Lisää resursseja koulutukseen, vauhtia työperäiseen maahanmuuttoon


Johtaja Peer Haataja, Tampereen kauppakamari.

Pirkanmaa kärsii kasvumaakuntana koulutusresurssien niukkuudesta. Tämä yhdistettynä hyvään suhdanteeseen on aiheuttanut sen, että osaajapula on laajentunut kaikille toimialoille.

Viime viikolla julkaistun kauppakamarien jäsenistölleen tehdyn kyselyn perusteella 75 prosenttia yrityksistä kärsii osaajapulasta ja kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi, että osaajapula rajoittaa kasvua. Avoimiin tehtäviin ei ole hakijoita, työkokemus on riittämätön tai koulutus soveltumaton. Tämän lisäksi on myös ryhmä, jolle aloituspalkan ja yhteiskunnan tarjoamien erilaisten tukien erotus on liian pieni. Työtä ei oteta vastaan, vaikka sitä on tarjolla.

Pirkanmaalla tehdään hyvää yhteistyötä koulutuksen järjestäjien, elinkeinoelämän ja työtekijäjärjestöjen kesken. Maakuntaliiton organisoimana on toiminut jo viime vuosikymmenen alkupuolelta Pirkanmaan koulutusryhmä, jossa käsitellään koulutukseen, osaamisen kehittämiseen ja työvoiman saatavuuteen liittyviä haasteita. Nyt käsillä olevan ja kehittyvän osaajapulan ratkaisemiseksi koulutusryhmä toimitti työministeri Tuula Haataiselle budjettiriihen alla kannanoton, jossa esitetään 15 miljoonan euron lisärahoitusta ensi vuoden talousarvioon Pirkanmaan tilanteen parantamiseksi.

Koulutuksen riittävä resursointi on tärkeää, mutta yksistään se ei riitä. Huoltosuhde muuttuu koko ajan haastavammaksi. Ikääntymisen myötä työikäisen väestön määrä suhteessa työelämän ulkopuolella oleviin pienenee koko ajan.

Nopeita toimia osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ovat esimerkiksi lyhyet työvoimakoulutukset, opintotuen tulorajojen nostaminen, liikkuvuusavustuksen laajentaminen, nuorten oppisopimuskoulutuksen lisääminen sekä osaamisperusteisen maahanmuuton merkittävä lisääminen nykyisestä.

Työperäisen maahanmuuton edistämisen asiat ovat hallituksen pöydällä ja työn alla. Nopein keino olisi poistaa ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta ja lisätä resursseja lupakäsittelyyn, jotta syntyneet jonot saadaan purettua. Tämän lisäksi hallituksen aloittamaa ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyiden kehittämishanketta on kiirehdittävä ja tehtävä siitä ennemminkin työperäistä maahanmuuttoa edistävä kuin estävä.

Peer Haataja
johtaja
Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top