Tohtoreilla tuottavuus nousuun


Toimitusjohtaja Harri Kulmala, DIMECC Oy.

Yrityksissä podetaan usein osaajapulaa, mutta Suomessa yrityksiin palkataan kuitenkin poikkeuksellisen vähän tohtoreita. Miksi?

Tilastokeskus julkaisi vertailevan tutkimuksen Pohjoismaista ja havaintona oli, että suomalaiset vientiyritykset työllistävät pohjoismaisia vastaavia vähemmän tohtoreita ja maistereita. Suomessa vientiyrityksissä (Top10) tohtoreita on 1,1 prosenttia henkilöstöstä, Tanskassa ja Norjassa 3,4 prosenttia ja Ruotsissa 2,6 prosenttia, eli ero on tilastollisesti merkittävä.

Sama ilmiö näkyy myös tohtoreiden työllistymisessä, lähes 40 prosenttia työllistyy yliopistoihin ja vain 23 prosenttia työllistyi yrityksiin (Miten tohtorit työllistyvät, OKM:n julkaisuja 2016:3). Jälkimmäinen on länsimaisittain vähän. Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Saksassa 40–80 prosenttia väitelleistä siirtyy liike-elämän palvelukseen. Vuosittain Suomessa valmistuu reilut 1800 tohtoria ja heistä merkittävä osa haluaa hyödyntää osaamistaan yrityksissä.

Miksi tohtoreita sitten vältellään? Kuulen usein syyksi, etteivät tohtorit ymmärrä yrityksen käytännön ongelmia. Onko tämä sittenkin osoitus suomalaisten erityishaasteesta katsoa asioita toisesta näkökulmasta? Jos väite nimittäin olisi totta, yritykset maailmalla palkkaisivat tohtoreita yhtä vähän kuin suomalaisyritykset. Tohtorin tutkintohan on osoitus kyvystä oppia uusia asioita nopeasti ja työstää monimutkaisiakin asioita järjestelmällisesti ja tuloksekkaasti. Nämä taidot ovat tärkeitä yritysten kilpailukyvyn ja tuottavuuden nostamisen kannalta.

DIMECCin vastaus siihen, että suomalaisessa elinkeinoelämässä olisi enemmän osaajia ja tohtoreita, on PoDoCo™-ohjelmamme (Post Docs in Companies).

PoDoCossa jaetaan vuosittain jo miljoona euroa säätiöiden rahoitusta tohtoreille, jotka yritykset palkkaavat tekemään ns. irtiottavaa tutkimusta tai analyysia aiheesta, josta voisi syntyä seuraava liiketoiminnan kulmakivi. Yritys saa siis kahden vuoden työpanoksen tohtorilta, mutta maksaa siitä vain toisen vuoden. Tämän edullisempaa työvoimaa voi olla vaikeaa löytää! PoDoCo sopii erityisesti pk-yrityksille, sillä 65 prosenttia PoDoCo-tohtorin saaneista on ollut pk-yrityksiä.

PoDoCo on keskinäisriippuvainen. Yritys ei voi saada puoliksi maksettua tohtoria, jos rajoittaa tohtorin julkaisutoimintaa. Yrityssalaisuuksia ei tietenkään julkaista, mutta säätiöiden rahoitusta saa vain tohtori, joka julkaisee ajatuksia, löydöksiä ja ideoita. Tohtori ei voi saada säätiöiden rahoitusta, ellei jokin yritys pidä tutkimusta ja tohtorin työtä niin hyödyllisenä, että haluaa rahoittaa siitä puolet palkkaamalla tohtorin. Moni yritys käyttää PoDoCoa kahden vuoden koeaikana.

Pirkanmaalaisten yritysten aktiivisuus PoDoCo-ohjelmassa on ollut tähän asti laimeaa. Esimerkiksi Varsinais-Suomesta on tullut 50 prosenttia enemmän hakemuksia. Tässä meillä on suuri kehitysmahdollisuus. Ota siis yhteyttä, ja etsimme tohtorin tuottavuuttanne nostamaan.

Harri Kulmala
toimitusjohtaja
DIMECC Oy

 

Scroll to Top