Kunnat yksin vai yhdessä?


Johtaja Peer Haataja, Tampereen kauppakamari

Alueiden hyvinvointi rakennetaan yhdessä yritysten kanssa, jotka työllistävät ja tilittävät veroja. Tähän Kauppakamariryhmän yhteiseen toteamukseen on helppo yhtyä.

Päättäjiltä vaaditaan tahtoa edistää ja kehittää kunnan elinvoimaa ennakoivasti myös yritysten näkökulmasta, mutta toisinaan tämä jää taka-alalle. On houkuttelevampaa nostaa esiin kuntalaisten palveluiden epäkohtia kuin keskittyä työllisyyden edellytyksien parantamiseen ja yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön kehittämiseen. Yrityksille on tärkeää, että kuntatalous on terveellä pohjalla, osaavan työvoiman saatavuutta parannetaan yhteistyössä niiden kanssa, liikenneyhteydet ovat kunnossa ja lupaprosessit ovat sujuvia.

Kuntatalouden vuosia jatkunut heikko kehitys johti kuntatalouden kriisiin jo ennen pandemiaa. Lisäksi erot kuntien vetovoiman välillä ovat kasvaneet 2000-luvulla voimakkaasti väestön ikääntymisen ja kaupungistumisen seurauksena. Valtion myöntämät koronatuet luovat väliaikaisen harhan kuntatalouden tilasta. Tosiasiassa voimakkaasti kasvava valtion velkataakka näkyy tulevina vuosina valtionosuuksien kiristyksinä.

Tulevaisuuden kuntia voidaan silti rakentaa nykyjärjestelmää kehittämällä ilman kansallista reformia. Avainsana on kuntien välinen yhteistyö. Seutuyhteistyöllä on Pirkanmaalla hyvät perinteet. Tulevina vuosina se on valjastettavissa vaikean yhtälön ratkaisemiseen, kun resursseja on aiempaa niukemmin käytettävissä, mutta laadukkaat palvelut ja investoinnit on turvattava.

Peer Haataja
johtaja
Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top