Minkä teet, tee hyvin


– HHJ-yhteisössä on huikea määrä näkemystä, kokemusta, osaamista ja uskallusta. Hyvässä hallituksessa tarvitaan näitä kaikkia, jotta se voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea ja ohjata toimitusjohtajaa, Hanna Kivelä sanoo.

Fujitsu Finlandin toimitusjohtaja Hanna Kivelä tekee mielellään puhujavierailuja HHJ-koulutuksiin, sillä hän nauttii keskusteluista taustoiltaan erilaisten ihmisten kanssa.

– HHJ-yhteisössä on huikea määrä näkemystä, kokemusta, osaamista ja uskallusta. Hyvässä hallituksessa tarvitaan näitä kaikkia, jotta se voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea ja ohjata toimitusjohtajaa.

Tämän lisäksi Kivelä suuntaisi huomiota hallitusten ja johtoryhmien sukupuolijakaumaan. Fujitsu Finlandin johtoryhmää on Kivelän kaudella uudistettu siten, että sen kokoonpanosta puolet on naisia.

– Se on nyt balanssissa, hän sanoo, mutta lisää, että sukupuolijakauma on edelleen vain kolikon toinen puoli. Yhtä tärkeää on, että johtoryhmässä on ajattelun ja kokemusten moninaisuutta.

– Moninaisuuden kasvattamisessa on mentävä niinkin pitkälle kuin rekrytointiin. Mietimme joka kerta rekrytoidessamme, onko kandidaattien joukko riittävän monipuolinen, jotta paras tulisi valituksi.

Monin tavoin muuttunut Fujitsu

Hanna Kivelän johtama Fujitsu Finland on monin tavoin erilainen kuin ennen.

– Ulospäin näkyviä muutoksia ovat keskittyminen teollisuuden, terveydenhuollon, kaupan alan ja julkisen sektorin palveluun. Lisäksi fokusoimme asioihin, joissa olemme todella hyviä, ja nostamme etusijalle asiakaskeskeisyyttä.

– Suuntamme on outside in eli asiakaspalvelussa ja myynnissä on aiempaa enemmän väkeä ja asiakassuhteidemme hoidossa sovelletaan uusia työtapoja. Kiva huomata, että nämä ovat näkyneet myönteisesti Fujitsun asiakastyytyväisyydessä.

Myös organisaation tapa työskennellä on uudistunut.

– Olemme muuttaneet perustoimintoja entistä ketterimmiksi, samoin johtamista. Toin edellisestä työpaikastani Googlelta ajatuksen, että annetaan ihmisille lisää tilaa vastata tekemisistään ja ottaa vastuuta. Tietenkin strategia ja tavoitteet ohjaavat edelleen jokaisen työtä, ja tarkennamme tiimitasolla kvartaaleittain, mihin asioihin keskitymme seuraavaksi ja missä pitää onnistua.

Muutos on sujunut myötätuulessa.

– Se on saanut hyvää vastakaikua henkilöstössä, jota meillä on sekä Suomessa että Virossa. Ihmiset ovat osoittaneet halua ja valmiutta omaksua uutta.

Monimuotoisuus kuuluu kestävään kehitykseen

Yksi Fujitsun peruspilareista on kestävä kehitys. Se todentuu sekä asiakkaille kehitettävissä ratkaisuissa että yhtiön omissa valinnoissa ja periaatteissa.

Kivelän mukaan diversiteetin, monimuotoisuuden, tukeminen kuuluu olennaisesti kestävään kehitykseen. Diversiteetin toteumia ovat esimerkiksi johtoryhmän sukupuolijakauman tasapainottaminen ja diversiteetin jatkuva tavoitteleminen rekrytoinneissa.

Hanna Kivelä on puhunut sukupuolten tasa-arvosta aiemminkin. Hän sanoo, että tutkimusten mukaan naiset tarvitsevat pientä, rohkaisevaa tuuppausta eteenpäin, jotta he hakevat johtotehtäviin.

– Johtoryhmien tai hallitusten jäseneksi ei tulla tuosta vain. Katson asiaa pitkälti johtamisen näkökulmasta. Yritysten kannattaa tukea ihmisten urakehitystä uusiin tehtäviin. Keinona on valmentava johtaminen, joka kannustaa, mutta myös vaatii.

