin hänen työssään. Arvot ovat läsnä kaikessa tekemisessä, esimerkiksi johtoryhmässä käymme arvokeskustelua säännöllisesti kuukausittain, Haapalahti kertoo.

Suomen kieli ei aina välttämätön

Tampereen IKEA-tavarataloon hakevista henkilöistä moni puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Osa henkilöstöryhmistä, kuten esimies-, tausta- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät, käyttää työkielenään yleensä englantia. Se on yrityksen yhteinen työkieli.

– Koska olemme asiakasta varten, asiakaspalvelutehtävissä on osattava suomea. Toisaalta meillä on paljon muita tehtäviä, joissa kieli ei ole samassa roolissa. Voimme tarjota työtä logistiikasta, koska kaikki tavaratalomme Suomessa toimivat myös nettikaupan keskusvarastoina. Myös ravintolakeittiömme työllistää lähes 70 henkeä.

– Kielellinen monimuotoisuus on hyvä asia, eiväthän kaikki Tampereellakaan puhu suomea äidinkielenään. Haastavassa tilanteessa on ollut apua siitä, että henkilökunnastamme on löytynyt samaa kieltä asiakkaan kanssa puhuva työntekijä.

Työpaikan säännöt ovat samat kaikille, olipa työntekijän tausta mikä tahansa.

– Meillä on turvallisuutta, perehtymistä ja työpaikalla käyttäytymistä koskevat yhtenäiset ohjeet. Toki perehdyttämiseen voidaan yksilötasolla suunnata erityistä huomiota, jotta varmistetaan, että asiat tulevat ymmärretyiksi siten kuin on tarkoitus.

Monimuotoisuus luo tasapainoa

Vesa Haapalahden mielestä työyhteisön diversiteetti on paljon enemmän kuin monikulttuurisuutta tai erilaisia kieliä.

– Monimuotoisuutta syntyy myös eri-ikäisistä ihmisistä, erilaisista luonteista, eri sukupuolista. Meillä vanhin työntekijämme taitaa olla 69-vuotias ja nuorin on 17! Omalla johtamisurallani olen oppinut, että pitkällä tähtäimellä diversiteetti luo tiimeihin tasapainoa.

Suosimalla diversiteettiä arvostetaan erilaisuutta.

– Kun työntekijä taustastaan riippumatta kokee olevansa arvostettu sellaisena kuin on, hän voi hyvin ja sitoutuu yritykseen. Hän on hyvä työntekijä.

Haapalahti on huomannut, että taustoiltaan erilaiset ihmiset tunnistavat erilaisia kehittämistä vaativia asioita. Kun asioita katsotaan eri näkökulmista, löytyy myös uusia ratkaisun avaimia.

– Pyrimme suosimaan kokeilemisen kulttuuria, jossa ei tarvitse pelätä virheitä, hän sanoo.

Tampereen valttikortit?

Vesa Haapalahti kuuluu Tampereen kauppakamarin tänä syksynä perustamaan kansainvälisen rekrytoinnin ja osaamisen työryhmään. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ja etsitään keinoja rekrytoinnin esteiden purkamiseksi. Mukana on yrityksiä sekä Tampereen kaupungin ja TE-toimiston kansainvälisten palvelujen toimijoita.

Haapalahti kertoo tilanteesta, jossa kansainvälinen osaaja on tehnyt valintaa Tampereen ja maailman metropolien välillä.

– Kun palkasta ja työnkuvasta on neuvoteltu, hakijoita kiinnostaa seuraavaksi ”life outside of work”. Toivon, että voisimme työryhmässä löytää Tampereelle yhteisen nimittäjän, joka auttaisi yrityksiä rekrytoinnissa. Onko se laadukas koulutus vai perhe-elämän laatu ja turvallisuus vai jotain muuta, Haapalahti miettii.

Teksti ja kuva Päivi Eskelinen

Lue myös JJ-Net Groupin kokemuksista kansainvälisestä rekrytoinnista.

Tampereen kauppakamari on mukana Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjassa.

 

Scroll to Top