Hetkellinen paluu arkeen


Apulaisjohtaja Markus Sjölund, Tampereen kauppakamari.

Kaikki näyttää normaalilta? Paitsi että kaikki ei ole normaalia.

Syyslomat lähenevät, luonto toteuttaa omaa kiertokulkuaan, syksy on monella tapaa vilkasta aikaa. Kauppakamarissakin koulutukset pyörivät ja talousdataa kerätään ja julkistetaan. Kaikki näyttää normaalilta? Paitsi että kaikki ei ole normaalia.

Syksyn jäsenkyselyymme eli Pirkanmaan yritysbarometriin vastasi taas reilu otos jäsenyrityksiämme. Odotukset eivät vielä ole kovin positiivisia, mutta toisaalta eivät ne enää ole kevään shokin jälkeen heikentyneetkään. Osa odottaa mahdollisesti nopeaakin palautumista. Osa taas budjetoi koronasta johtuvaa heikkoa kehitystä vielä vuosille 2022–2023.

Huono skenaario on, että jäämme kuopan pohjalle hitaan kasvun tai nollakasvun aikaan. Sellaista oli meno taloudessamme hyvin pitkälle koko 2010-luvun ajan.

Jäsenkyselyssämme kaikista vastaajista 49 prosenttia kertoi liikevaihdon olevan pienempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Seuraavan kuuden kuukauden aikana 41 prosenttia uskoi tilanteen säilyvän ennallaan ja viidennes uskoi sen paranevan. Nämä luvut ovat vielä maltillisia, jos katsotaan vaikkapa finanssikriisin aikaista rytinää. Silloin pahimmillaan 70 prosenttia jäsenyrityksistämme kertoi liikevaihdon heikkenevän.

Työllisyyskehityksestä barometri antaa maltillisen kuvan. Sopeutuksia on tehty pääosin kevään aikana. Nyt tarkistellaan tilannetta uuden valossa.

Olemme lukeneet kannustavia tarinoita yritysten uudesta digiarjesta. Monet yritykset taipuivatkin aikamoisiin suorituksiin video- ja etäyhteyksien avulla ja etäjohtamiseen. Mutta jäsenkyselyymme annetut avoimet palautteet kertovat, ettei ongelmia vielä selätetty ole. Monissa yrityksissä huoltohenkilöstö odottaa kovasti matkustuksen edes jonkinasteista normalisoitumista. Sitä odottavat myös myynti-ihmiset, koska videopalavereita Keski-Eurooppaan päättäjien kanssa ei noin vain sovita.

Näyttää myös siltä, että osa elinkeinotoiminnasta joutuu rajoitustoimien kohteeksi. Rajoitukset ovat haastavia esimerkiksi majoitus- ja ravintola-alalle, jonka tappiona tänä vuonna Pirkanmaalla on jo nyt yli sata miljoonaa euroa menetettyä liikevaihtoa. Rajoitustoimien vaikutukset pitää pystyä kompensoimaan täysimääräisesti yrityksille.

Olemme myös nähneet liian monta sekavaa tiedotustilaisuutta, jossa ministeri kertoo yhtä, THL:n johto toista, ja lopulta odotellaan, miten aluehallintoviranomaiset tulkitsevat ja ohjeistavat yrityksiä.

Kun elinkeinojen harjoittamista rajoitetaan, pitää antaa säädyllinen aika valmistautua rajoituksiin.

Toimintaohjeiden pitää myös olla selkeitä ja valmiina, kun rajoituksia annetaan.

Käydään me muut sillä välin ravintolassa syömässä!

Markus Sjölund
apulaisjohtaja
Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top