Tampere, kansainvälisten av-tuotantojen koti


Ilkka Rahkonen, ohjelmajohtaja, Film Tampere.

Kun neljä vuotta sitten aloitimme kehittää Tamperetta kansainvälisenä audiovisuaalisen teollisuuden keskittymänä, ymmärsimme itsekin, että tavoite on iso ja saattaa kuulostaa koomiselta.

Vaikka Tampereella on pitkä historia Yleisradion keskittymänä, kaupallista liiketoimintaa ei ollut syntynyt isosti, eikä tuotantoja tehty muille kanaville.

Olimme kuitenkin tunnistaneet toimintaympäristön muutoksen. Yleisradio teki tärkeän päätöksen ja lisäsi omaa hankintaansa. Lisäksi piti huolehtia, että meille syntyy myös kaupallisia kanavia palveleva ekosysteemi. Tampereelle luotiin tuotantokannustin, joka paransi kilpailukykyä ja sai ensimmäiset rohkeat yritykset tuomaan tuotantoja seudulle.

Samaan aikaan aloitimme kokonaisvaltaisen kehittämisen. Studios, skills, system ja ­financing olivat avainsanat, jotka tunnistimme.

Studios tarkoittaa toimivaa infrastruktuuria. Meillä pitää olla tiloja ja kalustoa, joilla voidaan kasvattaa toimialaa. Tohloppi toimii infran kehittämisen keskittymänä vuosikymmenten aikana syntyneen studioverkoston ansiosta. Sitä ollaan laajentamassa.

Skills tarkoittaa osaamista. Ala muuttuu nopeasti ja osaamistarpeet kehittyvät. Nopeasti yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön ja alan oppilaitosten kanssa pääsimme tilanteeseen, jossa koulutustarvetta tarkastellaan säännöllisesti elinkeinoelämän, Tampereen kaupungin ja oppilaitosten kolmikannassa. Eikä pelkästään tarkastella, vaan tehdään kehitystoimenpiteitä niin, että osaajapulaa voidaan helpottaa täsmällisesti tarpeiden mukaan.

System tarkoittaa systeemistä ajattelua tuotantoprosesseissa. Perinteisesti audiovisuaalisten tuotteiden tekeminen on projektityötä. Aloitetaan tyhjästä ja projektin päätyttyä puretaan toiminta. Tampereen jatkuva tuotantotekeminen mahdollistaa sen, että voimme toteuttaa asioita prosessimaisesti. Meillä on yrityksiä, jotka pystyvät tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua ja tekevät tuotantoja systeemisesti. Tämä tuo kilpailuetua.

Financing tarkoitta rahoitusmallien kehittämistä. Tampereen kannustin on viilattu siten, että hyöty aluetalouteen on maksimaalinen. Tapa, jolla kannustin toimii, ohjaa täällä tehtävien tuotantojen hankinnat ja henkilöstön rekrytoinnin alueelle – raha jää tänne. Lisäksi mietimme, miten Tampereen brändiä saadaan rakennettua sisältöjen osaksi. Kehitämme uusia avauksia esimerkiksi pohtimalla, voisimmeko luoda rahaston, joka investoi täällä kehitettyihin sisältöihin.

Viimeisimpänä toimena on Film Tampere. Se on vetovastuussa kansallisen audiovisuaalisen toimialan kasvusopimuksen rakentamisesta. Siinä työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland, Suomen elokuvasäätiö ja alan yritykset ovat luoneet yhdessä näkemyksen, miten toimiala voi kasvaa ja kansainvälistyä. Lisää tästä löytyy osoitteesta kasvusopimus.fi.

Aktiivinen toiminta on saanut aikaan kysynnän kasvua ja tuonut lukuisia kansainvälisiä ja kotimaisia tuotantoja Tampereelle. Kysyntää riittää myös tulevaisuuteen, joka näyttää valoisalta. Yritykset kasvavat, ja uutta liiketoimintaa syntyy. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, kun poliittiset päättäjät, virkamiehet ja elinkeinoelämä toimivat yhteisen päämäärän, alueen lumovoiman lisäämisen puolesta.

Ilkka Rahkonen
ohjelmajohtaja,
Film Tampere

 

Scroll to Top