Koronastrategian muutos

Nyt pitäisi olla rohkeutta tehdä päätöksiä, jotka estävät Suomea ajautumasta vuosikymmenten mittaiseen ahdinkoon.


Johtaja Peer Haataja, Tampereen kauppakamari.

Koronakriisissä on siirrytty uuteen vaiheeseen. Epidemian hidastamisessa onnistuttiin hyvin, jopa niin hyvin, että pelko epidemian pitkittymisestä ja sen aiheuttamat talouden syvät ja pitkäaikaiset ongelmat ovat todellisia.

Rokotteen valmistuminen ei vielä kenenkään skenaariossa pelasta satoja tuhansia tai jopa muutamaa miljoonaa suomalaista sairastumiselta. Jos hallitusta on uskominen – ja miksei olisi – Suomi on nyt hyvin varautunut ottamaan epidemian huipun vastaan ja hoitamaan kaikki vaativaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat.

Poikkeustoimien tiukka jatkaminen johtaa vääjäämättä tilanteeseen, jossa yritystoiminta ajautuu alas. Koska ei tule tilauksia, ei tarvita myöskään työvoimaa. Lomautukset ovat vielä työmarkkinoiden dynamiikan näkökulmasta siedettävä tilanne, mutta kriittinen piste on, jos yritykset joutuvat irtisanomaan työntekijöitään laajamittaisesti. Poikkeuslaki määräaikaisista lomautuksista osuu kohdalleen. Työmarkkinat ovat markkinoista vaikeimmat ja monimutkaisimmat. Irtisanominen on sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta haavoittava: vain harvat palaavat irtisanomisen jälkeen samaan työpaikkaan, vaikka syy olisi ollut täysin osapuolista riippumaton.

Massatyöttömyyttä ei saa päästää syntymään. Se tarkoittaisi kriisin jälkeen yritysten kannalta hyvin varmasti sitä, että olemassa olevaan kysyntään ei pystyttäisi työvoimapulan takia vastaamaan. Samalla koko talouden elpyminen hidastuisi merkittävästi. Tiedämme historiasta, että suurtyöttömyys tarkoittaa myös erilaisten sosiaalisten ongelmien kasvua, osa ihmisistä syrjäytyy yhteiskunnasta ja työmarkkinoilta jopa lopullisesti. Tässä kohtaa hallituksen pitää olla tarkkana.

On alkanut kissa ja hiiri -leikki: poliittiset päätökset nähdään pelinä, jossa panoksina ovat ihmishenkien menettäminen ennen rokotteen valmistumista tai talouden romahtamisen aiheuttamat pitkäkestoiset ongelmat – jotka myös ovat laskettavissa ihmishenkien menetyksinä tulevaisuudessa.

Suomen tie on ollut tähän asti erilainen kuin Ruotsin. Nyt pitäisi olla rohkeutta tehdä päätöksiä, jotka estävät Suomea ajautumasta vuosikymmenten mittaiseen ahdinkoon.

Peer Haataja
johtaja
Tampereen kauppakamari


Yhteenveto kauppakamariryhmän kyselystä koronan vaikutuksista Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksiin löytyy täältä.

 

Scroll to Top