Hallitusosaajat ja yritykset kohtaavat uudessa tapahtumassa


Hallituspaikan ohjausryhmä luo innolla uutta tapahtumaa Tampereelle ensi vuoden helmikuuksi. Vasemmalta oikealle: Tanja Järvensivu, Tampereen Messut Oy, Auli Hänninen, Perheyritysten liitto ry, Hannu Vähätalo, Tampereen Messut, Hallituspartnerit ry:n edustajat Matti Arpiainen, Jyrki Liljeroos ja Eija Vartila sekä Hannele Nuotio, Tampereen Messut. Kuvasta puuttuvat Antti Eskelinen, Tampereen kauppakamari ja Toni Rantanen, Future Board ry. Kuva Jenni Satola

Hallitusosaajat tuovat yrityksen hallitukseen uusia näkökulmia, eri alojen asiantuntemusta sekä laajoja verkostoja – eli auttavat toimivaa johtoa onnistumaan. Nyt heidän löytämisensä on helpompaa kuin koskaan.

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa ensi vuoden helmikuussa järjestettävä Hallituspaikka tuo yhteen osaajia hallitukseensa etsivät yritykset, hallitusammattilaiset sekä kumppaniyritykset ja johtamisen asiantuntijat. Tapahtuma nostaa esille hyvän hallitustyön merkityksen; osaava hallitus tuo yritykselle kilpailukykyä, arvonnousua ja avaa tien menestykseen.

– Monelle pk-yritykselle hallitus on yhä käyttämätön voimavara, vaikka sen avulla saisi merkittävää apua yrityksen tulevaisuuden hahmottamiseen. Tähän haluamme tuoda muutosta. Tavoitteenamme on osoittaa, että hallitusosaajat haluavat toimia yrittäjän tukena ja kasvattaa yrityksen arvoa sekä kilpailukykyä oman ammattitaitonsa ja osaamisensa avulla, sanoo tapahtumasta vastaava Tampereen Messut -konsernin viestintäjohtaja Tanja Järvensivu.

– Luomme matalan kynnyksen kohtaamispaikan hallitusosaajille ja yritysten edustajille. Luvassa on rento ja sisällöllisesti antoisa päivä kaikille hallitustyöstä kiinnostuneille.
Teemana on tulevaisuuden hallitustyöskentely.

Verkostoitumaan!

Uusi tapahtuma on herättänyt jo kiinnostusta.

– Hallituspaikalle on selvä tarve. Pk- ja kasvuyritysten kannattaa tulla esittelemään yritystään, verkostoitumaan ja löytämään sopivia ehdokkaita hallitusosaajista, Tanja Järvensivu kannustaa.

Tapahtumakokonaisuus muodostuu keynote- ja case-puheenvuoroista, paneelikeskustelusta, kumppaniständien ja asiantuntijaklinikoiden tarjonnasta, yritysten pitchauksista sekä verkostoitumismahdollisuuksista, kuten ennakkoon sovituista tapaamisista Speed Networking -alueella.
Klinikkakäytävällä kumppaniyritykset tarjoavat nonstopina tietoa teemoista omistajuus, kansainvälistyminen, yrityskaupat, sukupolvenvaihdos, yrityksen elinkaariajattelu ja vastuullisuus.

”Hanki kunnon hallitus”

Päivän aikana pääsee myös opettelemaan tulevaisuuden hallitustyön keskeisiä taitoja – ennakointia ja tiimiälyn valjastamista – muutostoimisto Ellun Kanojen Tulevaisuushautomossa.
Ellun Kanojen perustaja Kirsi Piha näkee selkeän tarpeen tapahtumalle, joka auttaa yrityksiä löytämään osaajia hallituksiinsa.

– Yritysten kohtaamat haasteet monimutkaistuvat ja muutostahti on niin kiihkeää, että tarve ammattimaiselle hallitustyölle on valtava. Uskon, että hyvä hallitus on paras vakuutus yrityksen tulevaisuuden varmistamiseksi. Korostan aina uudelle yrittäjälle, että hanki kunnon hallitus. Älä roikota puolisoasi pakolla mukana, vaan kutsu ulkopuolisia osaajia, Piha neuvoo.

Hän on otsikoinut keynote-puheenvuoronsa: ”Hallitustyön ravistelu 2020-luvulle – Miten menestyä kiihtyvän muutoksen maailmassa”. Miksi ravistelua tarvitaan juuri nyt?

– 2020-luvulla muutokset tapahtuvat aiempaa yllättävämmin, jolloin organisaation muutoskyvykkyys nousee keskeiseksi menestystekijäksi. Muutoskyvykkyyttä on pystyttävä voimakkaasti lisäämään hallitustyöllä.
– Hallituksen rooli tulevaisuuden ennakoinnin suhteen kasvanee myös, johtuen kaikkia toimialoja ravistelevista muutoksista. Operatiivisen porukan fokus on enemmän akuuteissa asioissa, siksi hallitukselta odotetaan vahvaa tulevaisuusorientaatiota.