– Olemme pohtineet Fujitsussa paljonkin sitä, miten tuemme kasvua ja yhdistämme siihen mahdollisuuksien avaamisen, kannustamisen ja hyvän vaatimustason. Eli tuemme, mutta viime kädessä yksilöllä itsellään on vastuu kehittymisestään ja rohkaistumisesta tekemään entistä isommin.

”Minulle on sanottu mene ja tee!”

Onko Hanna Kivelä elänyt itse kuten opettaa? Onko hän diplomi-insinööriksi opiskellessaan ja työtehtävissään joutunut raivaamaan tietään jopa lyömällä kuvaannollisesti nyrkkiä pöytään?

– En ole joutunut. Olen ollut aina määrätietoinen, ja minulla on ollut suunnitelma urasta, jollaisen haluan rakentaa. Suunnitelmallisuus on sopinut minulle, välttämättähän se ei istu kaikille.

– Olen onnekas, sillä olen kasvanut maalla. Aloitin työnteon 15-vuotiaana. Minulle on ollut selvää pienestä pitäen, että kilpailen itseni, en muiden kanssa. Ajattelen, että on haastettava itseään ja jotta voi nostaa rimaa, on opittava uutta ja hankittava kokemuksia.

– Minua ovat vieneet urallani eteenpäin myös matkan varrelle osuneet hyvät esihenkilöt, jotka ovat antaneet tilaa ja sanoneet, että mene ja tee!

Valmistuttuaan Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2000 Hanna Kivelä on työskennellyt Sonerassa, Talentumissa, Alma Mediassa sekä verkkokauppaa kehittäneessä startupissa. Googlen palveluksessa vierähti kahdeksan vuotta, josta neljä vuotta kului Irlannissa. Palattuaan Suomeen syksyllä 2021 häntä pyydettiin Fujitsu Finlandin johtoon.

Uran kaikista vaiheista on kertynyt korvaamatonta oppia.

– Esimerkiksi startupissa näin, miten lyhyt on myynnin ja kassavirran välinen kytkös ja miten tärkeää on, että perusasiat osataan. Se oli terveellinen kokemus.

Naiset, tuokaa osaamisenne esiin rohkeasti

Kivelä on työskennellyt Ellun Kanojen, Säästöpankkiryhmän ja Plugit Finlandin hallituksissa. Tällä hetkellä hän kuuluu Lindström Groupin hallitukseen.

Hallituspaikkaa tai johtoryhmän jäsenyyttä miettiville naisille Hanna Kivelällä on erityinen viesti.

– Marimekon edesmennyttä omistajaa Kirsti Paakkasta lainatakseni sanon: minkä teet, tee hyvin.

– Menestyäkseen ja pärjätäkseen on tehtävä työtä, tavoittelipa johtajuutta tai hallitusammattilaisuutta. Perehtykää yritykseen ja sen toimialaan, mutta älkää luottako siihen, mitä tiesitte eilen. Oppimisen pitää olla jatkuvaa. Ja kun teillä on osaamista ja asiantuntemusta, avatkaa suunne ja tuokaa osaamisenne rohkeasti yrityksen käyttöön. Kukaan muu ei tee sitä puolestanne.

– Nuorille johtajille lisäksi painotan, suorastaan alleviivaan kansainvälisen kokemuksen tärkeyttä. On hyvä nähdä maailmaa toisenlaisesta perspektiivistä.

Neljän vuoden periodia perheensä kanssa Irlannissa Kivelä muistaa lämmöllä.

– Irlantilainen työn tekemisen kulttuuri ja naapurustomme yhteisöllisyys tekivät minuun suuren vaikutuksen. Esimerkiksi kestävä kehitys oli jotain, jota toteutettiin omassa elämässä. Se oli kaikkien vastuulla ja näkyi konkreettisina tekoina, kuten viikonloppuaamujen rannoille levittyvinä roskienkeruutalkoina.

Lue lisää HHJ-koulutuksista ja hallitustyön kehittämisestä.

Teksti Päivi Eskelinen

Kuva Fujitsu Finland Oy

 

Scroll to Top