Vaikuttamissuunnitelma 2021 katsoo koronanjälkeiseen aikaan

Kauppakamari keräsi vuoden loppupuoliskolla jäsenistöltään ja luottamushenkilöiltä palautetta siitä, mihin asioihin pitää vaikuttaa vuonna yksi covidin jälkeen. Palaute on koottu kansiin ja julkistusta kannattaa seurata teemoittain 2.–4. helmikuuta.


Apulaisjohtaja Markus Sjölund, Tampereen kauppakamari.

Korona-arjesta on tullut uusi normaali ja rokotuksista keskustellaan. Toivoa sopii, että Suomeenkin saadaan pian reilu määrä rokotteita. Hetkellistä shokkia ja ihmettelyä lukuun ottamatta monikaan asia ei ole pysähtynyt. Myös edunvalvonnassa ohjelmat ja hankkeet etenevät.

Talouden elvytys tarjosi yllättävää boostia joihinkin asioihin. Suomen osuuden pienennettyä EU:n elvytysinstrumentissa olisi hyvä, jos elvytettäisiin vaikuttavasti esimerkiksi liikenne- ja infrahankkeilla. Nyt näyttää, että niihin ei juuri elvytysvaroja käytetä.

Vaikuttamiskyselyn vastausten perusteella maailma ei ole paljon muuttunut. Toki koronasta elpyminen nostettiin esille, mutta tutuistakin teemoista saatiin kommentteja. Kun laskemme yhteen vaikuttamiskyselyn ja valiokuntapalautteiden kommentit, analysoimme noin 250 pirkanmaalaisen yritysjohtajan vastauksia.

Tekijöiden löytäminen ja osaamistarpeet kirvoittivat runsaasti kommentteja. Niistä käy hyvin ilmi, että työvoimapula ja kohtaanto-ongelmat eivät ole hävinneet. Moni on saattanut jopa toivoa, että korona vähän helpottaisi tilannetta, mutta alkuvuoden keskustelut yritysten kanssa kertovat, että usealla alalla tekijöitä kaivataan edelleen. Rakentaminen, taloushallinto, suunnittelu ja arkkitehtipalvelut sekä tietysti ict-ala ovat mainittujen joukossa.

Vastikään julkaistussa kuntien imagotutkimuksessa Tampere sai erinomaiset pisteet yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä. Otamme reilusti kunniaa myös kauppakamarin piikkiin ja jatkamme koulutusten tarjoajien ja yritysten tuomista yhteen erilaisin tavoin.

Liikenneasioissa etätyön lisääntyminen näkyi toiveina entistä laajemmasta lähijunaverkostosta. Yhtä lailla esiin nousi yritysten matkustustarve. Kaikesta etätyöhehkutuksesta huolimatta kauppaa pitäisi päästä tekemään ulkomaille ja ulkomaisten asiakkaiden päästä Suomeen.

Tulevaisuuden kunnalta yritykset toivovat dialogia ja yritysten edellytysten huomioon ottamista päätöksenteossa. Useampi kommentaattori muistutti, että veronkorotukset nostavat lopulta liiketoiminnan kustannuksia ja vaikeuttavat siten myös yritystoiminnan kannattavuutta.

Yllä oleviin teemoihin löydätte lisää ratkaisuja tuoreesta Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmasta.

Markus Sjölund

apulaisjohtaja

Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top