Tekoälyn ja digitaalisen alustan yhdistelmästä hyötyjä kiinteistöalalle


Sami Vatanen.

Tekoäly antaa mahdollisuuksia kiinteistöjen fiksulle johtamiselle. Sen avulla voidaan säästää energiaa, rahaa ja ympäristöä sekä lisätä asumis- ja käyttömukavuutta.

Tekoäly on kiistatta yksi nykyteknologian suurimmista saavutuksista. Kiinteistöalalla tekoäly tarjoaa merkittäviä hyötyjä, koska sen avulla kiinteistöjen energiankulutusta, sisäilman laatua ja muita olosuhteita pystytään analysoimaan reaaliaikaisesti ja älykkäästi. Tekoäly mahdollistaa myös kiinteistön olosuhteiden säätämisen käyttäjien tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Lisäksi häiriöitä kiinteistön toiminnassa voidaan ennakoida ja ehkäistä.

Tekoälyn monipuolista hyödyntämistä varten kiinteistöhallinnassa tarvitaan digitaalinen alusta, joka yhdistää erilaiset rakennusautomaatiojärjestelmät ja IoT-sensorit yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Järjestelmästä riippumaton käyttöliittymä ja alusta helpottavat sekä käyttöönottoa että seurantaa.

Vastuullisuus ja taloudellisuus eivät sulje toisiaan pois kiinteistöalallakaan, vaan ne kulkevat usein käsi kädessä. Ympäristövaikutusten vähentämisen lisäksi kiinteistöjohtamisen digitaalinen alusta tarjoaa tuntuvaa taloudellista hyötyä. Erityisesti kun hallinnoitavana on iso määrä kiinteistöjä, pienillä muutoksilla voidaan saavuttaa isoja säästöjä. Esimerkiksi Enermixin digitaalisen alustan, Talotohtori 2.0:n avulla on saavutettu 5–10 prosentin euromääräiset vuosisäästöt pelkästään kiinteistöjen älykkäällä lämmityksen ohjauksella ja optimoinnilla ilman suuria investointeja tai rakenteellisia muutoksia.

Digitaalisesta alustasta on erilaisia hyötyjä eri kohderyhmille läpi kiinteistöjen elinkaaren. Energiayhtiöt hyötyvät kaukolämmön ja muiden energiamuotojen älykkäästä ohjauksesta. Alustan avulla kiinteistöjen energiatarvetta ennustetaan ja säädetään, jolloin energiantuotantoa voidaan optimoida ja tasapainottaa. Energiahävikki, päästöt ja kustannukset vähenevät, kun taas energiayhtiön kilpailukyky ja asiakastyytyväisyys lisääntyvät.

Huolto- ja kiinteistöyhtiöille alusta tarjoaa helpotusta kiinteistöjen ylläpitoon ja hallintaan. Kun erilaiset automaatiojärjestelmät yhdistetään yhteen käyttöliittymään, valvonta on huomattavasti tehokkaampaa. Koska alusta tuottaa tietoa myös kiinteistöjen kunnosta, olosuhteista ja toiminnasta, huoltotoimet voidaan ennakoida ja suunnitella paremmin. Yhtenäinen alusta voi myös parantaa tietoturvaa, kun käytössä on paljon verkkoon kytkettyjä laitteita.

Kiinteistöjen käyttäjille alustan hyödyt näkyvät sisäilman laadun, lämpötilan, kosteuden ja muiden olosuhteiden seuraamisen myötä lisääntyvänä asumismukavuutena. Alusta myös mahdollistaa energiankulutuksen seuraamisen, jolloin käyttäjät voivat vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä ja energialaskuunsa.

Sami Vatanen
toimitusjohtaja
Enermix Oy

 

Scroll to Top