Data on markkinoinnin turbokytkin

Tiedätkö kenet sinun kannattaisi tavoittaa ja millä hinnalla? Hukkuvatko potentiaaliset asiakkaasi datapilveen, josta havaitset vain epämääräisiä hahmoja? Sivustoanalytiikan tuottama data yhdistettynä sosiaalisen median ja myynnin lukuihin mahdollistaa huomattavasti tarkemman markkinoinnin. Ymmärrettävään muotoon jalostettu data on kuin moottorin turbo, jolla yksinään ei tee mitään, mutta sen avulla markkinoinnin teho voi parantua roppakaupalla. Samalla ymmärrys omasta liiketoiminnasta paranee.

Useimmilla yrityksillä on sivustollaan jokin analytiikkatyökalu, kuten Google Analytics. Sen valtavia mahdollisuuksia ei kuitenkaan osata hyödyntää, vaan luvut pidetään erillään muusta liiketoiminnasta. Massasta ei erotella liiketoiminnan asiakasryhmiä, demografiatietoja ei hyödynnetä eikä kävijäkonversioita mitata. Kun mittarit on viritetty tukemaan bisnestä, markkinointipanostuksilla on merkitystä.

Jotta asiakkaamme pysyvät markkinointipanostusten hermolla, heillä on mahdollisuus käyttää suunnittelemaamme Marketing Dashboardia, joka on rakennettu Googlen Data Studion ympärille. Työkalusta nähdään yhdellä silmäyksellä muun muassa eri markkinointikanavien toimivuus, Google- ja Facebook-kampanjoiden teho sekä käytetyimmät hakusanat. Seuraamisesta tulee säännöllistä, kun mittarit on valittu oikein ja niiden lukeminen yksinkertaista.

Kohderyhmiä segmentoidaan usein iän perusteella. Mutta markkinoija tekee ison virheen, jos ajattelee esimerkiksi eläkeläisiä yhtenä ryhmänä. Suuressa joukossa on monta yksilöä, joista jokaisella on erilaisia tarpeita. Datan avulla segmenttien tunnistaminen käy aiempaa helpommin, koska kävijöistä voidaan tunnistaa kiinnostuksen kohteita ja targetoida mainoksia niiden mukaan. Kustannukset pysyvät aisoissa, kun kaikkia ryhmiä ei tarvitse tavoittaa.

Tehokasta ja tuottavaa markkinointia ei synny pelkällä mainostoimistolle ulkoistetulla kampanjoinnilla. Se vaatii myös yrityksen omaa osallistumista, tiivistä yhteistyötä, molemminpuolista läpinäkyvyyttä ja jatkuvaa kehittämistä. Säännölliset yhteiset välitsekit parantavat kohdentamista ja pitävät mainonnan olennaisena osana liiketoimintaa. Nopeatempoinen bisnes vaatii mainostoimistolta uudenlaista reagointikykyä ja ketteryyttä.

Datan käyttämisen ajatellaan usein olevan hankalaa ja se helposti sysätään jonkun muun vastuulle. Käyttöönotto on kuitenkin helppoa eikä vaadi isoja tietoteknisiä ponnistuksia. Seuraamalla oikeita mittareita päätöksenteko helpottuu, markkinointi on paremmin kiinni liiketoiminnassa ja kiihdyttää tulosta ennennäkemättömällä tavalla. Samalla oma ymmärrys bisneksestä paranee. Jos sinäkin haluat turbokytkimen markkinointiisi, valjasta data käyttöösi.

Sami Nieminen
luova johtaja
Mediaporras Oy

 

Scroll to Top