TTY:n tukisäätiö madaltaa yritysten kynnystä tukea tutkimustyötä


TTY:n tukisäätiön toiminnanjohtaja Mira Toroi sanoo säätiön jakaman tuen täydentävän hyvin muuta tutkimusrahoitusta. – Opiskelijoille se on vaihtoehto saada rahoitusta opinnäytetöilleen, yrityksille taas vaivaton ja edullinen tapa edistää tutkimustyötä.Kuva Annikaisa Knuutila

Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö sr rahoittaa aktiivisesti tekniikan alaan liittyvää tutkimusta. Sen tuki Tampereen yliopiston tekniikan alalle on vuosittain noin miljoona euroa ja apurahoja sekä stipendejä saa noin 350 henkilöä.

– Kaikkiaan tukisäätiö on historiansa aikana jakanut tukea Tampereen yliopistolle ja aiemmin Tampereen teknilliselle yliopistolle yli 20 miljoonaa euroa, sanoo tukisäätiön toiminnanjohtaja Mira Toroi.

Tampereen kauppakamari perusti jäsenyrityksiensä kanssa TTY:n tukisäätiön vuonna 1987 tukemaan tekniikan alan toimintaa. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja tekniikan tutkimustyöhön, muun muassa diplomi- ja väitöskirjatöiden tekemiseen, sekä matka-apurahoja. Se myös rahoittaa esimerkiksi erilaisia laitehankintoja tekniikan tutkimukseen.

Tukisäätiö toimii pääosin lahjoitus- ja testamenttivaroin.

– Tukisäätiö on yrityksille vaivaton ja edullinen tapa edistää tutkimustyötä. Yritykset ja yhteisöt voivat tehdä tukisäätiölle lahjoituksia tutkimustyöhön tietyllä yliopiston tekniikan alalla. Yritysten ja yhteisöjen tekemistä lahjoituksista 80 prosenttia jaetaan lopputyöapurahoina. Apuraha on saajalleen verovapaa. Tavanomaisin lahjoitus yrityksiltä on 13 000 euroa, Mira Toroi kertoo.

Yhteisö saa vähentää tuloksestaan vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty säätiölle tiedettä edistävään tarkoitukseen.

Myös yksityishenkilöt voivat tehdä säätiölle tai sen rahastoihin – kuten merkkipäivärahastoon – lahjoituksia tai testamentteja. Huomattavasta lahjoituksesta voidaan tehdä säätiöön oma nimikkorahasto.
Tampereen yliopiston tutkimusta tukee TTY:n tukisäätiön lisäksi Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr.

Lisätietoja täältä.

 

Scroll to Top