Mitä johtaja voi oppia nyrkkeilystä?


Timo Uusiprosi, Hohdin Oy.

Työelämän ja nyrkkeilyn tyrmäysten syyt ovat usein samat. Tilannearvio pettää ja toiminta on sopimatonta.

Adam Kowanack oli lokakuussa käydyn raskaan sarjan ammattinyrkkeilyottelun selkeä ennakkosuosikki. Hän oli suosikki aikaisempien näyttöjen perusteella. Itse ottelussa Kowanack nyrkkeili Robert Heleniusta vastaan tyylilleen uskollisena. Hän puski suoraan eteenpäin ja pyrki iskemään paljon.
Helenius hyödynsi ottelussa syntynyttä tilannetta, ulottuvuuttaan ja iskuvoimaa. Kowanack sai ottelussa rumasti pataan. Tekninen tyrmäys tuli kuudennessa erässä.

Entä johtajan ottelut? Ne ovat arkisia kohtaamisten sarjoja, joilla pyritään varmistamaan koko organisaation voitto. Näissä onnistuakseen yhä useampi johtaja käyttää tukenaan ammattikoutsia.

Business coachingissa pohditaan usein johtajan lähellä olevia ihmisiä ja luodaan keinoja yhteistyön ja tiimin kehittämiseen. Kyse on organisaation toimeenpanokyvyn parantamisesta. Myös johtajasta itsestään puhutaan paljon. Johtajalle on eduksi ymmärtää, mihin oma aiempi onnistuminen on perustunut, mikä on itselle luontainen toimintatapa, ja miten hän kykenee muuttamaan omaa toimintaansa tilanteen niin vaatiessa. Tässä Kowanack selkeästi epäonnistui. Välillä syvennytään johtajan omiin arvoihin, rooliin organisaation tietyssä kehitysvaiheessa ja tapaan hahmottaa ympärillään tapahtuvia asioista. Joskus aiheena on stressin ja turhautumisen purkaminen. Työelämän ja nyrkkeilyn tyrmäysten syyt ovat usein samat. Tilannearvio pettää ja toiminta on sopimatonta.

Työelämässä edetään, kun pitäisi hidastaa, kysytään, kun pitäisi päättää, tai puhutaan, kun pitäisi kuunnella. Ongelmia syntyy myös, kun jostain itselle tärkeästä ei osata luopua, tai kun aliarvioidaan käsillä olevan asian monisäikeisyys. Yksi merkittävä muutos haastaa jokaista johtajaa: työelämästä on pysyvästi tullut aiempaa työntekijäkeskeisempi. Mitä omassa johtamisessa on muutettava? Samaan aikaan on kuitenkin kyettävä säilyttämään valmius huomattavankin suoraviivaiseen etenemiseen. Miten tunnistaa suoraviivaisuutta edellyttävät tilanteet ja luoda kyvykkyys nopeaan etenemiseen?

Kowanack, Helenius, johtaja ja organisaatio pyrkivät kaikki samaan. Voittamaan edessä olevat ottelut. Tuleviin otteluihin voi treenata näiden kysymysten avulla:

1. Miten varmistamme tilannekuvan oikeellisuuden?
2. Ymmärrämmekö ottelutyylimme ja sen rajallisuuden
3. Miten voimme varmistaa, että tulemme tilanteisiin oikealla tavalla?

Näiden kysymysten äärelle pysähtyminen nostaa merkittävästi onnistumisen todennäköisyyttä. Ensin laajentuu ajattelu, sen jälkeen toimintakeinot.

Lopputuloksen näkee naamasta.

Timo Uusiprosi
yrityskulttuurin ja johtajuuden kehittäjä, business coach
Hohdin Oy
ICF Tampere

Kirjoittaja on työelämän nyrkkeilyvalmentaja ja business coach, joka uskoo, että business kasvaa, kun ihmiset ja tiimit kasvavat.


ICF Tampere on ICF Finlandin paikallisryhmä, johon tämän blogisarjan kirjoittajat kuuluvat. ICF on maailman suurin ammatticoachien yhteisö. ICF:n tavoitteena niin maailmalla, Suomessa kuin Pirkanmaallakin on edistää coachingin laatua ja ammattitaitoa.

 

Scroll to Top