Tampere ei jää sivuunglobaalista osaajakilpailusta


Projektipäällikkö Nuppu Suvanto, International HUB Tampere.

Tärkeintä on nyt kehittää yhteistuumin yksityisen ja julkisen sektorin kanssa Tampereen seudun veto- ja pitovoimaa, esimerkiksi tukemalla työyhteisöjen kansainvälistymistä.

Kansainvälistä osaamista tarvitaan Tampereella monella eri sektorilla, eikä osaamispula ole kadonnut mihinkään. Jotta pärjäämme tässä maailmanlaajuisessa kisassa, tarvitsemme rohkeutta, avoimuutta ja yhteispeliä.

Tampereella on kaikki edellytykset onnistua tässä: maailmanluokan yrityksiä ja innovaatioekosysteemejä, vehreä ja jatkuvasti kehittyvä kaupunkiympäristö, kestävä ja välitön asenneilmasto, monimuotoinen koulutustarjonta ja poikkeuksellisen yhteistyökykyinen julkinen palvelukenttä. Yhtälöön tarvitaan enää avoimuutta ja rohkeita tekoja.

Tampereen kaupunki tukee yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön ja Pirkanmaan TE-palveluiden kanssa seudun työnantajia kansainvälisten osaajien löytämisessä, rekrytoinnissa ja osaamistarpeisiin vastaamisessa. Olemme luoneet yhdessä International HUB Tampere -palvelualustan, jossa keskitymme työnantajien neuvontaan kansainvälisissä rekrytoinneissa: oli sitten kyse osaajien löytymisestä, taloudellisista tukimuodoista, rekrytoinnin erityispiirteistä tai uusien työntekijöiden perheiden huomioimisesta Tampereelle asettautumisen yhteydessä.

Vuoden 2021 alusta tämä yhteistyöalusta saa myös fyysisen olomuodon, kun Tampereelle avataan International House Tampere, mistä palveluja saavat sekä ulkomaalaistaustaiset henkilöasiakkaat että yritykset.

Tampereella on potentiaalia – kansainvälistä osaamista löytyy ja läheltä löytyykin. Tärkeintä on nyt kehittää yhteistuumin yksityisen ja julkisen sektorin kanssa Tampereen seudun veto- ja pitovoimaa, esimerkiksi tukemalla työyhteisöjen kansainvälistymistä.

Näin varmistamme sen, että täällä jo olevilla kansainvälisillä osaajilla, kuten opiskelijoilla, tutkijoiden ja muiden työntekijöiden kansainvälisillä puolisoilla sekä heidän perheillään on mahdollisuus asettua Tampereelle sekä rikastuttaa yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää tulevaisuudessakin.

Erityisesti vienti hyötyy kansainvälisestä osaamisesta. Ne yritykset, jotka ovat aloittaneet kansainvälistymisen jo kotipesästä, tutkitusti menestyvät paremmin kansainvälisillä markkinoilla. Kuten innovaatiotoiminnan tilannekuva kertoo: ”Pirkanmaata voidaan perustellusti edelleen luonnehtia vientimaakunnaksi.”

International HUB Tampere esittelee julkista palvelutarjontaa Pirkanmaan Vientipäivässä
20. lokakuuta. Jo sitä ennen rohkaisemme työnantajia ottamaan ensimmäisen askeleen ja tarkastelemaan omia valmiuksia kansainvälisen osaajan rekrytoinnissa tekemällä Talent Boost -testin.

Menestyvä, kansainvälinen yritys – ota palvelut käyttöön!

Nuppu Suvanto
projektipäällikkö
International HUB Tampere
Tampereen kaupunki

International HUB Tampere on osa kansallista Talent Boost -toimintaa, jonka tavoitteena on edistää työnantajien keinoja rekrytoida kansainvälisiä osaajia sekä vahvistaa suomalaisten organisaatioiden kasvua kansainvälistymisen kautta ja tehdä Suomesta houkutteleva maa kansainvälisille osaajille.

#talentboost

#internationaltampere

 

Scroll to Top