HHJ-kurssilta varmuus: ”Triuvare tarvitsee hallituksen!”


Hallitustyö on joukkuepeliä, jossa jokaisella on oma pelipaikkansa ja roolinsa. – Hallituksen aikana viidessä vuodessa Triuvaren koko on nelinkertaistunut. Ei kasvu yksin hallituksen ansiota ole, mutta vaikeampaa se olisi ollut ilman sitä, toimitusjohtaja Toni Rantanen arvioi.

Vuonna 2013 Triuvaren toimitusjohtaja Toni Rantanen purki yrityksen kehittämistä koskevia ajatuksiaan yrityskummimentorilleen Eero Ottilalle. Mentori totesi, että ”kuulostaa siltä kuin haluaisit yritykseesi toimivan hallituksen”.
Hallitus perustettiin, kun Triuvaressa oli 10 henkeä ja liikevaihtoa noin miljoona euroa. Nyt yrityksessä on 40 työntekijää ja liikevaihtoa neljä miljoonaa euroa.

Triuvaressa oli kyllä aikaisemminkin hallitus, kahden omistajan eli Tonin ja hänen veljensä Timi Rantasen ”kumileimasinhallitus”, joka kokoontui kerran vuodessa. Eero Ottilan ehdotukselle Rantanen vähän nikotteli: en halua, ei ole varaa. Yrityskummimentori kuitenkin kehotti Tonia menemään HHJ-kurssille, oppimaan, mistä hallitustyössä on kyse, ja sen jälkeen miettimään asiaa uudestaan.

– Aloitin HHJ-kurssin tammikuussa 2014. Kurssin aikana minulle avautui hallituksen merkitys ja oikein mietin, miksei meillä aikaisemmin ollut riippumattomia jäseniä hallituksessa. Hintakaan ei hirvittänyt, päinvastoin: jos käyttäisi konsulttia, maksaisi sekin, eikä saisi omaan yritykseen samalla tavoin sitoutunutta osaajaa.

Osaamista asioihin, joissa eniten kehitettävää

HHJ-kurssin seurauksena Triuvareen perustettiin neljän hengen hallitus kesällä 2014. Tonin ja Timin lisäksi siihen tuli kaksi riippumatonta jäsentä. Nykyisin hallituksessa on kolme riippumatonta jäsentä, eikä Toni enää ole hallituksen jäsen.

Jo HHJ-kurssin aikana Hallituspartnereiden kanssa mietittiin, minkä tyyppisiä ihmisiä etsitään, montako tarvitaan. Sekin päätettiin etukäteen, että hallituksen puheenjohtajuus annetaan riippumattomalle jäsenelle, koska kummallakaan Rantasella ei ollut puheenjohtajakokemusta.

Rantanen sanoo, että Triuvaressa tiedettiin mitä haluttiin: ei IT-ihmisiä IT-yrityksen hallitukseen, vaan osaamisia asioihin, joissa yrityksessä oli eniten kehitettävää: myyntiin ja markkinointiin, hallintoon ja talouteen – corporate governanceen.

– Hallitus on ollut todella hyvä lisävoimavara. Hallituksen perustamispäätöstä en ole katunut hetkeäkään. Olemme saaneet paljon enemmän kuin mistä olemme maksaneet.

Triuvaren suunta oli Rantasen mukaan ollut kohtuu selkeä, mutta hallitus on auttanut löytämään tavoitteiden saavuttamisen keinot sekä valitsemaan, mitä tehdään ja mitä ei tehdä.

­– Meillä ei ollut strategiaa ennen. Nyt näen sen portaina, joiden avulla päästään haluttuun kerrokseen. Hallitus miettii strategiaa, mutta se sparraa myös monissa operatiivisissa asioissa: tavassa budjetoida, henkilöstön palkitsemisjärjestelmässä, asiakaskokemuksen mittaamistavoissa. Hallitus on myös avannut ovia ja auttanut saamaan uusia asiakkaita.

Kokemus kiertoon, uutta oppia itselle

Rantanen ei ole käynyt HHJ-koulutuskokonaisuuden muita osia, mutta on kouluttanut HHJ-kurssilla parin viime vuoden aikana jo toistakymmentä kertaa.

– Kerron Triuvaren hallituksen rakentamismallista esimerkkinä – tapojahan on monia muitakin. Kerron myös, mitä hallitus on tehnyt, miten se on vienyt strategiaprosessia eteenpäin.

Ja – Rantanen muistuttaa – ettei koulutuksissa ole vain antamassa aikaansa, jotta joku muu oppisi, vaan oppimassa myös itse.

– Kun oma tarina etenee ja muuttuu, siitä kertomalla omassakin päässä asia jäsentyy. Kun kurssilaiset kysyvät, miksi jokin asia teillä noin on tehty, pistäähän se miettimään.

Kaikkiaan Toni Rantanen pitää HHJ-koulutuskokonaisuutta arvossa ja nimenomaan pk-yrityksille tärkeänä.

– Mitä paremmin yritykset menestyvät, sitä paremmin Suomi menestyy. Yritysten menestykseen taas vaikuttaa olennaisesti hyvin toimiva hallitus. Hallitus toimii, kun ihmiset oppivat hallitustyötä, uskaltavat rakentaa hallituksia ja saada kasvuun vauhtia. Tämä lähtee jokaisesta yksittäisestä yrityksestä.

HHJ-koulutusta hän suosittelee – myös johtoryhmätasolle ja operatiiviselle johdolle.

– Kurssin jälkeen ymmärtää entistä paremmin hallitusta ja mikä kenenkin rooli siinä on.

Toni Rantanen on muun muassa tulevaisuuden hallitustyötä miettivän, nuorten hallitusosaajien verkoston Future Board ry:n hallituksen puheenjohtaja ja aloitti vastikään sote-alan startupin Mesimarjasi Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

– Sen olen jo huomannut, että oma ymmärrys laajenee, kun miettii ihan toisen alan yrityksen asioita.


Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry perustivat vuonna 2005 valtakunnallisen Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssin hallitusosaajien kouluttamiseksi erityisesti pk-yritysten hallituksiin. Tavoitteena on aktivoida ja kehittää hallitustyötä sekä parantaa hallitustyön laatua, ammattimaistaa johtamista ja parantaa yritysten kilpailukykyä.

Marraskuun 2019 lopussa koulutuksen käyneitä on jo 10 000.

Kaikissa Manner-Suomen kauppakamareissa järjestettävät HHJ-kurssit myydään nopeasti loppuun. Kun vuonna 2010 kursseille osallistui 690 opiskelijaa, vuonna 2018 kurssilaisia oli jo 1 250. Vuonna 2010 järjestettiin 35 kurssia, vuonna 2018 jo 56 kurssia.

HHJ-tutkinnon suorittaneitakin on 4300.

www.hhj.fi

 

Scroll to Top