Oppisopimuksesta tuli joustava ja asiakasystävällinen


Tamperelainen Koti Puhtaaksi Oy on todennut oppisopimuskoulutuksen toimivaksi tavaksi pestata motivoituneita ja sitoutuneita tekijöitä. – Oppisopimuskoulutus ei kehitä vain yhtä työntekijää, vaan koko työyhteisöä, sanoo itsekin oppisopimuksella opiskellut HR-koordinaattori ja siistijä Soili Tyni.

Oppisopimuskoulutus on mennyt viime vuosina niin vauhdilla eteenpäin, etteivät mielikuvat siitä ole pysyneet perässä.

Yhä kuulee luuloja, että työpaikalla kouluttautuminen olisi vain nuoria varten tai että oppisopimusdiili olisi yritykselle kovin työläs. Tosiasiassa koulutusmuoto kiinnostaa yhä enemmän sekä ammattitaitoaan täydentäviä että alaa vaihtavia aikuisia.

– Aiemmin oppisopimuskoulutus saatettiinkin kokea jäykäksi, mutta nykyisin pystymme reagoimaan nopeasti työnantajan ja työntekijän osaamistarpeisiin. Koko koulutusprosessi ja tutkinnot ovat tulleet paljon joustavammiksi. Meillä ei ole hakuaikoja, vaan toimimme heti, kun asiakas ottaa yhteyttä, Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) kouluttaja, koulutustarkastaja Jani Nieminen kertoo.

TAKKin oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää jatkaa, että alueellisten oppisopimustoimistojen toiminta olikin aikoinaan melkoisen byrokraattista.

– Mutta vuoden 2018 alusta jokainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä on itse hoitanut omat sopimuksensa, mikä on huomattavasti joustavoittanut ja nopeuttanut oppisopimuskoulutuksia. Myös tutkintoprosessi on aiempaa joustavampi ja asiakasystävällisempi. Byrokratia on karsiutunut pois työnantajilta, sillä nyt me hoidamme sen puolen.

Täsmäosaamista yrityksille

Tärkeä muutos on, että opiskelijan ei enää tarvitse suorittaa koko tutkintoa, vaan jokaiselle rakennetaan tutkinnon osista henkilökohtainen koulutuspaketti. TAKKissa on tarjolla noin sata tutkintoa ja useita satoja tutkinnon osia, ja yhteistyökumppaneilta löytyy tarvittaessa lisää valikoimaa. Oppisopimuskoulutus antaakin yritykselle mahdollisuuden kouluttaa itselleen juuri sellaisia osaajia kuin se tarvitsee.

– Vieläkin kuulee työnantajien harmittelevan oppisopimustutkinnon pitkää kestoa. Se ei kuitenkaan enää pidä paikkaansa. Nykyään voi suorittaa vaikka vain yhden tutkinnon osan oman koulutustarpeen mukaan, TAKKin kouluttaja, koulutustarkastaja Maiju Aro muistuttaa.

Tutkinto pätkä kerrallaan

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen. Koulutuksesta suurin osa tapahtuu työpaikalla, työtä tehden ja työssä oppien, palkkaa tienaten.

– Osatutkintotavoitteisuus on madaltanut työnantajien kynnystä rekrytoida oppisopimuksella. Ennen yrityksen oli sitouduttava puolentoista tai kahden vuoden määräaikaiseen työsopimukseen, sillä sen verran tutkinnon suorittaminen tyypillisesti kesti. Se oli iso riski, jos suhdanteet näyttivät epävarmoilta, Jani Nieminen sanoo.

– Nyt tutkinto voidaan suorittaa joustavasti pätkä kerrallaan. Otetaan vaikka neljän kuukauden mittainen koulutuspaketti alkuun, ja jos opiskelija ja työnantaja sitten toteavat, että tämä on hyvä juttu, niin jatketaan seuraavaan osaan tai koko tutkintoon.

Kannatettavaa: palkkakustannusten porrastus

Yksi ongelma on yhä ratkaisematta. Oppisopimuskoulutuksen alkuvaiheessa koulutettavan tuottavuus ei aina ole tasapainossa yritykselle aiheutuvien kustannusten kanssa.

– Työntekijän tuottavuudessa on isoja vaihteluita alasta, yrityksestä ja työntekijän kokemuksesta riippuen. Yrittäjälle tulee kalliiksi maksaa täysi palkka, jos työskennellään alalla, jossa opiskelijaa ei voida lainkaan päästää työskentelemään yksin, Harri Huhdanpää sanoo.

TAKK pitää kannatettavana uusia esityksiä nuorten oppisopimuskoulutuksen palkkauskustannusten porrastuksesta. Keskuskauppakamarin mallissa yritykselle maksettava tuki olisi koulutettavan opintojen alussa huomattavasti suurempi ja pienenisi sitä mukaa, kun opinnot etenevät ja osaaminen kehittyy. Nuori saisi koko ajan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Malli koskee alle 30-vuotiaita, vailla toisen asteen ammatillista tutkintoa olevia oppisopimuskoulutettavia.
– Tähän tulisi ottaa mukaan myös ylioppilaat, porrastettu palkkatuki olisi toimiva väline myös heidän ammatilliselle polulleen, Jani Nieminen huomauttaa.

