Yhteistyöllä kasvuun

Meillä on nyt enemmän mahdollisuuksia luoda kasvua kuin koskaan aikaisemmin.

Monta kertaa omat ennakkoluulot tai asenteet ovat kasvun esteinä. Taustalla voi olla pelko lähteä tekemään uutta ja resursoimaan sitä. Monipuolisen, erilaisista osaamisista koostuvan tiimin kerääminen ympärille on kaiken a ja o. Kun tähän lisätään oikea ajoitus, päästään jo pitkälle, jopa vientimarkkinoille.

Olet sitten pörssiyhtiön johtoryhmässä tai yksin yrittäjänä, voit hyödyntää useita eri keinoja.

Verkostomainen toimintatapa on kasvattanut suosiotaan. Enää ei tarvitse perustaa omaa yritystä, kun voi toimia ”kevytyrittäjänä” esimerkiksi OP:n tai Ukko.fi:n palveluiden ansiosta. Voit antaa oman osaamispanoksesi ja laskuttaa vain sen, mistä on yhdessä sovittu. Voit olla edelleen palkkatöissä ja kokeilla, olisiko omalla palvelulla tai tuotteella paikkaa globaalissa kilpailussa.

Tämä madaltaa yritysten kynnystä lisäresurssien palkkaamiseen. Voit kokeilla ostaa palvelua useiltakin eri henkilöiltä, ja kun tarvittava luottamus on syntynyt, voit jatkaa syvempää yhdessä tekemistä eri keinoin. Pienelle yritykselle ensimmäiset rekryt voivat olla kohtalokkaita koko yritystoiminnan jatkumiselle. Kasvun mahdollistaminen tätä kautta voi olla toimiva ratkaisu.

Kansainvälistymisessä voit hyödyntää erilaisia palveluita oman yrityksen kotipesän kuntoon laittamisessa, oikean vientimaan kartoittamisessa aina siihen asti, kun lähdetään miettimään sopivinta toimintaympäristöä ja kumppaneita kohdemaassa. Yritys voi keskittyä omaan ydinosaamiseen ja hankkia tarvittavaa osaamista ja resursseja ulkopuolelta.

Uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia voidaan pilotoida yhteistyössä innovatiivisten startup-yritysten kanssa. Meillä on esimerkkejä siitä, kuinka isommat yritykset ovat ostaneet alkavan startupin koko liiketoiminnan ja näin saaneet sen parhaat osat hyödyntämään perinteisen korporaation toimintaa.

Toimiva yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä on alue, joka voi tuoda merkittävää lisäarvoa yrityksille. Kun suljettuja rakenteita avataan, löytyy entistä asiakaslähtöisempi näkökulma käytännön tekemiseen. Keskiössä on asiakastarve ja siihen ratkaisun löytäminen.

Kun kokonaisuuteen lisätään vielä vapaa ja läpinäkyvä kilpailu, yritykset pysyvät ketterinä ja kilpailukykyisinä.

Akira Ropo

yhteyspäällikkö
Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top