Kaikkien osaaminen esiin

Kirsi Piha painottaa diversiteetin merkitystä.

– Jäsenten osaamisten ja taustojen moninaisuus hallituskokoonpanossa on yksi keino tuoda pöydän ääreen erilaisia havaintoja ja kysymyksiä, joiden kautta valmiustasoa voidaan parantaa.

– Jotta diversiteetistä saadaan hyöty irti, täytyy jäsenillä ja erityisesti puheenjohtajalla olla vuorovaikutustaidot kunnossa. Silloin kaikkien osaaminen saadaan esiin ja hallitus on tiiminä enemmän kuin osiensa summa. Hiljaiset ja hymistelevät hallitukset eivät palvele yritystä parhaalla mahdollisella tavalla.

Hallintoketju kuntoon

Myös Perheyritysten liitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Philip Aminoff on tyytyväinen, että hallitustyöskentelyn ympärille rakennetaan uusi tapahtuma.

– Tilausta kohtaamiselle on. Hallitustyöhän on paljon enemmän kuin vain hyvän hallintotavan soveltamista. Sillä varmistetaan, että koko hallintoketju kykenee tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan.

– Hyvä hallituksen jäsen -koulutusohjelma (HHJ) on ollut tässä isoksi avuksi yrityksille ja erityisen iloinen olen siitä, että nyt tarjolla on myös perheyritys-HHJ. Näillä kursseilla käsitellään myös omistajien, hallituksen ja toimivan johdon tehtävänjakoa, joka on käytännön syistä lähellä sydäntäni.

Aminoff käsittelee aihetta keynote-puheenvuorossaan ”Omistajan rooli hallitustyössä”.

– Toimivan johdon, hallituksen ja omistajan roolit ovat vielä sekaisin aika monella pk-yrityksellä. Mitä isommaksi yritys kasvaa, sitä tärkeämmäksi tulee sen tiedostaminen, että nämä kolme ovat aidosti eri rooleja. Yhtiön pitää jatkuvasti pohtia sitä, minkälainen roolien jako on paras juuri tällä hetkellä, Aminoff painottaa

– Keskeisintä on miettiä millä tavalla varmistetaan, että omistajien, hallituksen ja toimivan johdon tahtotilat, tavoitteet ja tekemiset ovat linjassa. Silloin energia kohdistuu mahdollisimman tehokkaasti oikeaan tekemiseen. Tässä on vielä paljon työtä ihan kaiken kokoisissa yrityksissä.

Tietäähän hallitus omistajan arvot?

Philip Aminoff toteaa, että hallituksen ja toimivan johdon välinen rajapinta on tiedostettu ja sen määrittelytyötä on tehty jo vuosikymmeniä. On kuvattu mitkä asiat kuuluvat toimivalle johdolle, mitkä hallitukselle ja millä tavoin hallitus varmistaa, että sen valvonta- ja hallintovastuu toteutuvat.

– Sen sijaan Suomessa on vielä täysin kesken keskustelu siitä, mikä on paras tapa varmistaa, että hallituksen toiminta on linjassa omistajien tavoitteiden ja arvojen kanssa. Ja millä tavoin tällaista vuoropuhelua tulisi rakentaa, kenellä on aloitevastuu.

– Ei esimerkiksi ole ollut olemassa suosituksia siitä, mitkä asiat kuuluvat omistaja- ja mitkä liiketoimintastrategiaan. Tai kuvauksia siitä, miten kirkas omistajastrategia voi toimia hallituksen strategiatyön tukena. Hyvä omistajastrategiahan tarkoittaa paljon muutakin kuin vuosittaisen tuottotavoitteen kirjaamista.

Hallituspaikka-tapahtuma

10. helmikuuta klo 1219

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

– Tapahtuman tuottaa Tampereen Messujen tapahtumatoimisto Finland Events järjestäjäkumppaneinaan Hallituspartnerit ry, Tampereen kauppakamari ry, Future Board ry, Perheyritysten liitto ry ja Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutuskokonaisuus.
– Sisältökumppanina toimii muutostoimisto Ellun Kanat.
– Tapahtumakumppaneita ovat PricewaterhouseCoopers, Tampereen Seudun Osuuspankki ja Eversheds Sutherland. Sponsorointikumppaneita ovat ContractZen ja Isku.
– Yrityksille on tarjolla erilaisia kumppanuuksia, lisätiedot tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi

Keynote-puhujiksi on kutsuttu Matti Alahuhta, Kirsi Piha ja Philip Aminoff.

Teksti Jenni Satola

 

Scroll to Top