Monta syytä lahjoittaa Tampereen yliopistolle


– Tampereen yliopisto tahtoo laajalla skaalalla rakentaa ja vahvistaa yhteistyötä yritysten ja sidosryhmiensä kanssa. Yhteistyön mahdollisuuksia on lukuisia, ja uutta kehitetään, Elina Suojanen-Laine kertoo.

Tieteellisten läpimurtojen mahdollistaminen. Uuden osaamisen luominen. Kilpailukyvyn vahvistaminen… Lahjoittamalla Tampereen yliopiston Kannata meitä -kampanjaan yritykset ja yksityishenkilöt voivat osoittaa tukensa tieteelle ja koulutukselle. Kärkialoina ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

Tieteellisten läpimurtojen mahdollistaminen. Uuden osaamisen luominen. Kilpailukyvyn vahvistaminen… Lahjoittamalla Tampereen yliopiston Kannata meitä -kampanjaan yritykset ja yksityishenkilöt voivat osoittaa tukensa tieteelle ja koulutukselle. Kärkialoina ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

– Valtion perusrahoitus yliopistoille vähenee, joten lahjoittamisen merkitys kasvaa. Lahjoituksia tarvitaan esimerkiksi tutkimuksen ja koulutuksen uusiin avauksiin, sanoo Tampereen yliopiston varainhankintapäällikkö Elina Suojanen-Laine.

Kampanjan taustalla on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran päätös pääomittaa yliopistoja sadalla miljoonalla eurolla. Summasta jaettiin syksyllä 2020 yliopistoille noin 33 miljoonaa euroa. Loput 67 miljoonaa jaetaan siten, että valtion antaa vastinrahaa 2,5-kertaisesti yksityisille lahjoituksille, jotka yliopistot keräävät kaksivuotisen kampanjan aikana.

– Yksi yliopisto voi saada vastinrahaa enimmillään 11 miljoonaa euroa. Sen saadakseen yliopiston on kerättävä lahjoituksina 4,4 miljoonaa, jolloin lopputulos olisi käytännössä upeat 15,4 miljoonaa, Suojanen-Laine selvittää.

Kannata meitä -kampanja päättyy kesäkuun lopussa, joten nyt on loppukirin aika.

Kampanjaa ei ole kohdennettu tietyille aloille. Jos lahjoitus kuitenkin on 10 000 euroa tai enemmän, lahjoittaja voi osoittaa summan haluamalleen koulutusalalle, jotka ovat kauppatieteet, yhteiskuntatieteet, lääketiede ja farmasia, terveys, psykologia, tekniikka, luonnontieteet, taiteet ja teatteri, kasvatustieteet ja opettajankoulutus sekä humanistiset tieteet.

Yksilöimättömät lahjoitukset kootaan rahastoon, josta niitä käytetään yliopiston päätösten mukaisesti. Hallitus on linjannut, että pääoman tuottoa ohjataan tutkimuksen ja koulutuksen lisäksi yliopiston kansainvälistymisen vahvistamiseen.

– On erilaisia väyliä lahjoittaa, mutta meille tulleiden viestien mukaan monet ovat halunneet osallistua nimenomaan vastinrahakampanjaan. Kun yliopisto saa tuen kertoimella korotettuna, sen vaikuttavuus totta kai kasvaa.

– Lahjoitukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, Suojanen-Laine muistuttaa.
Veroedun saa lahjoittamalla yliopistolle verovuoden aikana vähintään 850 euroa. Verovähennysten mahdollisuus ja määrä kannattaa tarkistaa lahjoitusta tehtäessä.

Tutustu varainhankinnan kampanjasivustoon, artikkeleihin, kokemuksiin, ja lahjoita.

Teksti ja kuva Päivi Eskelinen

 

Scroll to Top