Viisi asiaa, joita pk-yritysten johtajat työstävät usein coachingissa


Timo Uusiprosi.

Johtajilla on paljon asioita päässään ja pöydällä. Kiireellisyysjärjestys jyrää helposti tärkeysjärjestyksen ja työpäivät täyttyvät reaktiivisuudesta. Moni johtaja kokee, että tärkeimpien asioiden työstämiseen ei ole riittävästi aikaa.

Mutta mitä ovat ne tärkeät aiheet, joiden käsittelyyn johtajat haluaisivat käyttää enemmän aikaa? Neljä aihetta nousee esille coachingissa pomminvarmasti. Viides pääsee usein yllättämään.

1. Pitäisikö hidastaa, kiihdyttää vai miettiä homma jotenkin ihan uusiksi?

Toimeenpanossa eteneminen koetaan usein aivan liian hitaana. Toisaalta johtaja kokee, että homma natisee liitoksissaan jo nykyiselläkin vauhdilla. Moni pohtii myös nykyisen tulokulmaan vaihtamista. Tahmeaa on, ja mitäs jos vika ei olekaan toimeenpanossa? Tätä uudistumisen ja toimeenpanon tuskaa työstetään coachingissa todella usein.

2. Tärkeän päätöksen vatulointi

Mitä pitää ottaa huomioon, mitä tästä seuraa, mitä on tehtävä ensin, mitä vasta seuraavassa vaiheessa, miten me saamme ihmiset tähän mukaan ja mitä tämä sulkee pois? Tärkeän päätöksen pohtiminen auttaa johtajaa oivaltamaan uutta ja jäsentämään. Usein kuulee johtajalta kommentin: nyt näen tilanteen ja vaihtoehdot aikaisempaa selkeämmin. Tuloksena on etenemisen rohkeutta.

3. Oman ajankäytön hallinta

Kysyntää on aina enemmän kuin johtajalla on kaistaa. Usein värikooditetaan kalenteria: kahdenkeskinen aika tiimiläisten tai oman esihenkilön kanssa, strategiset hankkeet, palaverit, keskittymistä vaativat, verkostoituminen… Harjoitus tuottaa poikkeuksetta oivalluksia. Ratkaisuina ovat usein irti päästäminen, delegointi, priorisointi ja ein sanominen.

4. Haastava henkilösuhde

Lähes poikkeuksetta johtajalla on joku henkilö, jonka kanssa homma ei jostain syystä toimi. Tilanne haittaa asioiden edistämistä ja lisää johtajan kuormittuneisuutta. Syntynyttä pattia on purettava tarkastelemalla hahmotus- ja toimintatapojen eroja, miettimällä omaa roolia tilanteessa ja löydetään uusia vuorovaikuttamisen tapoja. Usein puhutaan myös palautteen antamisen ja hakemisen vaikeudesta. Moni johtaja tulee seuraavaan tapaamiseen kepeämpänä, kun hiertänyt asia on viimeinkin otettu puheeksi.

5. Johtajan oma hyvinvointi

Tämä on aihe, josta puhutaan hämmästyttävän usein vasta koutsin aloitteesta. Miten sinä itse voit tässä tilanteessa on kysymys, joka ei jätä johtajaa kylmäksi. Moni johtaja joutuu tosin hakemaan vastausta hieman pidempään. Eivät ole tottuneet vastaamaan. Ei ole kysytty.

Timo Uusiprosi
yrityskulttuurin ja johtajuuden kehittäjä, business coach
Hohdin Oy
ICF Tampere


ICF Tampere on ICF Finlandin paikallisryhmä, johon tämän blogisarjan kirjoittajat kuuluvat. ICF on maailman suurin ammatticoachien yhteisö. ICF:n tavoitteena niin maailmalla, Suomessa kuin Pirkanmaallakin on edistää coachingin laatua ja ammattitaitoa.

 

Scroll to Top