Kustannukset ovat suurin este

Tampereen kauppakamarin johtaja Peer Haataja sanoo, että suurin este nuorten oppisopimuskoulutuksen kasvulle on ollut juuri se, että varsinkin oppisopimuskoulutuksen alkuvaiheessa koulutettavan tuottavuus ei vastaa läheskään työnantajalle aiheutuvia kustannuksia.

– Opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, mutta tämän lisäksi työpaikalla tapahtuva oppiminen vaatii ohjaamista, josta syntyy kustannusten toinen puoli. Oppisopimus on yrityksille kallis tapa kouluttaa, on sitten käytössä palkkatuki tai ei. Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon blogissaan esittämää ja Keskuskauppakamarin kannattamaa mallia olisi hyvä kyllä kokeilla, Haataja sanoo.

Oppisopimuksella parempaa osaamista

Peer Haataja kertoo, että yritysten mielestä oppisopimuskoulutuksena järjestetty koulutus tuottaa keskimäärin parempaa ja sopivampaa osaamista kuin perinteinen tutkintoperusteinen oppilaitoslähtöinen koulutus.
– Vaikka nykyään oppimista on viety oppilaitoslähtöisessäkin koulutuksessa paljon työpaikoille, oppisopimuksen tuloksellisuuden syy on ilmeinen: sopimus syntyy, kun sekä työnantaja että työntekijä uskovat yhteiseen tulevaisuuteen.


TAKKissa opiskelee tänä vuonna noin parituhatta oppisopimusopiskelijaa ja määrä kasvaa koko ajan, kertovat oppisopimuspalveluyksikön jäsenet Jani Nieminen (vas.), Maiju Aro ja Harri Huhdanpää.

Tamperelainen Koti Puhtaaksi Oy on todennut oppisopimuskoulutuksen toimivaksi tavaksi pestata motivoituneita ja sitoutuneita tekijöitä. Kouluttautumismahdollisuudesta kerrotaan jo työnhakuilmoituksessa.

– Olemme saaneet tätä kautta paljon hyviä tekijöitä ja lisää ammatillista osaamista meidän taloon, Koti Puhtaaksi Oy:n HR-koordinaattori ja siistijä Soili Tyni sanoo.

– Haluamme pysyä ajan tasalla alan kehityksessä ja pitää huolta ammattitaidostamme. Saamme TAKKista aina ajantasaisimman tiedon, jonka opiskelijat tuovat koko yrityksen käyttöön. Oppisopimuskoulutus ei siis kehitä vain yhtä työntekijää, vaan koko työyhteisöä. Koulusta onkin tullut meille tärkeä yhteistyökumppani.

Työpaikkaohjaaja opiskelijan tukena

Yrityksen työntekijöitä on osallistunut puhdistuspalvelupuolen, myynnin ja esimiestyön oppisopimuskoulutuksiin.

– Meillä on parin vuoden aikana alkanut parikymmentä oppisopimuskoulutusta Tampereella, ja myös Helsingin ja Turun toimipisteillämme on useita koulutettavia, Soili Tyni kertoo.

Koulutusten kesto vaihtelee muutaman kuukauden kursseista kahden vuoden merkonomitutkintoon. Töissä opiskelijoita ohjaavat yrityksen omat työpaikkaohjaajat.

– Toki ohjaamiseen menee aikaa, mutta ei se työ ole pelkästään meidän vastuullamme. Koululta saa hyvän tuen.

– Oppisopimuskoulutuksen kustannuspuoli on mielestäni työnantajan näkökulmasta pieni. Kun mietitään mitä me sillä investoinnilla saamme, niin ei sitä voi rahalla mitata.

Joustavaa opiskelua

TAKK on räätälöinyt Koti Puhtaaksi Oy:n tarpeisiin vastaavan kurssimuotoisen oppisopimuskoulutuksen, jossa kymmenkunta työntekijää suorittaa parhaillaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoa.

– Meillä on mennyt kaikki oppisopimusasiat kivasti, ei ole ollut mitään hankaluuksia. Rohkeasti vain muutkin yritykset tutustumaan tähän mahdollisuuteen, Soili Tyni suosittelee.

Hän on itsekin suorittanut oppisopimuksella esimiestyön perehdyttämistutkinnon ja aloittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon. Oma kokemus on osoittanut, miten järkevä vaihtoehto oppisopimuskoulutus on yrittäjän lisäksi myös työntekijälle.

– Opiskelijan tuloille putoaminen olisi valtava muutos työssäkäyvälle ja vaatisi isoja uhrauksia. On ihan eri asia opiskella työn ohessa kuin täysipäiväisesti. Tässä onkin se suurin syy, miksi tosi moni meidän työntekijöistämme on valinnut oppisopimuskoulutuksen.

Teksti ja kuvat Jenni Satola

 

Scroll to Top