Mikä vaikuttajaviestintä?


Tiina Elovaara, yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntija, Kreab Helsinki

Vaikuttajaviestintä on vuorovaikutusta vaikuttajien kanssa. Vaikuttajat ovat poliitikkoja, viranomaisia, mediaa ja muita tärkeitä sidosryhmiä.

Miksi on tärkeää käydä vuoropuhelua näiden tahojen kanssa? Siksi, että maailma muuttuu jatkuvasti ja toimintaympäristö siinä mukana. Kun käy keskusteluja eri tahojen kanssa, siirtyy muutoksen kohteesta aktiiviseksi toimijaksi. Itseään koskeviin muutoksiin voi vaikuttaa.

Lainsäädäntöä hiotaan vastaamaan aikaa ja siihen liittyviä tarpeita. Kaupunki ja viranomaiset hallinnoivat tiettyjä asioita, kun taas alueet, eduskunta ja Euroopan parlamentti toisia. Oleellista on tunnistaa, mitkä tekijät vaikuttavat omaan liiketoimintaan ja tulevaisuuteen. Kun yritys valmistaa uudenlaista kartonkia, sen on tärkeää tietää, miten uusiutuva kartonki tulevaisuudessa määritellään. Kyse voi olla materiaalivalinnoista, joilla saattaa olla ratkaiseva merkitys koko yrityksen toimintakyvylle. Kun yritys viestii ennakoiden ja pitää yhteyttä keskeisiin vaikuttajiin, se saattaa pelastaa toimintansa tuleviksi vuosiksi tai vuosikymmeniksi.

Kehen tai millä tavalla asioista tulisi viestiä? Isommilla yrityksillä on usein osaamista ja viestintäyksikkö näihin tarpeisiin. Useimmilla toimijoilla näin ei ole. Tällöin voi olla viisautta pyytää apua sopivalta kumppanilta, esimerkiksi vaikuttajaviestintään erikoistuneelta viestintäyritykseltä. Tällöin viesti viedään hallitusti ja ammattitaidolla oikeisiin kanaviin ja oikeille henkilöille.

Public affairs -toimintaa eli yhteiskuntasuhteisiin keskittyvää viestintäosaamista, jota voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeisiin, sovelletaan Suomessa vielä aika vähän. Kyse on lopulta vuorovaikutuksesta, joka oikealla tavalla toteutettuna on kaikkien etu. On tärkeää, että viestintä hoidetaan ammattimaisesti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen. Asiat tulee esittää avoimesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiat esitetään totuudellisesti ja eri näkökulmat huomioonottaen. Päättäjä muistaa kyllä, kenen kanssa keskustelu oli hedelmällistä ja ratkaisukeskeistä.

Eduskunnan arkeen kuuluu kuunnella asiantuntijoita ennen päätöksentekoa. Tähän kuuluu myös niiden kuuleminen, joihin lainsäädäntö vaikuttaa suoraan, oli se sitten maankäyttöä, ympäristöasioita, koronaa, sotea, taloutta tai palveluiden tuottamista. Ihan mitä tahansa. Lisäksi nykyään mukana on vahvasti myös EU:lta tuleva lainsäädäntö.

Yritysten ja julkisyhteisöjen kannattaa hyödyntää vaikuttajaviestinnän osaamista. Kaikkea ei tarvitse, eikä kannata tehdä yksin. Varsinkaan, kun resurssit ovat rajallisia.

Tiina Elovaara
yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntija
Kreab Helsinki

 

Scroll to Top