Pörssiin – onko listautumisikkuna jo kiinni?


Jari Gadd, partner, Tampereen toimiston vetäjä, Borenius Asianajotoimisto Oy.

Kun yhtiön tavoite on pörssi, valmistaudu siihen ajoissa riippumatta markkinasta.

Kuluvan vuoden syksynä on esitetty näkemyksiä, että listautumisikkuna olisi jo pamahtanut kiinni tai listautumisbuumi osoittaisi jäähtymisen merkkejä. Listautumisessa pörssiin pitää ottaa huomioon myös ajankohta ja oikea ajoitus, mutta lopulta se ei ole kuitenkaan pörssiin menossa oleellisinta ja keskeisintä. Ensiksi yhtiössä pitää tunnistaa ne syyt, miksi elämä pörssiyhtiönä olisi tavoite ja oikea suunta sekä toiseksi ne vaikutukset, jotka listautumisella saavutetaan.

Listautuminen sopii erityisesti kasvuhakuiselle yhtiölle, joka tarvitsee lisää pääomaa sekä yhtiölle, jonka nykyiset omistajat haluavat jossain vaiheessa joustavan mahdollisuuden irtautua ainakin osaksi omistuksistaan. Ensinnäkin yhtiön liiketoiminnan kasvun rahoittaminen helpottuu listautumisen ansiosta pörssin ollessa keskeinen pitkäaikaisen rahoituksen kanava. Rahoituksen kustannukset muutoinkin alenevat, kun yhtiön omavaraisuusaste kasvaa listautumisen myötä.

Yksi pörssilistautumisen syy on sekin, että listautuminen antaa jatkuvan ja näkyvän arvonmäärityksen. Osaketta voidaan käyttää paremmin henkilöstön palkitsemisen välineenä. Yhtiön osaketta voidaan huomattavasti helpommin hyödyntää maksuvälineenä yrityskaupoissa. Listayhtiöt ovat myös hyvin näkyvällä paikalla. Pörssiyhtiöt voivat hyödyntää tunnettuuttaan erityisesti rekrytoinneissa ja asiakashankinnassa.

Pörssiin menemisellä on useita edellytyksiä, mutta kokemukseni perusteella näiden edellytysten täyttäminen vie jo sinällään yhtiötä oikeaan suuntaan. Tämä siitäkin huolimatta, että listautumisprosessi sattuisi jäämään kesken tai väliaikaisesti keskeytyisi huonon ajoituksen tai muun syyn vuoksi. Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle listautuvia yhtiöitä ei koske yhtä tiukat lainsäädännölliset velvoitteet ja säännöt kuin pörssin päälistayhtiöitä. First North -yhtiöiltäkin vaaditaan kuitenkin tiettyjen määriteltyjen kriteerien saavuttamista. Yhtiön hallinnollisten prosessien ja tulosraportoinnin tulee olla kunnossa.

Pörssiyhtiön tiedottamiselta vaaditaan täsmällisyyttä, oikea-aikaisuutta ja johdonmukaisuutta. Viestinnästä ja tiedottamisesta voi tehdä kullekin yhtiölle omannäköisen, kunhan noudattaa ainakin vähimmäissääntelyä. Gofore Oyj on esimerkiksi First North -yhtiönä kuukausittain julkaissut kuukausiliikevaihdon sekä yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista ja vertailtavuutta eri kausien välillä helpottavia tunnuslukuja.

Listautumisprosessi alkaa listautumisen suunnittelulla hyvissä ajoin, jolloin valitaan prosessin neuvonantajat eli järjestäjäpankki, oikeudellinen neuvonantaja ja tilintarkastusyhteisö. Listautumisprosessissa kartoitetaan yhtiön valmius listautua, suunnitellaan hallintoa ja laaditaan sijoitustarina sekä listautumisesite, joka on luonteeltaan vastuudokumentti. Neuvonantajat tekevät yhtiöstä due diligence -tarkastukset, joissa yhtiön hallinto ja raportointi saatetaan kuntoon sekä sopimukset käydään läpi. Vaikka listautuminen ei juuri silloin tapahtuisikaan, monet asiat on huolella selvitetty ja yhtiön prosessit saatettu kuntoon.

Jos yhtiö asettaa tavoitteekseen listautumisen, ei ole syytä pysäyttää yhtiön prosessien läpikäyntiä ja kehittämistä kohti pörssiyhtiötä, vaikka äänenpainot listautumisikkunan sulkeutumisesta voimistuisivat. Ikkuna saattaa taas nopeasti myös aueta, koska markkinaturbulenssi voi tasaantua yhtä pikaisesti kuin se on voimistunutkin.

Jari Gadd
partner
Tampereen toimiston vetäjä
Borenius Asianajotoimisto Oy

Borenius Asianajotoimisto Oy on yksi Suomen suurimmista liikejuridiikkaan erikoistuneista asianajotoimistoista, joka pelkästään kolmen viime vuoden aikana on saattanut 17 yritystä pörssiin.

 

Scroll to Top